Tom 7, Nr 2 (2021)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2021-09-08

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 611
Wyświetlenia/pobrania artykułu 125
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Trudne do kontroli wtórne nadciśnienie tętnicze u pacjentki z glejakiem wielopostaciowym i obrzękiem mózgu — przypadek kliniczny

Małgorzata Placek1, Marta Sołtysiak1, Jacek Drozdowski1, Jacek Wolf2
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2021;7(2):89-92.

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z trudnym do kontroli nadciśnieniem tętniczym, nowotworem ośrodkowego układu nerwowego i mnogą współchorobowością, które łącznie sprawiły, że stosowanie leków obniżających ciśnienie krwi było szczególnie trudne. U chorej rozpoznano glejaka wielopostaciowego, naczyniowo-nerkowe nadciśnienie tętnicze, wtórne do zwężenia tętnicy nerkowej pojedynczej nerki, oraz obrzęk mózgu wynikający zarówno z masy nowotworowej, jak i wysokich wartości ciśnienia tętniczego.

W przedstawionym przypadku odnotowano kilka przeciwwskazań do zalecanego w wytycznych leczenia z zastosowaniem blokerów RAAS, beta-adrenolityków i niektórych klas leków moczopędnych. Do przeciwwskazań tych należały: (1) zwężenie tętnicy nerkowej jedynej nerki, (2) zmniejszony klirens kreatyniny oraz (3) odruchowa bradykardia, wtórna do obrzęku mózgu.

Zalecenia oparte na faktach nie wyjaśniają wszystkich aspektów klinicznych związanych z nadciśnieniem tętniczym. Ponieważ dane literaturowe dotyczące leczenia nadciśnienia w przebiegu neuropatologii są skąpe i opierają się głównie na pojedynczych pracach przeglądowych, autorzy uznali za interesujące podzielenie się doświadczeniem własnym.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). European Heart Journal. 2018. 39; 33: 3021–3104.
 2. Tykarski A, Filipiak K, Januszewicz A, et al. 2019 Guidelines for the Management of Hypertension — Part 1–7. Arterial Hypertension. 2019; 23(2): 41–87.
 3. Wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Pol J Neurol Neurosurg. 2012; 46(Supl. 1).
 4. Wiśniewski K, Bryl M, Bobeff EJ, et al. Ciśnienie śródczaszkowe a mózgowy przepływ krwi. Pol Przegl Neurol. 2017; 14(2): 57–62.
 5. Moss E. The cerebral circulation. BJA CEPD Reviews. 2001; 1(3): 67–71.
 6. Oppenheimer BS. Hypertensive encephalopathy. Arch Int Med. 1928; 41(2): 264.
 7. Vaughan C, Delanty N. Hypertensive emergencies. Lancet. 2000; 356(9227): 411–417.
 8. Stott VL, Hurrell MA, Anderson TJ. Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome: a misnomer reviewed. Intern Med J. 2005; 35(2): 83–90.
 9. Striano P, Striano S, Tortora F, et al. Clinical spectrum and critical care management of posterior reversible encecphalopathy syndrome (PRES). Med Sci Monit. 2005; 11(11): 549–553.
 10. Vora J, Cooper J, Thomas JP. Polyarteritis nodosa presenting with hypertensive encephalopathy. Br J Clin Pract. 1992; 46(2): 144–145.
 11. Schärer K, Benninger C, Heimann A, et al. Involvement of the central nervous system in renal hypertension. Eur J Pediatr. 1993; 152(1): 59–63.
 12. Garg RK, Garg RK, Garg RK, et al. Posterior leukoencephalopathy syndrome. Postgrad Med J. 2001; 77(903): 24–28.
 13. Truwit CL, Denaro CP, Lake JR, et al. MR imaging of reversible cyclosporin A-induced neurotoxicity. AJNR Am J Neuroradiol. 1991; 12(4): 651–659.
 14. Ito Y, Niwa H, Iida T, et al. Post-transfusion reversible posterior leukoencephalopathy syndrome with cerebral vasoconstriction. Neurology. 1997; 49(4): 1174–1175.
 15. Tajima Y, Isonishi K, Kashiwaba T, et al. Two similar cases of encephalopathy, possibly a reversible posterior leukoencephalopathy syndrome: serial findings of magnetic resonance imaging, SPECT and angiography. Intern Med. 1999; 38(1): 54–58.
 16. McCullough PA. B-type natriuretic peptides. A diagnostic breakthrough in heart failure. Minerva Cardioangiol. 2003; 51(2): 121–129.
 17. Bunevicius A, Deltuva V, Laws ER, et al. Preoperative N-terminal pro-B-type natriuretic peptide concertation and prognosis of brain tumor patients: a 5-year follow up study. Sci Rep. 2017; 7(1): 14775.
 18. Vickery S, Price CP, John RI, et al. B-type natriuretic peptide (BNP) and amino-terminal proBNP in patients with CKD: relationship to renal function and left ventricular hypertrophy. Am J Kidney Dis. 2005; 46(4): 610–620.
 19. Maraghi SEl, Yahia H, Heikal A, et al. B-type natriuretic peptide in hypertensive crises: Diagnostic use in hypertensive urgencies and emergencies. Egypt J Crit Care Med. 2013; 1(2): 61–67.Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce