Tom 6, Nr 1 (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-09-29

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 883
Wyświetlenia/pobrania artykułu 796
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Aktualne wytyczne i kontrowersje w diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego u osób w wieku starszym i podeszłym — przegląd międzynarodowych rekomendacji

Piotr Zieleniewicz12, Tomasz Zdrojewski1
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2020;6(1):26-35.

Streszczenie

Nadciśnienie tętnicze (NT) według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pozostaje najważniejszą przyczyną zgonów na świecie. W związku z szybkim starzeniem się społeczeństw coraz większe znaczenie dla praktyki klinicznej lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, kardiologów, nefrologów czy geriatrów ma ustalenie zasad diagnostyki i terapii NT u osób w wieku starszym (powyżej 65. rż.) i osób w wieku podeszłym (powyżej 80. rż.). Przedmiotem tej pracy jest przedstawienie i porównanie obecnych wytycznych postępowania w NT opracowanych przez różne grupy ekspertów dla pacjentów w wieku starszym i podeszłym. Ze względu na globalne znaczenie w kształtowaniu poglądów w zakresie NT do analiz porównawczych w tej pracy wykorzystano wytyczne anglojęzyczne: 2017 ACC/AHA Guideline, 2018 ESC/ESH Guidelines, Hypertension Canada’s 2018 Guidelines, 2019 Hypertension in adults: diagnosis and management by National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2016 Guideline for the diagnosis and management of hypertension in adults by National Heart Foundation of Australia. W porównaniu zaleceń uwzględniono kryteria, takie jak: wartość ciśnienia tętniczego, wartość progowa dla włączenia leczenia oraz wartości docelowe ciśnienia tętniczego. Podsumowując, wytyczne dotyczące terapii NT u osób starszych znacząco różnią się między sobą, choć widoczne są podobne trendy we wprowadzanych zaleceniach.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDFNadciśnienie Tętnicze w Praktyce