Tom 6, Nr 1 (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-09-29

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 499
Wyświetlenia/pobrania artykułu 427
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Oko — okno na choroby sercowo-naczyniowe

Edyta Dąbrowska12, Joanna Harazny34, Jacek Wolf1, Urszula Szulc3, Krzysztof Narkiewicz1
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2020;6(1):36-42.

Streszczenie

Zmiany mikronaczyniowe mogą występować równolegle, a nawet wyprzedzać rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Gałka oczna, z uwagi na transparentność elementów anatomicznych, jest wyjątkowym miejscem umożliwiającym ocenę mikrokrążenia. Za pomocą skaningowej laserowej przepływometrii dopplerowskiej (SLDF) możliwa jest ocena parametrów strukturalnych i czynnościowych mikrokrążenia siatkówki w sposób całkowicie nieinwazyjny i in vivo. Zjawiska obserwowane w siatkówce oka, takie jak zwężenie światła arterioli, zwiększenie stosunku grubości ściany do światła arterioli (WLR), rozrzedzenie sieci kapilar lub zmniejszony przepływ w naczyniach włosowatych, są czynnikami niezależnie związanymi z chorobami kardiometabolicznymi: nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, chorobą wieńcową, udarem, przewlekłą chorobą nerek i cukrzycą. Z tego powodu ocena mikrokrążenia siatkówkowego może dostarczyć wielu nowych informacji o mechanizmach leżących u podłoża różnych chorób, ujawnić wczesne biomarkery uszkodzenia narządów docelowych w przebiegu chorób sercowo-naczyniowych oraz ułatwić stratyfikację ryzyka sercowo-naczyniowego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDFNadciśnienie Tętnicze w Praktyce