Tom 6, Nr 1 (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-09-30

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 667
Wyświetlenia/pobrania artykułu 437
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Stosowanie zofenoprilu u pacjentów po zawale serca

Karolina Semczuk-Kaczmarek1, Krzysztof J. Filipiak1
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2020;6(1):21-25.

Streszczenie

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) są grupą leków powszechnie stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego. Wyniki licznych randomizowanych badań klinicznych wskazują, że dzięki dodatkowym właściwościom pozahipotensyjnym leki te zmniejszają ryzyko pozawałowej przebudowy mięśnia sercowego i niewydolności serca. Przesłanki patofizjologiczne, różnice farmakologiczne oraz wyniki dużych badań klinicznych sugerują możliwość braku efektu klasy w obrębie inhibitorów ACE. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2019 roku preferowanymi inhibitorami ACE u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca są perindopril, ramipril i zofenopril. W badaniach head-to-head, porównujących inhibitory ACE, wykazano, że stosowanie zofenoprilu u pacjentów z zawałem serca prowadzi do zmniejszenia lewego przedsionka, wymiaru końcoworozkurczowego lewej i prawej komory, grubości ścian lewej komory oraz wzrostu frakcji wyrzutowej i frakcji skracania lewej komory.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Furberg CD, Pitt B. Are all angiotensin-converting enzyme inhibitors interchangeable? J Am Coll Cardiol. 2001; 37(5): 1456–1460.
 2. Tykarski A, Filipiak K, Januszewicz A, et al. 2019 Guidelines for the Management of Hypertension — Part 1–7. Arterial Hypertension. 2019; 23(2): 41–87.
 3. Hrebenyk MV, Bidovanets LYu. Impact of different angiotensin-converting inhibitors on outcomes of post-myocardial infarction patients. Wiad Lek. 2020; 73(3): 555–560.
 4. Dzau VJ. Implications of local angiotensin production in cardiovascular physiology and pharmacology. Am J Cardiol. 1987; 59(2): 59A–65A.
 5. Wojewódzka-Zelezniakowicz M, Stankiewicz A, Malinowska-Zaprzałka M, et al. Wpływ tkankowych i osoczowych inhibitorów konwertazy angiotensyny na hemostaze w świetle badań eksperymentalnych i klinicznych. Kardiol Pol. 2005; 63(4 Suppl. 2): S420–S427.
 6. Filipiak KJ. Odległa obserwacja wyników badania SMILE-4 — nowe dane na temat korzyści z przyjmowania zofenoprilu. Kardiol Pol. 2017; 75(supl. VIII): 123–125.
 7. Fox KM. EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease Investigators. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet. 2003; 362(9386): 782–788.
 8. McQueen MJ, Lonn E, Gerstein HC, et al. The HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation) Study and its consequences. Scand J Clin Lab Invest Suppl. 2005; 240: 143–156.
 9. Borghi C, Ambrosioni E, Novo S, et al. SMILE-4 Working Party. Comparison between zofenopril and ramipril in combination with acetylsalicylic acid in patients with left ventricular systolic dysfunction after acute myocardial infarction: results of a randomized, double-blind, parallel-group, multicenter, European study (SMILE-4). Clin Cardiol. 2012; 35(7): 416–423.
 10. Del Corso F, Pareo I, Borghi C. Evolving concept of cardioprotection in myocardial infarction: from SMILE-1 to SMILE-5. Kardiol Pol. 2013; 71(7): 667–674.
 11. Borghi C, Ambrosioni E. Survival of Myocardial Infarction Long-term Evaluation-2 Working Party. Double-blind comparison between zofenopril and lisinopril in patients with acute myocardial infarction: results of the Survival of Myocardial Infarction Long-term Evaluation-2 (SMILE-2) study. Am Heart J. 2003; 145(1): 80–87.
 12. Filipiak KJ. Badanie SMILE-4: dlaczego warto o nim mówić? Nadciśnienie Tętnicze. 2013; 17: 65–67.
 13. Maczewski M. Pozawałowa przebudowa serca-rozstrzeń lewej komory jako potencjalny cel terapeutyczny. Kardiol Pol. 2005; 63(4 Suppl 2): S483–S488.
 14. Borghi C, Ambrosioni E. Survival of Myocardial Infarction Long-term Evaluation Study Group. Effects of zofenopril on myocardial ischemia in post-myocardial infarction patients with preserved left ventricular function: the Survival of Myocardial Infarction Long-term Evaluation (SMILE)-ISCHEMIA study. Am Heart J. 2007; 153(3): 445.e7–445.14.Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce