Shortcuts

open access

Vol 2, No 2 (2012)
Postępy w geriatrii
Published online: 2012-08-15
Get Citation

Terapia resynchronizująca u chorych z niewydolnością serca

Anna Hrynkiewicz-Szymańska, Marek Kuch
Medycyna Wieku Podeszłego 2012;2(2):59-62.

open access

Vol 2, No 2 (2012)
Postępy w geriatrii
Published online: 2012-08-15

Abstract

Niewydolność serca występuje u około 2–3% populacji.
Jedną z opcji terapeutycznych w tej grupie
chorych jest terapia resynchronizująca (CRT),
w przypadku której udowodniono wpływ na zmniejszenie
chorobowości oraz śmiertelności u pacjentów
z niewydolnością serca w III lub IV klasie według
Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(NYHA), z frakcją wyrzutową lewej komory wynoszącą
£ 35%, powiększonym późnorozkurczowym
wymiarem lewej komory serca w badaniu echokardiograficznym
> 55 mm oraz wydłużonym czasem
trwania zespołów QRS w elektrokardiogramie ≥ 120
ms, poddanych optymalnemu leczeniu farmakologicznemu.
Na kongresie Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego w Sztokholmie w 2010 roku
zaprezentowano uaktualnione zalecenia dotyczące
CRT u chorych z niewydolnością serca.

Abstract

Niewydolność serca występuje u około 2–3% populacji.
Jedną z opcji terapeutycznych w tej grupie
chorych jest terapia resynchronizująca (CRT),
w przypadku której udowodniono wpływ na zmniejszenie
chorobowości oraz śmiertelności u pacjentów
z niewydolnością serca w III lub IV klasie według
Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(NYHA), z frakcją wyrzutową lewej komory wynoszącą
£ 35%, powiększonym późnorozkurczowym
wymiarem lewej komory serca w badaniu echokardiograficznym
> 55 mm oraz wydłużonym czasem
trwania zespołów QRS w elektrokardiogramie ≥ 120
ms, poddanych optymalnemu leczeniu farmakologicznemu.
Na kongresie Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego w Sztokholmie w 2010 roku
zaprezentowano uaktualnione zalecenia dotyczące
CRT u chorych z niewydolnością serca.
Get Citation
About this article
Title

Terapia resynchronizująca u chorych z niewydolnością serca

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 2, No 2 (2012)

Pages

59-62

Published online

2012-08-15

Page views

840

Article views/downloads

2685

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2012;2(2):59-62.

Authors

Anna Hrynkiewicz-Szymańska
Marek Kuch

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl