Shortcuts

open access

Vol 1, No 1 (2011)
Prace poglądowe
Published online: 2011-04-12
Get Citation

Wyniki leczenia ostrych zespołów wieńcowych u chorych w podeszłym wieku

Piotr Buchta, Anna Maria Frycz-Kurek, Lech Poloński
Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(1):15-22.

open access

Vol 1, No 1 (2011)
Prace poglądowe
Published online: 2011-04-12

Abstract

Podeszły wiek wiąże się ze wzrostem liczby chorób współistniejących, odmiennymi objawami, przebiegiem i liczbą powikłań towarzyszących ostrym zespołom wieńcowym. Niejednokrotnie zły stan biologiczny, wynikający z zaawansowanego wieku — przy wyżej wymienionych dodatkowych obciążeniach — sprawia, że odstępuje się u nich od diagnostyki inwazyjnej i kwalifikuje do leczenia zachowawczego. Według doniesień z piśmiennictwa chorzy w podeszłym wieku nie tylko odnoszą korzyść z leczenia inwazyjnego, ale względny zysk z tej terapii może się zwiększać proporcjonalnie do wieku.
Medycyna Wieku Podeszłego 2011, 1 (1), 15–22

Abstract

Podeszły wiek wiąże się ze wzrostem liczby chorób współistniejących, odmiennymi objawami, przebiegiem i liczbą powikłań towarzyszących ostrym zespołom wieńcowym. Niejednokrotnie zły stan biologiczny, wynikający z zaawansowanego wieku — przy wyżej wymienionych dodatkowych obciążeniach — sprawia, że odstępuje się u nich od diagnostyki inwazyjnej i kwalifikuje do leczenia zachowawczego. Według doniesień z piśmiennictwa chorzy w podeszłym wieku nie tylko odnoszą korzyść z leczenia inwazyjnego, ale względny zysk z tej terapii może się zwiększać proporcjonalnie do wieku.
Medycyna Wieku Podeszłego 2011, 1 (1), 15–22
Get Citation

Keywords

ostry zespół wieńcowy; zawał serca; podeszły wiek

About this article
Title

Wyniki leczenia ostrych zespołów wieńcowych u chorych w podeszłym wieku

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 1, No 1 (2011)

Pages

15-22

Published online

2011-04-12

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(1):15-22.

Keywords

ostry zespół wieńcowy
zawał serca
podeszły wiek

Authors

Piotr Buchta
Anna Maria Frycz-Kurek
Lech Poloński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl