open access

Vol 4, No 2 (2019)
Original article
Published online: 2019-02-21
Get Citation

Feet deformities in patients with hip osteoarthritis

Katarzyna Pawłowska, Jakub Pawłowski, Tomasz Mazurek, Aschenbrenner Piotr, Łukasz Kołodziej, Agnieszka Grochulska
DOI: 10.5603/MRJ.a2019.0010
·
Medical Research Journal 2019;4(2):67-71.

open access

Vol 4, No 2 (2019)
ORIGINAL ARTICLES
Published online: 2019-02-21

Abstract

Background: The lower limb constitutes a complex motor system consisting of interdependent components.
Any feet disorder may cause disturbances in the biomechanics of the entire lower limb and in consequence
can lead to joint degeneration and affect gait.
Methods: Participants were divided into two groups. The research group consisted of n = 60 patients with
hip osteoarthritis, aged 52–84 and the control group consisted of n = 32 individuals without hip osteoarthritis,
aged 50–74. A dynamic pedobarographic analysis was conducted using a RSScan® International
Footscan system — a two-meter-long plantar pressure platform with an interface box. Upon completion of
the measurement, results were printed and foot deformity was assessed using: Wejsflog index, Clarke’s
angle, hallux Valgus ALFA angle, pronation-supination index.
Results: The research group had a significantly lower mean Wejsflog index compared to the control group
(2.32 vs 2.59). Results showed also that Hallux Valgus ALFA angle was significantly higher and Clarke’s
angle significantly lower in the research group when compared to the control group.
Conclusions: Foot deformities are significantly more common among patients with hip osteoarthritis. Fallen
medial longitudinal arch, fallen transverse arch and hallux valgus are factors to consider in prevention and
treatment of hip osteoarthritis.

Abstract

Background: The lower limb constitutes a complex motor system consisting of interdependent components.
Any feet disorder may cause disturbances in the biomechanics of the entire lower limb and in consequence
can lead to joint degeneration and affect gait.
Methods: Participants were divided into two groups. The research group consisted of n = 60 patients with
hip osteoarthritis, aged 52–84 and the control group consisted of n = 32 individuals without hip osteoarthritis,
aged 50–74. A dynamic pedobarographic analysis was conducted using a RSScan® International
Footscan system — a two-meter-long plantar pressure platform with an interface box. Upon completion of
the measurement, results were printed and foot deformity was assessed using: Wejsflog index, Clarke’s
angle, hallux Valgus ALFA angle, pronation-supination index.
Results: The research group had a significantly lower mean Wejsflog index compared to the control group
(2.32 vs 2.59). Results showed also that Hallux Valgus ALFA angle was significantly higher and Clarke’s
angle significantly lower in the research group when compared to the control group.
Conclusions: Foot deformities are significantly more common among patients with hip osteoarthritis. Fallen
medial longitudinal arch, fallen transverse arch and hallux valgus are factors to consider in prevention and
treatment of hip osteoarthritis.

Get Citation

Keywords

hip osteoarthritis, feet deformities, pedobarography

About this article
Title

Feet deformities in patients with hip osteoarthritis

Journal

Medical Research Journal

Issue

Vol 4, No 2 (2019)

Article type

Original article

Pages

67-71

Published online

2019-02-21

DOI

10.5603/MRJ.a2019.0010

Bibliographic record

Medical Research Journal 2019;4(2):67-71.

Keywords

hip osteoarthritis
feet deformities
pedobarography

Authors

Katarzyna Pawłowska
Jakub Pawłowski
Tomasz Mazurek
Aschenbrenner Piotr
Łukasz Kołodziej
Agnieszka Grochulska

References (22)
 1. Aronson J. Osteoarthritis of the young adult hip: etiology and treatment. Instr Course Lect. 1986; 35: 119–128.
 2. Hoaglund FT, Steinbach LS. Primary osteoarthritis of the hip: etiology and epidemiology. J Am Acad Orthop Surg. 2001; 9(5): 320–327.
 3. Creamer P, Hochberg M. Osteoarthritis. Lancet. 1997; 350(9076): 505–9.
 4. Goldring MB, Goldring SR. Osteoarthritis. J Cell Physiol. 2007; 213(3): 626–634.
 5. Guilak F, Hung C. Physical regulation of cartilage metabolism. In: Basic Orthopaedic Biomechanics and Mechanobiology. Ed. Mow VC, Huiskes R. Lippincott, Williams & Wilkins. Philedalphia. In: Mow VC, Huiskes RL. ed. Basic Orthopaedic Biomechanics and Mechanobiology. Williams & Wilkins, Philedalphia. USA 2004: 259–300.
 6. MacGregor AJ, Antoniades L, Matson M, et al. The genetic contribution to radiographic hip osteoarthritis in women: results of a classic twin study. Arthritis Rheum. 2000; 43(11): 2410–2416, doi: 10.1002/1529-0131(200011)43:11<2410::AID-ANR6>3.0.CO;2-E.
 7. Griffin TM, Guilak F. The role of mechanical loading in the onset and progression of osteoarthritis. Exerc Sport Sci Rev. 2005; 33(4): 195–200.
 8. Rykała J, Snela S, Drzał-Grabiec J, et al. Ocena wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp w warunkach odciążenia i obciążenia masą własną u dzieci w wieku 7 – 10 lat. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków. 2013; 2: 183–93.
 9. Kasperczyk T. Wady postawy ciała. Wydawnictwo Kasper. Kraków, PL. ; 1994: In.
 10. Krupicz B. Wady stóp: biomechanika, diagnostyka, leczenie. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. Białystok, PL. ; 2008: In.
 11. Petrie A, Sabin C. Statystyka medyczna w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
 12. Cavanagh PR, Henley JD. The computer era in gait analysis. Clin Podiatr Med Surg. 1993; 10(3): 471–484.
 13. Lorkowski J. Porównanie badania planokonturograficznego i dynamicznego badania pedobarograficznego w ocenie stopy płaskiej u dzieci. Scr Period. 2000; 2(3): 894–7.
 14. Szczygieł E, Golec E, Golec J, et al. Analiza porównawcza dystrybucji nacisków na powierzchni podeszwowej stóp prawidłowo wysklepionych oraz stóp płaskich. Przegl Lek. 2008; 65(1): 4–7.
 15. Dziak A. Anatomia stopy. . PWSZ, Chorzów 1973: In.
 16. Rongies W, Bąk A, Lazar A, et al. Próba wykorzystania badania pedobarograficznego do oceny skuteczności rehabilitacji u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych. Ortop Traumatol Rehabil. 2009; 11(3): 242–52.
 17. Rzaniak E, Dzierżanowski M, Mątewski D, et al. Wpływ zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych na ukształtowanie stopy. Kwart Ortop. 2007; 3: 342–51.
 18. Lorkowski J. Ocena rozkładu nacisków na podeszwowej stronie stóp u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych. . Ortopedia i Traumatologia u Progu Nowego Millenium, Bydgoszcz 2002.
 19. Von Gr, Palme E, Von Gr. Analiza różnych czynników etiologicznych mogących sprzyjać powstaniu gonartrozy w grupie 320 chorych leczonych alloplastyką stawu kolanowego. Ortop i Traumatol u progu nowego Millenium , Bydgoszcz 2002: 271–2.
 20. Skura A, Grzywa M, Kaczmarczyk F. Ocena wpływu płaskostopia na inne narządy ruchu. Med Ogólna. 1996; 2(4): 370–81.
 21. Watanabe K, Kitaoka HB, Fujii T, et al. Posterior tibial tendon dysfunction and flatfoot: analysis with simulated walking. Gait Posture. 2013; 37(2): 264–268.
 22. Internet. http://www.cq.com.pl/n_st_parametry.html (29.11.2018 r).

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.