open access

Vol 79, Supp. III (2021): Zeszyty Edukacyjne 3/2021
Opinie i stanowiska ekspertów
Get Citation

Echokardiografia w warunkach pandemii COVID-19, z uwzględnieniem programu szczepień. Aktualizacja opinii ekspertów Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego — 2021

Piotr Szymański1, Andrzej Gackowski2, Katarzyna Mizia-Stec3, Jarosław D Kasprzak4, Magdalena Lipczyńska5, Piotr Lipiec6
Affiliations
 1. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA i Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 2. Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zespół Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia, KSS im. Jana Pawła II, Kraków
 3. I Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 4. I Klinika i Katedra Kardiologii, WSS im. Władysława Biegańskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 5. Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa
 6. Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

open access

Vol 79, Supp. III (2021): Zeszyty Edukacyjne 3/2021
Zeszyty edukacyjne

Abstract

Pandemia COVID-19 spowodowała konieczność pilnej reorganizacji działalności pracowni echokardiograficznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, lekarzom, technikom i innym pracownikom. We wcześniejszym stanowisku Ekspertów Sekcji Echokardiografii PTK przedstawiono rekomendacje mające na celu utrzymanie niezbędnej ciągłości diagnostyki echokardiograficznej przy zachowaniu maksymalnych możliwych w warunkach pandemii środków ostrożności. Obecnie, w związku z postępem wiedzy i doświadczenia w profilaktyce i leczeniu COVID-19, w tym zwłaszcza z wprowadzeniem programu szczepień, konieczna jest aktualizacja tych wytycznych. Uwzględnia ona informacje o potencjalnym wpływie szczepień pacjentów i personelu medycznego oraz zwiększającej się liczby ozdrowieńców na działalność pracowni echokardiograficznych, z założeniem ich stopniowego powrotu do normalnego funkcjonowania.

Abstract

Pandemia COVID-19 spowodowała konieczność pilnej reorganizacji działalności pracowni echokardiograficznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, lekarzom, technikom i innym pracownikom. We wcześniejszym stanowisku Ekspertów Sekcji Echokardiografii PTK przedstawiono rekomendacje mające na celu utrzymanie niezbędnej ciągłości diagnostyki echokardiograficznej przy zachowaniu maksymalnych możliwych w warunkach pandemii środków ostrożności. Obecnie, w związku z postępem wiedzy i doświadczenia w profilaktyce i leczeniu COVID-19, w tym zwłaszcza z wprowadzeniem programu szczepień, konieczna jest aktualizacja tych wytycznych. Uwzględnia ona informacje o potencjalnym wpływie szczepień pacjentów i personelu medycznego oraz zwiększającej się liczby ozdrowieńców na działalność pracowni echokardiograficznych, z założeniem ich stopniowego powrotu do normalnego funkcjonowania.

Get Citation

Keywords

COVID-19, echokardiografia, szczepienie

About this article
Title

Echokardiografia w warunkach pandemii COVID-19, z uwzględnieniem programu szczepień. Aktualizacja opinii ekspertów Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego — 2021

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 79, Supp. III (2021): Zeszyty Edukacyjne 3/2021

Article type

Opinie i stanowiska ekspertów

Pages

6-13

Page views

234

Article views/downloads

232

Keywords

COVID-19
echokardiografia
szczepienie

Authors

Piotr Szymański
Andrzej Gackowski
Katarzyna Mizia-Stec
Jarosław D Kasprzak
Magdalena Lipczyńska
Piotr Lipiec

References (35)
 1. Gackowski A, Lipczyńska M, Lipiec P, et al. Review Committee, Reviewers (on behalf of the Polish Cardiac Society). Echocardiography during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: expert opinion of the Working Group on Echocardiography of the Polish Cardiac Society. Kardiol Pol. 2020; 78(4): 357–363.
 2. Coronavirus: official information and recommendations. Polish government. https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pierwszy-miesiac-szczepien-przeciw-covid-19-za-nami (28.02.2021).
 3. Information for fully-vaccinated in US. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html (28.03.2021).
 4. Guzik TJ, Mohiddin SA, Dimarco A, et al. COVID-19 and the cardiovascular system: implications for risk assessment, diagnosis, and treatment options. Cardiovasc Res. 2020; 116(10): 1666–1687.
 5. Wichmann D, Sperhake JP, Lütgehetmann M, et al. Autopsy findings and venous thromboembolism in patients with COVID-19: a prospective cohort study. Ann Intern Med. 2020; 173(4): 268–277.
 6. Driggin E, Madhavan MV, Bikdeli B, et al. Cardiovascular considerations for patients, health care workers, and health systems during the COVID-19 pandemic. J Am Coll Cardiol. 2020; 75(18): 2352–2371.
 7. Clerkin KJ, Fried JA, Raikhelkar J, et al. COVID-19 and cardiovascular disease. Circulation. 2020; 141(20): 1648–1655.
 8. Fried JA, Ramasubbu K, Bhatt R, et al. The variety of cardiovascular presentations of COVID-19. Circulation. 2020; 141(23): 1930–1936.
 9. Jain SS, Liu Qi, Raikhelkar J, et al. Indications for and findings on transthoracic echocardiography in COVID-19. J Am Soc Echocardiogr. 2020; 33(10): 1278–1284.
 10. Giustino G, Croft LB, Stefanini GG, et al. Characterization of myocardial injury in patients with COVID-19. J Am Coll Cardiol. 2020; 76(18): 2043–2055.
 11. Hua A, O'Gallagher K, Sado D, et al. Life-threatening cardiac tamponade complicating myo-pericarditis in COVID-19. Eur Heart J. 2020; 41(22): 2130.
 12. Roffi M, Guagliumi G, Ibanez B. The obstacle course of reperfusion for ST-segment-elevation myocardial infarction in the COVID-19 pandemic. Circulation. 2020; 141(24): 1951–1953.
 13. Cameli M, Pastore MC, Soliman Aboumarie H, et al. Usefulness of echocardiography to detect cardiac involvement in COVID-19 patients. Echocardiography. 2020; 37(8): 1278–1286.
 14. Dweck MR, Bularga A, Hahn RT, et al. Global evaluation of echocardiography in patients with COVID-19. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2020; 21(9): 949–958.
 15. Soldati G, Smargiassi A, Inchingolo R, et al. Is there a role for lung ultrasound during the COVID-19 pandemic? J Ultrasound Med. 2020; 39(7): 1459–1462.
 16. Gargani L, Soliman-Aboumarie H, Volpicelli G, et al. Why, when, and how to use lung ultrasound during the COVID-19 pandemic: enthusiasm and caution. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2020; 21(9): 941–948.
 17. Ji Li, Cao C, Gao Y, et al. Prognostic value of bedside lung ultrasound score in patients with COVID-19. Crit Care. 2020; 24(1): 700.
 18. Kiamanesh O, Harper L, Wiskar K, et al. Lung ultrasound for cardiologists in the time of COVID-19. Can J Cardiol. 2020; 36(7): 1144–1147.
 19. Free virtual LUS simulator project. www.lus.mstech.eu (6.03.2021).
 20. Moroni F, Gramegna M, Ajello S, et al. Collateral damage: medical care avoidance behavior among patients with myocardial infarction during the COVID-19 pandemic. JACC Case Rep. 2020; 2(10): 1620–1624.
 21. Pessoa-Amorim G, Camm CF, Gajendragadkar P, et al. Admission of patients with STEMI since the outbreak of the COVID-19 pandemic: a survey by the European Society of Cardiology. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2020; 6(3): 210–216.
 22. Legutko J, Niewiara Ł, Bartuś S, et al. Decline in the number of coronary angiography and percutaneous coronary intervention procedures in patients with acute myocardial infarction in Poland during the coronavirus disease 2019 pandemic. Kardiol Pol. 2020; 78(6): 574–576.
 23. Bollmann A, Pellissier V, Hohenstein S, et al. Cumulative hospitalization deficit for cardiovascular disorders in Germany during the COVID-19 pandemic: insights from the German-wide Helios hospital network. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2021; 7(4): e5–e6.
 24. Wosik J, Clowse MEB, Overton R, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on patterns of outpatient cardiovascular care. Am Heart J. 2021; 231: 1–5.
 25. Fersia O, Bryant S, Nicholson R, et al. The impact of the COVID-19 pandemic on cardiology services. Open Heart. 2020; 7(2): e001359.
 26. Einstein AJ, Shaw LJ, Hirschfeld C, et al. the. International impact of COVID-19 on the diagnosis of heart disease. J Am Coll Cardiol. 2021; 77: 173–185.
 27. Lai PH, Lancet EA, Weiden MD, et al. Characteristics associated with out-of-hospital cardiac arrests and resuscitations during the novel coronavirus disease 2019 pandemic in New York City. JAMA Cardiol. 2020; 5(10): 1154–1163.
 28. Baldi E, Sechi GM, Mare C, et al. Lombardia CARe researchers. COVID-19 kills at home: the close relationship between the epidemic and the increase of out-of-hospital cardiac arrests. Eur Heart J. 2020; 41(32): 3045–3054.
 29. Marijon E, Karam N, Jost D, et al. Out-of-hospital cardiac arrest during the COVID-19 pandemic in Paris, France: a population-based, observational study. Lancet Public Health. 2020; 5(8): e437–e443.
 30. Tracking covid-19 excess deaths across countries. The Economist. https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker (6.01.2021).
 31. Report on deaths in Poland in 2020. Ministry of Health. https://www.gov.pl/web/zdrowie/raport-o-zgonach-w-polsce-w-2020-r (19.02.2021).
 32. Baden LR, El Sahly HM, Essink B, et al. COVE Study Group. Efficacy and safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine. N Engl J Med. 2021; 384(5): 403–416.
 33. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. C4591001 Clinical Trial Group. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine. N Engl J Med. 2020; 383(27): 2603–2615.
 34. Benenson S, Oster Y, Cohen MJ, et al. BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine effectiveness among health care workers. N Engl J Med. 2021; 384(18): 1775–1777.
 35. Nowak B, Szymański P, Pańkowski I, et al. Clinical characteristics and short-term outcomes of patients with coronavirus disease 2019: a retrospective single-center experience of a designated hospital in Poland. Pol Arch Intern Med. 2020; 130(5): 407–411.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl