Vol 79, Supp. III (2021): Zeszyty Edukacyjne 3/2021
Opinie i stanowiska ekspertów
Get Citation

Opinia Zespołu ds. Stymulacji Bezelektrodowej powołanego przez Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Kardiologii i Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Maciej Kempa1, Przemysław Mitkowski2, Oskar Kowalski3, Maciej Sterliński4, Andrzej Przybylski5, Jarosław Kaźmierczak6
Affiliations
 1. Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny
 2. I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 3. Zakład Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 4. I Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa
 5. Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski; Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2, Rzeszów
 6. Klinika Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

paid access

Vol 79, Supp. III (2021): Zeszyty Edukacyjne 3/2021
Zeszyty edukacyjne

Abstract

Stała stymulacja serca jest powszechnie uznaną metodą leczenia pacjentów z chorobą węzła zatokowego i/lub zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Jednak stosowanie tradycyjnych układów stymulujących z elektrodami przezżylnymi wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań, takich jak odma opłucnowa, perforacja jam serca czy zakażenie związane z urządzeniem. Alternatywny sposób stymulacji stanowi zastosowanie systemu pozbawionego elektrod, w którym stymulator implantowany jest bezpośrednio do jam serca. W Polsce implantacje takich urządzeń prowadzone są od 2016 roku, jednak z powodu braku jednoznacznych zasad refundacji procedurę tę wykonuje się w ograniczonym zakresie.
Zespół ekspertów powołany przez Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Kardiologii i Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawia opinię na temat stosowania systemu stymulacji bezelektrodowej w warunkach polskich. W dokumencie zawarto opis metody, wyniki badań klinicznych potwierdzających jej skuteczność i bezpieczeństwo, wskazania i przeciwwskazania do jej stosowania, jak również sprecyzowano warunki, jakie powinny spełniać ośrodki, w których wykonywane są zabiegi implantacji.

Abstract

Stała stymulacja serca jest powszechnie uznaną metodą leczenia pacjentów z chorobą węzła zatokowego i/lub zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Jednak stosowanie tradycyjnych układów stymulujących z elektrodami przezżylnymi wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań, takich jak odma opłucnowa, perforacja jam serca czy zakażenie związane z urządzeniem. Alternatywny sposób stymulacji stanowi zastosowanie systemu pozbawionego elektrod, w którym stymulator implantowany jest bezpośrednio do jam serca. W Polsce implantacje takich urządzeń prowadzone są od 2016 roku, jednak z powodu braku jednoznacznych zasad refundacji procedurę tę wykonuje się w ograniczonym zakresie.
Zespół ekspertów powołany przez Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Kardiologii i Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawia opinię na temat stosowania systemu stymulacji bezelektrodowej w warunkach polskich. W dokumencie zawarto opis metody, wyniki badań klinicznych potwierdzających jej skuteczność i bezpieczeństwo, wskazania i przeciwwskazania do jej stosowania, jak również sprecyzowano warunki, jakie powinny spełniać ośrodki, w których wykonywane są zabiegi implantacji.

Get Citation

Keywords

opinia ekspertów, stymulator bezelektrodowy

About this article
Title

Opinia Zespołu ds. Stymulacji Bezelektrodowej powołanego przez Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Kardiologii i Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Journal

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)

Issue

Vol 79, Supp. III (2021): Zeszyty Edukacyjne 3/2021

Article type

Opinie i stanowiska ekspertów

Pages

1-5

Keywords

opinia ekspertów
stymulator bezelektrodowy

Authors

Maciej Kempa
Przemysław Mitkowski
Oskar Kowalski
Maciej Sterliński
Andrzej Przybylski
Jarosław Kaźmierczak

References (17)
 1. Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivias G, et al. 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. Eur Heart J. 2013; 34(29): 2281–2329.
 2. van Rees JB, de Bie MK, Thijssen J, et al. Implantation-related complications of implantable cardioverter-defibrillators and cardiac resynchronization therapy devices: a systematic review of randomized clinical trials. J Am Coll Cardiol. 2011; 58(10): 995–1000.
 3. Poole JE, Gleva MJ, Mela T, et al. REPLACE Registry Investigators. Complication rates associated with pacemaker or implantable cardioverter-defibrillator generator replacements and upgrade procedures: results from the REPLACE registry. Circulation. 2010; 122(16): 1553–1561.
 4. Udo EO, Zuithoff NPA, van Hemel NM, et al. Incidence and predictors of short- and long-term complications in pacemaker therapy: the FOLLOWPACE study. Heart Rhythm. 2012; 9(5): 728–735.
 5. Spickler JW, Rasor NS, Kezdi P, et al. Totally self-contained intracardiac pacemaker. J Electrocardiol. 1970; 3(3-4): 325–331.
 6. Ritter P, Duray GZ, Steinwender C, et al. Micra Transcatheter Pacing Study Group. Early performance of a miniaturized leadless cardiac pacemaker: the Micra Transcatheter Pacing Study. Eur Heart J. 2015; 36(37): 2510–2519.
 7. Chinitz L, Ritter P, Khelae SK, et al. Accelerometer-based atrioventricular synchronous pacing with a ventricular leadless pacemaker: Results from the Micra atrioventricular feasibility studies. Heart Rhythm. 2018; 15(9): 1363–1371.
 8. Steinwender C, Khelae SK, Garweg C, et al. Atrioventricular synchronous pacing using a leadless ventricular pacemaker: results from the MARVEL 2 study. JACC Clin Electrophysiol. 2020; 6(1): 94–106.
 9. Garweg C, Khelae SK, Steinwender C, et al. Predictors of atrial mechanical sensing and atrioventricular synchrony with a leadless ventricular pacemaker: Results from the MARVEL 2 Study. Heart Rhythm. 2020; 17(12): 2037–2045.
 10. Reynolds D, Duray GZ, Omar R, et al. Micra Transcatheter Pacing Study Group. A leadless intracardiac transcatheter pacing system. N Engl J Med. 2016; 374(6): 533–541.
 11. Duray GZ, Ritter P, El-Chami M, et al. Micra Transcatheter Pacing Study Group. Long-term performance of a transcatheter pacing system: 12-Month results from the Micra Transcatheter Pacing Study. Heart Rhythm. 2017; 14(5): 702–709.
 12. Roberts PR, Clementy N, Al Samadi F, et al. A leadless pacemaker in the real-world setting: The Micra Transcatheter Pacing System Post-Approval Registry. Heart Rhythm. 2017; 14(9): 1375–1379.
 13. El-Chami MF, Al-Samadi F, Clementy N, et al. Updated performance of the Micra transcatheter pacemaker in the real-world setting: A comparison to the investigational study and a transvenous historical control. Heart Rhythm. 2018; 15(12): 1800–1807.
 14. Bonner MD, Neafus N, Byrd CL, et al. Extraction of the Micra transcatheter pacemaker system. Heart Rhythm. 2014; 11: S342.
 15. Hasegawa-Tamba S, Ikeda Y, Tsutsui K, et al. Two-directional snare technique to rescue detaching leadless pacemaker. HeartRhythm Case Rep. 2020; 6(10): 711–714.
 16. Jimenez E, Aggarwal V, Bass J, et al. Micra leadless pacemaker retrieval in a pediatric patient. Indian Pacing Electrophysiol J. 2020; 20(3): 132–134.
 17. El-Chami MF, Johansen JB, Zaidi A, et al. Leadless pacemaker implant in patients with pre-existing infections: Results from the Micra postapproval registry. J Cardiovasc Electrophysiol. 2019; 30(4): 569–574.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., ul. Świętokrzyska 73 , 80–180 Gdańsk, Poland

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl