Vol 68, No 1 (2010)
Other
Published online: 2010-02-03

open access

Page views 254
Article views/downloads 507
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Komentarz redakcyjny
Przebudowa lewego przedsionka w migotaniu przedsionków – konsekwencje neurohumoralne

Krystyna Łoboz-Grudzień
Kardiol Pol 2010;68(1).

Abstract

Not available

Article available in PDF format

Download PDF file

Kardiologia Polska (Polish Heart Journal)