open access

Vol 12, Supp. A (2021)
Case report
Published online: 2021-04-19
Get Citation

Ponatynib w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej z obecnością mutacji T315I

Klaudia Cieśluk1, Jarosław Piszcz
DOI: 10.5603/Hem.2021.0003
Affiliations
  1. Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

open access

Vol 12, Supp. A (2021)
CASE REPORTS
Published online: 2021-04-19

Abstract

Przewlekła białaczka szpikowa (PBSz), zaliczana do grupy nowotworów mieloproliferacyjnych, jest chorobą nowotworową, u podłoża której leży charakterystyczna translokacja t(9;22)(q34;q11) i związane z tym powstanie skróconego chromosomu 22. pary, określanego jako chromosom Philadelphia (Ph). Poczynione w ostatnich dwóch dekadach postępy terapeutyczne oraz wprowadzenie do terapii nowych inhibitorów kinazy tyrozynowej (IKT) znacząco poprawiły rokowanie chorych. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjenta z rozpoznaną PBSz z obecnością mutacji punktowej T315I, leczonej ponatynibem

Abstract

Przewlekła białaczka szpikowa (PBSz), zaliczana do grupy nowotworów mieloproliferacyjnych, jest chorobą nowotworową, u podłoża której leży charakterystyczna translokacja t(9;22)(q34;q11) i związane z tym powstanie skróconego chromosomu 22. pary, określanego jako chromosom Philadelphia (Ph). Poczynione w ostatnich dwóch dekadach postępy terapeutyczne oraz wprowadzenie do terapii nowych inhibitorów kinazy tyrozynowej (IKT) znacząco poprawiły rokowanie chorych. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjenta z rozpoznaną PBSz z obecnością mutacji punktowej T315I, leczonej ponatynibem

Get Citation

Keywords

przewlekła białaczka szpikowa; PBSz; chromosom Philadelphia; mutacja T315I; IKT; ponatynib

About this article
Title

Ponatynib w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej z obecnością mutacji T315I

Journal

Hematology in Clinical Practice

Issue

Vol 12, Supp. A (2021)

Article type

Case report

Pages

7-11

Published online

2021-04-19

DOI

10.5603/Hem.2021.0003

Keywords

przewlekła białaczka szpikowa
PBSz
chromosom Philadelphia
mutacja T315I
IKT
ponatynib

Authors

Klaudia Cieśluk
Jarosław Piszcz

References (5)
  1. Hehlmann R, Hochhaus A, Baccarani M. Chronic myeloid leukaemia. Lancet. 2007; 370(9584): 342–350.
  2. Hochhaus A, Baccarani M, Silver RT, et al. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2020; 34(4): 966–984.
  3. Harrington P, Kizilors A, de Lavallade H. The Role of Early Molecular Response in the Management of Chronic Phase CML. Curr Hematol Malig Rep. 2017; 12(2): 79–84.
  4. Molica M, Scalzulli E, Colafigli G, et al. Insights into the optimal use of ponatinib in patients with chronic phase chronic myeloid leukaemia. Ther Adv Hematol. 2019; 10: 2040620719826444.
  5. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.