Vol 11, No 1 (2020)
Case report
Published online: 2020-06-30

open access

Page views 778
Article views/downloads 540
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Complications of autologous hematopoietic stem cell transplantation in a patient with systemic AL amyloidosis

Agnieszka Końska1, Bartosz Puła1, Tomasz Protaziuk2, Joanna Sawczuk1, Aleksander Salomon-Perzyński1, Andrzej Rydzewski2, Krzysztof Jamroziak1
Hematologia 2020;11(1):50-57.

Abstract

Amyloidoza łańcuchów lekkich (amyloidoza AL) to wieloukładowa choroba charakteryzująca się odkładaniem w różnych narządach złogów amyloidu powstałego z monoklonalnych łańcuchów lekkich immunoglobulin. Podstawą leczenia przyczynowego amyloidozy AL jest chemioterapia, przy czym wybór schematu leczenia powinien być uzależniony od ryzyka powikłań i zaawansowania choroby. U wybranych pacjentów z niskim ryzykiem powikłań, w tym szczególnie u chorych bez istotnego zajęcia serca, leczeniem z wyboru jest chemioterapia wysokimi dawkami melfalanu z autologicznym przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku kostnego (auto-HSCT). Jednak, nawet w przypadku prawidłowej kwalifikacji do procedury auto-HSCT, pacjenci z amyloidozą AL mają podwyższone ryzyko powikłań w porównaniu do chorych na szpiczaka plazmocytowego. W pracy przedstawiono opis przypadku pacjentki z rozpoznaniem amyloidozy AL, u której wystąpiły liczne powikłania po auto-HSCT, w tym kardiologiczne, pomimo braku cech zajęcia serca w trakcie kwalifikacji do leczenia.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

 1. Milani P, Merlini G, Palladini G. Light Chain Amyloidosis. Mediterr J Hematol Infect Dis. 2018; 10(1): e2018022.
 2. Jamroziak K, Milani P, Puła B, et al. Diagnostyka i leczenie amyloidozy AL. Hematologia. 2018; 9(3): 181–195.
 3. Puła B, Dębek S, Jamroziak K. Zasady klasyfikacji i nazewnictwa amyloidoz. Hematologia. 2018; 9(3): 167–172.
 4. Kyle RA, Linos A, Beard CM, et al. Incidence and natural history of primary systemic amyloidosis in Olmsted County, Minnesota, 1950 through 1989. Blood. 1992; 79(7): 1817–1822.
 5. Kyle RA, Greipp PR. Amyloidosis (AL). Clinical and laboratory features in 229 cases. Mayo Clin Proc. 1983; 58(10): 665–683.
 6. Dispenzieri A, Gertz MA, Kyle RA, et al. Prognostication of survival using cardiac troponins and N-terminal pro-brain natriuretic peptide in patients with primary systemic amyloidosis undergoing peripheral blood stem cell transplantation. Blood. 2004; 104(6): 1881–1887.
 7. Kumar S, Dispenzieri A, Lacy MQ, et al. Revised prognostic staging system for light chain amyloidosis incorporating cardiac biomarkers and serum free light chain measurements. J Clin Oncol. 2012; 30(9): 989–995.
 8. Migrino RQ, Mareedu RK, Eastwood D, et al. Left ventricular ejection time on echocardiography predicts long-term mortality in light chain amyloidosis. J Am Soc Echocardiogr. 2009; 22(12): 1396–1402.
 9. Wołyniec W, Perkowska-Ptasińska A, Dębska-Ślizień A, et al. Amyloidoza nerek. Hematologia. 2018; 9(3): 208–221.
 10. Palladini G, Merlini G. What is new in diagnosis and management of light chain amyloidosis? Blood. 2016; 128(2): 159–168.
 11. Krzywdzińska A, Solarska I, Puła B, et al. Znaczenie oceny minimalnej choroby resztkowej w amyloidozie AL. Hematologia. 2018; 9(3): 196–201.
 12. Jamroziak K, Wnuk K, Iskierka-Jazdzewska E. Treatment of primary amyloidosis. Acta Hematol Pol. 2010; 41(3): 423–432.
 13. Talar-Wojnarowska R. Hematologia. Amyloidoza przewodu pokarmowego. 2019; 10(2): 87–94.
 14. Grzybowski J, Szczygieł J, Gawor M, et al. Amyloidoza łańcuchów lekkich immunoglobulin z punktu widzenia kardiologa. Hematologia. 2018; 9(3): 222–238.
 15. Sher T, Gertz MA, Sher T, et al. Evolution of hematopoietic cell transplantation for immunoglobulin light chain amyloidosis. Biol Blood Marrow Transplant. 2016; 22(5): 796–801.
 16. Choufani EB, Sanchorawala V, Ernst T, et al. Acquired factor X deficiency in patients with amyloid light-chain amyloidosis: incidence, bleeding manifestations, and response to high-dose chemotherapy. Blood. 2001; 97(6): 1885–1887.
 17. Kumar S, Dispenzieri A, Lacy MQ, et al. High incidence of gastrointestinal tract bleeding after autologous stem cell transplant for primary systemic amyloidosis. Bone Marrow Transplant. 2001; 28(4): 381–385.
 18. Falk RH, Rubinow A, Cohen AS. Cardiac arrhythmias in systemic amyloidosis: correlation with echocardiographic abnormalities. J Am Coll Cardiol. 1984; 3(1): 107–113.
 19. Krupa M, Nguyen R, Revels J, et al. Technetium-99m pyrophosphate cardiac SPECT in endomyocardial biopsy negative cardiac amyloidosis. Radiol Case Rep. 2018; 13(5): 925–928.Hematology in Clinical Practice