Vol 12, Supp. A (2021)
Case report
Published online: 2021-04-19

open access

Page views 491
Article views/downloads 368
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ponatynib w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej z obecnością mutacji T315I

Klaudia Cieśluk1, Jarosław Piszcz
DOI: 10.5603/Hem.2021.0003

Abstract

Przewlekła białaczka szpikowa (PBSz), zaliczana do grupy nowotworów mieloproliferacyjnych, jest chorobą nowotworową, u podłoża której leży charakterystyczna translokacja t(9;22)(q34;q11) i związane z tym powstanie skróconego chromosomu 22. pary, określanego jako chromosom Philadelphia (Ph). Poczynione w ostatnich dwóch dekadach postępy terapeutyczne oraz wprowadzenie do terapii nowych inhibitorów kinazy tyrozynowej (IKT) znacząco poprawiły rokowanie chorych. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjenta z rozpoznaną PBSz z obecnością mutacji punktowej T315I, leczonej ponatynibem

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Hehlmann R, Hochhaus A, Baccarani M. Chronic myeloid leukaemia. Lancet. 2007; 370(9584): 342–350.
  2. Hochhaus A, Baccarani M, Silver RT, et al. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2020; 34(4): 966–984.
  3. Harrington P, Kizilors A, de Lavallade H. The Role of Early Molecular Response in the Management of Chronic Phase CML. Curr Hematol Malig Rep. 2017; 12(2): 79–84.
  4. Molica M, Scalzulli E, Colafigli G, et al. Insights into the optimal use of ponatinib in patients with chronic phase chronic myeloid leukaemia. Ther Adv Hematol. 2019; 10: 2040620719826444.
  5. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product.Hematology in Clinical Practice