Vol 95, No 3 (2024)
Review paper
Published online: 2023-10-12

open access

Page views 329
Article views/downloads 243
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Social marketing in gynecological cancers prevention after the COVID-19 pandemic

Izabela Norek1, Artur Prusaczyk2, Szymon Piatek3, Mariusz Bidzinski3, Aneta Nitsch-Osuch1, Magdalena Bogdan1
Pubmed: 37842990
Ginekol Pol 2024;95(3):206-211.

Abstract

Objectives: Assessment of the development and description of social marketing features in Poland and the United States regarding the prevention of gynecological cancer and attainments of these countries. Material and methods: The description research based on the comparative analysis of five social campaigns in Poland and five social campaigns in the United States that were focused on the gynecological cancer prevention. Results: In the United States, there are more materials available on social campaigns dedicated to the prevention of gynecological cancer, and there are more public organizations that are involved in health promotion activities than in Poland. As opposed to American campaigns, Polish social campaigns did not cover all types of gynecological cancer. The study revealed that Facebook is the most used social media platform by the social campaign organizers. Conclusions: Social marketing tools are underutilized in gynecologic cancer prevention in both Poland and the United States, leaving ample room for future improvement in its use.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Kotler P, Zaltman G. Social marketing: an approach to planned social change. J Mark. 1971; 35(3): 3–12.
 2. NIH. Cancer Stat Facts. https://seer.cancer.gov/statfacts/.
 3. Dwilewicz-Trojaczek J, Gawrychowski K, Jarząb B, et al. Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii. CMKP 2011: 83–94.
 4. Bieńkowska I, Fajfer-Kruczek I, Kitlińska-Król M, et al. Profilaktyka w przestrzeni publicznej. Scriptum. 2013: 220.
 5. Główny Urząd Statystyczny. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 r. GUS, Warszawa, Kraków 2020: 135.
 6. Kwiat Kobiecości. O nas. https://www.kwiatkobiecosci.pl/o-nas/.
 7. Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Kim jesteśmy? https://www.ruchspoleczny.org.pl/o-nas/.
 8. Medistica. Profilaktyka Raka Szyjki Macicy. https://medistica.com.pl/ginekologia-plodnosc/rsm/.
 9. Gośliński J. „Dla Niej. Możemy więcej”. Kampania edukacyjna na temat nowotworów strefy intymnej. https://www.zwrotnikraka.pl/dla-niej-mozemy-wiecej-kampania-edukacyjna-na-temat-nowotworow-strefy-intymnej/.
 10. GSK. Our Way Forward. https://www.ourwayforward.com.
 11. CDC. Inside Knowledge About Gynecologic Cancer Campaign. https://www.cdc.gov/cancer/gynecologic/knowledge/about.htm.
 12. PAHO. PAHO launches campaign to prevent cervical cancer. https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14818:paho-launches-campaign-to-prevent-cervical-cancer&Itemid=0&lang=en#gsc.tab=0.
 13. McPhail C. GO Teal and White campaign to raise awareness about cervical cancer. https://www.usahealthsystem.com/news/go-teal-and-white-campaign-1.
 14. FFWC. Know The 5 Gynecologic Cancers. Take steps today to protect your tomorrows. https://www.foundationforwomenscancer.org/movethemessage.
 15. Daszkiewicz M. Kampanie społeczne o tematyce zdrowotnej- analiza treści i form przekazów komunikacyjnych. UEW 2019.
 16. Sułkowska J, Seliga R. Wykorzystanie marketingu społecznego w profilaktyce zdrowotnej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 2013; 10: 59.
 17. Hastings G, McDermott L. Putting social marketing into practice. BMJ. 2006; 332(7551): 1210–1212.