open access

Vol 83, No 11 (2012)
ARTICLES
Get Citation

Porównanie częstości występowania zakażeń Chlamydia u pacjentek z ciążą ektopową i bez, przy użyciu metody PCR

Abbas Bahrampoor, Fatemeh Kazerani, Tayebeh Naderi
Ginekol Pol 2012;83(11).

open access

Vol 83, No 11 (2012)
ARTICLES

Abstract

Cel pracy: Cel pracy: Uszkodzenie jajowodu po przebyciu choroby przenoszonej drogą płciową, takiej jak infekcja Chlamydia trachomatis jest istotnym czynnikiem ryzyka ciąży ektopowej (EP). Celem pracy była ocena częstości występowania zakażenia C. trachomatis u pacjentek z ciążą ektopową w południowo-wschodniej części Iranu. Materiał i metoda: Reakcję łańcuchowej polimerazy (PCR) w celu wykrycia DNA Chlamydii przeprowadzono na tkance jajowodu pobranego od 42 pacjentek z ciążą ektopową (grupa EP) i od 87 pacjentek bez ciąży ekotopowej (grupa kontrolna) w trakcie podwiązania jajowodów. Ten sam protokół przeprowadzono z próbkami moczu pobranymi od mężów pacjentek obu grup. Wyniki: Z całej grupy badanej, 5 pacjentek z ciążą ektopową miało pozytywny wynik badania PCR na obecność C.trachomatis, żadna pacjentka z grupy kontrolnej nie miała pozytywnego wyniku (p<0,05). Badania moczu mężów wykazały dodatni wynik PCR u 19 mężczyzn (9 w grupie z EP i 10 w grupie kontrolnej). Wszystkie kobiety z dodatnim wynikiem PCR miało mężów również z dodatnim wynikiem PCR z moczu. Nie znaleziono istotnych różnic pomiędzy infekcją Chlamydia w grupie z EP i grupie kontrolnej w odniesieniu do wieku, czasu trwania małżeństwa, metody antykoncepcyjnej i wywiadem w kierunku niepłodności, przebytych operacji i bólu w miednicy mniejszej. Nie znaleziono istotnej różnicy pomiędzy częstością występowania ciąży ektopowej u kobiet w oparciu o wynik badania PCR u męża. Infekcja Chlamydia u mężczyzn nie była związana z ilością małżeństw. Wnioski: Na podstawie naszych badań, można stwierdzić, że Chlamydia jest ważnym czynnikiem ryzyka uszkodzenia jajowodu i wystąpienia ciąży ektopowej w naszym społeczeństwie. Dlatego program badań przesiewowych i leczenia zakażenia Chlamydia są zalecane u młodych kobiet oraz u kobiet i mężczyzn z grupy wysokiego ryzyka.

Abstract

Cel pracy: Cel pracy: Uszkodzenie jajowodu po przebyciu choroby przenoszonej drogą płciową, takiej jak infekcja Chlamydia trachomatis jest istotnym czynnikiem ryzyka ciąży ektopowej (EP). Celem pracy była ocena częstości występowania zakażenia C. trachomatis u pacjentek z ciążą ektopową w południowo-wschodniej części Iranu. Materiał i metoda: Reakcję łańcuchowej polimerazy (PCR) w celu wykrycia DNA Chlamydii przeprowadzono na tkance jajowodu pobranego od 42 pacjentek z ciążą ektopową (grupa EP) i od 87 pacjentek bez ciąży ekotopowej (grupa kontrolna) w trakcie podwiązania jajowodów. Ten sam protokół przeprowadzono z próbkami moczu pobranymi od mężów pacjentek obu grup. Wyniki: Z całej grupy badanej, 5 pacjentek z ciążą ektopową miało pozytywny wynik badania PCR na obecność C.trachomatis, żadna pacjentka z grupy kontrolnej nie miała pozytywnego wyniku (p<0,05). Badania moczu mężów wykazały dodatni wynik PCR u 19 mężczyzn (9 w grupie z EP i 10 w grupie kontrolnej). Wszystkie kobiety z dodatnim wynikiem PCR miało mężów również z dodatnim wynikiem PCR z moczu. Nie znaleziono istotnych różnic pomiędzy infekcją Chlamydia w grupie z EP i grupie kontrolnej w odniesieniu do wieku, czasu trwania małżeństwa, metody antykoncepcyjnej i wywiadem w kierunku niepłodności, przebytych operacji i bólu w miednicy mniejszej. Nie znaleziono istotnej różnicy pomiędzy częstością występowania ciąży ektopowej u kobiet w oparciu o wynik badania PCR u męża. Infekcja Chlamydia u mężczyzn nie była związana z ilością małżeństw. Wnioski: Na podstawie naszych badań, można stwierdzić, że Chlamydia jest ważnym czynnikiem ryzyka uszkodzenia jajowodu i wystąpienia ciąży ektopowej w naszym społeczeństwie. Dlatego program badań przesiewowych i leczenia zakażenia Chlamydia są zalecane u młodych kobiet oraz u kobiet i mężczyzn z grupy wysokiego ryzyka.
Get Citation

Keywords

prevalence, Chlamydia, ectopic pregnancy

About this article
Title

Porównanie częstości występowania zakażeń Chlamydia u pacjentek z ciążą ektopową i bez, przy użyciu metody PCR

Journal

Ginekologia Polska

Issue

Vol 83, No 11 (2012)

Page views

610

Article views/downloads

687

Bibliographic record

Ginekol Pol 2012;83(11).

Keywords

prevalence
Chlamydia
ectopic pregnancy

Authors

Abbas Bahrampoor
Fatemeh Kazerani
Tayebeh Naderi

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl