open access

Vol 86, No 2 (2015)
ARTICLES
Get Citation

Pregnant women’s diet composition and transitional milk fatty acids: factor analysis

Rafał Bobiński, Monika Mikulska, Hanna Mojska, Izabela Ulman-Włodarz, Patrycja Sodowska
DOI: 10.17772/gp/1997
·
Ginekol Pol 2015;86(2).

open access

Vol 86, No 2 (2015)
ARTICLES

Abstract

Wstęp: Zmiana składników w mleku kobiet karmiących jest rezultatem zmian w metabolizmie gruczołów piersiowych, funkcjonowaniu łożyska oraz diecie kobiet ciężarnych. Liczne czynniki modulują skład kwasów tłuszczowych, będących jednym z najważniejszych komponentów mleka kobiecego. W naszych badaniach chcieliśmy określić wzajemne relacje pomiędzy składnikami diety a kwasami tłuszczowymi mleka pierwotnego kobiet, które urodziły dzieci o czasie, przed czasem oraz urodziły dzieci małe w stosunku do wieku ciążowego. Materiały i metody: Do badań zakwalifikowano 95 kobiet, które urodziły zdrowe dzieci o czasie (AGA) (grupa A),przed czasem (grupa B) oraz dzieci małe w stosunku do wieku ciążowego (SGA) (grupa C). Jakość i ilość składników diety matek była określana za pomocą kwestionariusza żywieniowego. Skład kwasów tłuszczowych mleka pierwotnego określono techniką chromatografii gazowej sprzężonej z detektorem mas. Wyniki badań składników diety oraz kwasów tłuszczowych mleka poddano analizie czynnikowej. Wyniki: W grupie A otrzymano 10 korelacji (5 pozytywnych i 5 negatywnych) pomiędzy składnikami diety a kwasami tłuszczowymi mleka matek (współczynnik korelacji kształtował się na poziomie 0,285 – 0,366). W grupie B wszystkie otrzymane korelacje miały znak ujemny oraz charakteryzowały się większą wartością współczynnika korelacji (0.354 – 0.500). Największą liczbę korelujących ze sobą związków wykryto w grupie C. W grupie tej obserwowano także najwyższe wartości współczynników korelacji (0,537 – 0,800). Wnioski: Natura korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi w grupie A, B i C jest inna dla każdej z badanych grup.

Abstract

Wstęp: Zmiana składników w mleku kobiet karmiących jest rezultatem zmian w metabolizmie gruczołów piersiowych, funkcjonowaniu łożyska oraz diecie kobiet ciężarnych. Liczne czynniki modulują skład kwasów tłuszczowych, będących jednym z najważniejszych komponentów mleka kobiecego. W naszych badaniach chcieliśmy określić wzajemne relacje pomiędzy składnikami diety a kwasami tłuszczowymi mleka pierwotnego kobiet, które urodziły dzieci o czasie, przed czasem oraz urodziły dzieci małe w stosunku do wieku ciążowego. Materiały i metody: Do badań zakwalifikowano 95 kobiet, które urodziły zdrowe dzieci o czasie (AGA) (grupa A),przed czasem (grupa B) oraz dzieci małe w stosunku do wieku ciążowego (SGA) (grupa C). Jakość i ilość składników diety matek była określana za pomocą kwestionariusza żywieniowego. Skład kwasów tłuszczowych mleka pierwotnego określono techniką chromatografii gazowej sprzężonej z detektorem mas. Wyniki badań składników diety oraz kwasów tłuszczowych mleka poddano analizie czynnikowej. Wyniki: W grupie A otrzymano 10 korelacji (5 pozytywnych i 5 negatywnych) pomiędzy składnikami diety a kwasami tłuszczowymi mleka matek (współczynnik korelacji kształtował się na poziomie 0,285 – 0,366). W grupie B wszystkie otrzymane korelacje miały znak ujemny oraz charakteryzowały się większą wartością współczynnika korelacji (0.354 – 0.500). Największą liczbę korelujących ze sobą związków wykryto w grupie C. W grupie tej obserwowano także najwyższe wartości współczynników korelacji (0,537 – 0,800). Wnioski: Natura korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi w grupie A, B i C jest inna dla każdej z badanych grup.
Get Citation

Keywords

transitional milk / fatty acids / preterm infants / SGA infants / AGA infants / factor analysis

About this article
Title

Pregnant women’s diet composition and transitional milk fatty acids: factor analysis

Journal

Ginekologia Polska

Issue

Vol 86, No 2 (2015)

Page views

789

Article views/downloads

1021

DOI

10.17772/gp/1997

Bibliographic record

Ginekol Pol 2015;86(2).

Keywords

transitional milk / fatty acids / preterm infants / SGA infants / AGA infants / factor analysis

Authors

Rafał Bobiński
Monika Mikulska
Hanna Mojska
Izabela Ulman-Włodarz
Patrycja Sodowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl