Tom 15, Nr 1 (2023)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2023-06-30
Wyświetlenia strony 1038
Wyświetlenia/pobrania artykułu 117
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Pączkowanie w raku jelita grubego

Bernardeta Chajnowska1, Marek Masiuk1
DOI: 10.5603/GK.2023.0001
Gastroenterologia Kliniczna 2023;15(1):1-8.

Streszczenie

Gruczolakorak jelita grubego (CRC) jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym przewodu pokarmowego.
Jest on trzecim najczęściej występującym rakiem, z prawie 1,8 mln nowych przypadków rozpoznanych w 2018 roku, będąc drugą przyczyną zgonów z powodu raka na całym świecie, co w 2018 roku odpowiadało 800 000 zgonów. Szczyt zachorowań przypada na 60–80 rok życia.

Najistotniejszymi czynnikami rokowniczymi raka jelita grubego są głębokość nacieku nowotworowego i obecność
lub brak przerzutów raka do węzłów chłonnych. Ponadto opisano nową cechę mikroskopową mającą wpływ na rokowanie
— jest to tak zwane pączkowanie (tumour budding). Określa ona obecność w miejscu naciekania raka pojedynczych komórek nowotworowych lub ich niewielkich skupisk do 4 komórek nowotworowych. Zjawisko to
przemawia za niskim zróżnicowaniem raka i jego agresywnością i jest wiązane z przemianą nabłonkowo-mezenchymalną.
Sugeruje się, że uwzględnienie pączkowania jako czynnika ryzyka pozwala lepiej przewidzieć prognozę raka
jelita grubego.

W badaniu przeprowadzonym przez autorów niniejszego artykułu wykazano, iż w gruczolakoraku jelita grubego proces
pączkowania wiąże się z większym odsetkiem obecności angioinwazji (p = 0,0003), neuroinwazji (p = 0,0133) oraz z obecnością przerzutów w węzłach chłonnych (p = 0,0001). Nie wykazano zależności pomiędzy procesem pączkowania a pozostałymi badanymi parametrami, takim jak: płeć, wiek w chwili rozpoznania nowotworu, lokalizacja raka w danym odcinku jelita grubego, głębokość nacieku nowotworowego (pT), stopień złośliwości histologicznej raka (grade), zastosowanie chemioterapii przedoperacyjnej (CTH), typ histologiczny raka oraz obecność przerzutów odległych.

Wyniki wielu badań pokazują, że wysoki stopień gęstości pączkowania guza jest związany z agresywnymi cechami fenotypowymi raka jelita grubego i może być używany jako praktyczny i niezawodny parametr do identyfikacji wyższego potencjału złośliwości nowotworu. Ocena pączkowania guza może być pomocna w poprawie systemu stopniowania i podejścia do leczenia i może to być dodatkowy parametr patologiczny ułatwiający określenie zachowania guza.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Domagała W. Stachury i Domagały Patologia Znaczy Słowo o Chorobie. Tom II. Wydawnictwo: Polska Akademia Umiejętności, Kraków. ; 2019.
 2. Aster J, Abbas A, Kumar V. Robbins Basic Pathology 9th Edition. Wydawnictwo: Elsevier Science Publishers. ; 2012.
 3. Archilla I, Díaz-Mercedes S, Aguirre JJ, et al. Lymph Node Tumor Burden Correlates With Tumor Budding and Poorly Differentiated Clusters: A New Prognostic Factor in Colorectal Carcinoma? Clin Transl Gastroenterol. 2021; 12(3): e00303.
 4. Mitrovic B, Schaeffer DF, Riddell RH, et al. Tumor budding in colorectal carcinoma: time to take notice. Mod Pathol. 2012; 25(10): 1315–1325.
 5. Müller F, Lugli A, Dawson H. Tumor Budding beim kolorektalen Karzinom – Informationen zur klinischen Anwendung und Anleitung zur praktischen Bestimmung. Der Pathologe. 2021; 43(1): 45–50.
 6. Cho SJ, Kakar S. Tumor budding in colorectal carcinoma. Arch Pathol Lab Med. 2018; 142(8): 952–957.
 7. Imai T. The growth of human carcinoma: a morphological analysis. Fukuoka Igaku Zasshi. 1954; 45: 30.
 8. Lugli A, Kirsch R, Ajioka Y, et al. Recommendations for reporting tumor budding in colorectal cancer based on the International Tumor Budding Consensus Conference (ITBCC) 2016. Mod Pathol. 2017; 30(9): 1299–1311.
 9. Ozer SP, Barut SG, Ozer B, et al. The relationship between tumor budding and survival in colorectal carcinomas. Rev Assoc Med Bras (1992). 2019; 65(12): 1442–1447.
 10. Bektas S, Mamak G, Ciris I, et al. Tumor budding in colorectal carcinomas. Turkish Journal of Pathology. 2012; 28(1): 61.
 11. Lugli A, Vlajnic T, Giger O, et al. Intratumoral budding as a potential parameter of tumor progression in mismatch repair-proficient and mismatch repair-deficient colorectal cancer patients. Hum Pathol. 2011; 42(12): 1833–1840.
 12. Zlobec I, Hädrich M, Dawson H, et al. Intratumoural budding (ITB) in preoperative biopsies predicts the presence of lymph node and distant metastases in colon and rectal cancer patients. Br J Cancer. 2014; 110(4): 1008–1013.
 13. van Wyk HC, Roseweir A, Alexander P, et al. The Relationship Between Tumor Budding, Tumor Microenvironment, and Survival in Patients with Primary Operable Colorectal Cancer. Ann Surg Oncol. 2019; 26(13): 4397–4404.
 14. Zlobec I, Molinari F, Martin V, et al. Tumor budding predicts response to anti-EGFR therapies in metastatic colorectal cancer patients. World J Gastroenterol. 2010; 16(38): 4823–4831.
 15. Nakamura T, Mitomi H, Kikuchi S, et al. Evaluation of the usefulness of tumor budding on the prediction of metastasis to the lung and liver after curative excision of colorectal cancer. Hepatogastroenterology. 2005; 52(65): 1432–1435.
 16. Choi HJ, Park KJ, Shin JS, et al. Tumor budding as a prognostic marker in stage-III rectal carcinoma. Int J Colorectal Dis. 2007; 22(8): 863–868.
 17. Sy J, Fung CLS, Dent OF, et al. Tumor budding and survival after potentially curative resection of node-positive colon cancer. Dis Colon Rectum. 2010; 53(3): 301–307.
 18. Almangush A, Pirinen M, Heikkinen I, et al. Tumour budding in oral squamous cell carcinoma: a meta-analysis. Br J Cancer. 2018; 118(4): 577–586.
 19. Roh MS, Lee JI, Choi PJ. Tumor budding as a useful prognostic marker in esophageal squamous cell carcinoma. Dis Esophagus. 2004; 17(4): 333–337.
 20. Kemi N, Eskuri M, Ikäläinen J, et al. Tumor Budding and Prognosis in Gastric Adenocarcinoma. Am J Surg Pathol. 2019; 43(2): 229–234.
 21. Karamitopoulou E, Wartenberg M, Zlobec I, et al. Tumour budding in pancreatic cancer revisited: validation of the ITBCC scoring system. Histopathology. 2018; 73(1): 137–146.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy