Tom 14, Nr 2 (2022)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-11-16
Wyświetlenia strony 475
Wyświetlenia/pobrania artykułu 41
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zmiany krtani i gardła dolnego w obrazie gastroskopowym

Barbara Jamróz, Kazimierz Niemczyk
Gastroenterologia Kliniczna 2022;14(2):82-94.

Streszczenie

W czasie badania gastroskopowego, istniej możliwość obserwacji zmian patologicznych w obrębie krtani i gardła środkowego oraz dolnego.

Celem pracy jest przedstawienie obrazu najczęściej spotykanych patologii, o różnej etiologii: zmiany zapalne, przednowotworowe oraz nowotworowe, pourazowe, o podłożu neurologicznym; oraz stanów po leczeniu onkologicznym (chirurgia i radioterapia); praca zawiera zarówna zdjęcia wykonane w czasie gastroskopii oraz z badań laryngowideostroboskopowych krtani.

Stwierdzenie nieprawidłowość w obrębie krtani i gardła, wymaga diagnostyki laryngologicznej i/lub foniatrycznej. Należy pamiętać, że zmiany organiczne w obrębie krtani mogą być przyczyną powstawania wtórnych zmian czynnościowych, oraz na odwrót – zmiany pierwotne czynnościowe, mogą doprowadzić do powstania zmian organicznych. Zmian jakości głosu, bez widocznych zmian organicznych w obrębie krtani, wymaga pełnej oceny foniatrycznej.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

  1. Zehnho-Dinnesen A, Wiskirska-Woznica B, Neumann K, Nawka T. Phoniatrics: Fundamentals — Voice Disorders–Disorders of Language and Hearing Development. Springer 2020.
  2. Belafsky P, Postma G, Koufman J. Validity and Reliability of the Reflux Symptom Index (RSI). Journal of Voice. 2002; 16(2): 274–277.
  3. Belafsky PC, Postma GN, Koufman JA. The validity and reliability of the reflux finding score (RFS). Laryngoscope. 2001; 111(8): 1313–1317.
  4. Leschke TM, Blumin JH, Bock JM. Diagnosis and laryngeal complications of Bordatella pertussis infection in the ambulatory adult population. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014; 151(5): 714–717.
  5. Jurkiewicz D, Szyfter W, Niemczyk K, Składzień K, Stankiewicz Cz. Otorynolaryngologia kliniczna. Medipage 2015.
  6. Kręcicki T, Zaleska-Kręcicka M, Niewęgłowski R. Atlas endoskopii krtani. Blackhorse, 2003 .Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy