Tom 14, Nr 2 (2022)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-11-16
Wyświetlenia strony 487
Wyświetlenia/pobrania artykułu 36
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wpływ radiochemioterapii na odległą jakość życia chorych leczonych operacyjnie z powodu raka żołądka

Ireneusz Pierzankowski, Adam Dmitruk, Monika Bieniasz, Paulina Wieszczy, Lucjan Wyrwicz, Tomasz Olesiński
Gastroenterologia Kliniczna 2022;14(2):74-81.

Streszczenie

WSTĘP: Poprawa wyników leczenia raka żołądka (RŻ) szczególnie w następstwie coraz szerzej stosowanego leczenia skojarzonego sprawia, że coraz ważniejszym aspektem oceny odległych wyników leczenia jest zależna od terapii jakość życia Celem pracy jest porównanie odległej HRQoL chorych poddanych leczeniu uzupełniającemu w formie chemioradioterapii (CRT) według schematu MacDonalda, poprzedzonej wykonaniem gastrektomii. MATERIAŁ I METODY: W latach 2009–2012 w NIO-PIB w Warszawie 154 chorych, w tym 55 (35,7%) kobiet i 99(64,3%) mężczyzn, po gastrektomii (TG) z powodu RŻ, leczono uzupełniająco według schematu MacDonalda. Do badania włączono wszystkich (39) chorych wolnych od nowotworu w okresie obserwacji, którzy wyrazili na to zgodę. Grupę kontrolną (36 chorych) stanowili chorzy poddani wyłącznie leczeniu operacyjnemu w analogicznym zakresie. Jakość życia oceniano na podstawie kwestionariuszy EORTC: formularza ogólnego QLQ C-30. v.3.0 oraz modułu QLQ STO 22. WYNIKI: Wśród parametrów ocenianych w grupie badanej znamiennie gorsze oceny jakości życia dotyczyły jakości codziennego funkcjonowania FS (p = 0,007), wydolności fizycznej PF2 (p = 0,032) oraz statusu materialnego FI (p = 0,04). Nie wykazano różnic statystycznych w ocenie jakości życia przy pomocy kwestionariusza QLQ STO 22. PODSUMOWANIE: U osób wolnych od choroby nowotworowej żołądka CRT znamiennie obniża jakość życia w zakresie codziennego funkcjonowania, wydolności fizycznej oraz statusu materialnego. Odległa, zależna od stanu zdrowia jakość życia została uznana za dobrą.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Krajowy Rejestr Nowotworów. http://onkologia.org.pl/nowotwory-zoładka.
 2. MacDonald JS, Smalley SR, Benedetti JI, et al. Chemoradiotherapy after surgery compared with surgery alone for adenocarcinoma of the stomach or gastrooesophagal junction. NEJM. 2001; 345910: 725–730.
 3. Olesiński T. Surgical treatment of gastric cancer: then and now. Nowotwory. Journal of Oncology. 2017; 66(5): 408–414.
 4. Smyth EC, Verheij M, Allum W, et al. ESMO Guidelines Committee. Gastric cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2016; 27(suppl 5): v38–v49.
 5. Al-Batran SE, Hofheinz RD, Pauligk CI, et al. Histopathological regression after neoadjuvant docetaxel, oxaliplatin, fluorouracil and leucovorin versus epirubicin, cisplatin and fluorouracil or capecytabine in patients with resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4-AIO): results from the phase 2 part of a multicentre, open – label, randomised phase 2/3 trial. Lancet Oncol. 2016; 17(12): 1697–1708.
 6. Chelakkot PG, Ravind R, Sruthi K, et al. Treatment in resectable non-metastatic adenocarcinoma of stomach: Changing paradigms. Indian J Cancer. 2019; 56(1): 74–80.
 7. Xu J, Zhu J, Wei Q. Adjuvant Radiochemotherapy versus Chemotherapy Alone for Gastric Cancer: Implications for Target Definition. J Cancer. 2019; 10(2): 458–466.
 8. Aoyama T, Yoshikawa T. Adjuvant therapy for locally advanced gastric cancer. Surg Today. 2017; 47(11): 1295–1302.
 9. European Organisation for Research and Treatment of cancer. https;//www.eortc.org.
 10. Hinz A, Singer S, Brähler E. European reference values for the quality of life questionnaire EORTC QLQ-C30: Results of a German investigation and a summarizing analysis of six European general population normative studies. Acta Oncol. 2014; 53(7): 958–965.
 11. Zhou M, Yang W, Wang YQ, et al. Adjuvant chemoreadiotherapy versus adjuvant chemotherapy for patients with N3 gastric cancer after D2/R0 resection: a retrospective study based on propen sity score analyses. Cancer Manag Res. 2019: 4855–4870.
 12. Nelen SD, Bosscha K, Lemmens VE, et al. Dutch Upper Gastrointestinal Cancer Audit group. Morbidity and mortality according to age following gastrectomy for gastric cancer. Br J Surg. 2018; 105(9): 1163–1170.
 13. van Gestel YR, Lemmens VE, de Hingh IH, et al. Influence of comorbidity and age on 1-, 2-, and 3-month postoperative mortality rates in gastrointestinal cancer patients. Ann Surg Oncol. 2013; 20(2): 371–380.
 14. Schölmerich J. Postgastrectomy syndromes — diagnosis and treatment. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology. 2004; 18(5): 917–933.
 15. Seung SL, Cho JC, Oh KK, et al. Long term quality of life after distal subtotal and total gastrectomy. Ann Surg. 2016; 263(4): 738–744.
 16. Kong H, Kwon O, Yu W. Changes of quality of life after gastric cancer surgery. Journal of Gastric Cancer. 2012; 12(3): 194.
 17. Kim AeR, Cho J, Hsu YJ, et al. Changes of quality of life in gastric cancer patients after curative resection: a longitudinal cohort study in Korea. Ann Surg. 2012; 256(6): 1008–1013.
 18. Park K, Yu B, Park J, et al. Impact of body mass index on quality of life after distal gastrectomy for gastric cancer. Ann Surg Treatment Res. 2019; 96(5): 250.
 19. Olesiński T. Patofizjologiczne następstwa całkowitego wycięcia żołądka. Gastroenterologia Kliniczna. 2015; 7(3): 90–95.
 20. Lembas L, Włodarczyk A, Bielecki K. Całkowite wycięcie żołądka- następstwa, zapobieganie i wyrównywanie zaburzeń. Pol Przegl Chir. 1996; 68: 302–308.
 21. Bolton J, Conway W. Postgastrectomy syndromes. Surg Clin North Am. 2011; 91(5): 1105–1122.
 22. Baek KiH, Jeon HM, Lee SSu, et al. Short-term changes in bone and mineral metabolism following gastrectomy in gastric cancer patients. Bone. 2008; 42(1): 61–67.
 23. Climent M, Pera M, Aymar I, et al. Bone health in long – term gastric cancer survivors: A prospective study of high – dose vitamin D suplementation using an easy administration scheme. J Bone Miner Metab. 2018; 36: 462–469.
 24. Xin J, Chenggen J, Ke JI, et al. Double Tract Recontruction Reduces Reflux Esophagitis and improves Quality of Life after Radical Proximal Gastrectomy for Patients with Upper gastric or Esophagogastric Adenocarcinoma. Cancer Res Treat. 2021; 53(3): 784–794.
 25. Kobayashi D, Kodera Y, Fujiwara M, et al. Assessment of Quality of Life After Gastrectomy Using EORTC QLQ-C30 and STO22. World J Surg. 2010; 35(2): 357–364.
 26. Choi JH, Han SU, Yang HK, et al. The pattern of postoperative quality of life following minimally invasive gastrectomy for gastric cancer: a prospective cohort from Korean multicenter robotic gastrectomy trial. Ann Surg Treat Res. 2020; 99(5): 275–284.
 27. Kassam Z, MacKay H, Buckley CA, et al. Evaluating the Impact on Quality of Life of Chemoradiation in Gastric Cancer. Current Oncology. 2010; 17(4): 77–84.
 28. Won SK, Yeon HP, Se HL, et al. Quality of life one year after chemoradiotherapy for localized primary gastric diffuse large B-cell lymphoma. Med Oncol. 2008; 25(4): 447–450.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy