Tom 14, Nr 2 (2022)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-11-16
Wyświetlenia strony 556
Wyświetlenia/pobrania artykułu 74
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) — diagnostyka, leczenie i profilaktyka

Marek Bugajski
Gastroenterologia Kliniczna 2022;14(2):65-73.

Streszczenie

Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) definiuje się jako nadmierną ilość bakterii zlokalizowanych w jelicie cienkim. Zwiększona liczba bakterii w jelicie cienkim może być bezobjawowa, jednak w wielu przypadkach prowadzi do wystąpienia objawów klinicznych, zaburzeń trawienia i zaburzeń wchłaniania. Dokładne dane epidemiologiczne dotyczące częstości występowania SIBO są nieznane, jednak wydaje się, że SIBO jest zbyt rzadko rozpoznawanym stanem. Należy aktywnie poszukiwać SIBO u pacjentów z objawami oraz z określonymi czynnikami ryzyka. Rozpoznanie SIBO w praktyce klinicznej opiera się na wodorowych i metanowych testach oddechowych. Niestety, testy oddechowe nie są odpowiednio wystandaryzowane oraz obarczone dużym ryzykiem wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych. Strategia leczenia SIBO opiera się na redukcji czynników ryzyka i objawów. Podstawowymi lekami są antybiotyki (najczęściej ryfaksymina), a także pomocniczo probiotyki. Ze względu na częstość występowania, współwystępowanie z zespołem jelita drażliwego oraz znaczną liczbą czynników ryzyka, SIBO wydaje się atrakcyjnym celem dla działań profilaktycznych — możliwych do osiągnięcia dzięki niektórym szczepom probiotyków.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Gasbarrini A, Lauritano EC, Gabrielli M, et al. Small intestinal bacterial overgrowth: diagnosis and treatment. Dig Dis. 2007; 25(3): 237–240.
 2. Bures J, Cyrany J, Kohoutova D, et al. Small intestinal bacterial overgrowth syndrome. World J Gastroenterol. 2010; 16(24): 2978–2990.
 3. Quigley EMM, Murray JA, Pimentel M. AGA Clinical Practice Update on Small Intestinal Bacterial Overgrowth: Expert Review. Gastroenterology. 2020; 159(4): 1526–1532.
 4. Dibaise JK, Young RJ, Vanderhoof JA. Enteric microbial flora, bacterial overgrowth, and short-bowel syndrome. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006; 4(1): 11–20.
 5. Hoog CM, Lindberg G, Sjoqvist U. Findings in patients with chronic intestinal dysmotility investigated by capsule endoscopy. BMC Gastroenterol. 2007; 7: 29.
 6. Wang FY, Chi CC. Rosacea, Germs, and Bowels: A Review on Gastrointestinal Comorbidities and Gut-Skin Axis of Rosacea. Adv Ther. 2021; 38(3): 1415–1424.
 7. Achufusi TG, Sharma A, Zamora EA, et al. Small Intestinal Bacterial Overgrowth: Comprehensive Review of Diagnosis, Prevention, and Treatment Methods. Cureus. 2020; 12(6): e8860.
 8. Grace E, Shaw C, Whelan K, et al. Review article: small intestinal bacterial overgrowth--prevalence, clinical features, current and developing diagnostic tests, and treatment. Aliment Pharmacol Ther. 2013; 38(7): 674–688.
 9. Gandhi A, Shah A, Jones MP, et al. Systematic review with meta-analysis: the prevalence of small intestinal bacterial overgrowth in inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2019; 49(6): 624–635.
 10. Jacobs C, Coss Adame E, Attaluri A, et al. Dysmotility and proton pump inhibitor use are independent risk factors for small intestinal bacterial and/or fungal overgrowth. Aliment Pharmacol Ther. 2013; 37(11): 1103–1111.
 11. Su T, Lai S, Lee A, et al. Meta-analysis: proton pump inhibitors moderately increase the risk of small intestinal bacterial overgrowth. J Gastroenterol. 2018; 53(1): 27–36.
 12. Ghoshal UC, Srivastava D, Ghoshal U, et al. Breath tests in the diagnosis of small intestinal bacterial overgrowth in patients with irritable bowel syndrome in comparison with quantitative upper gut aspirate culture. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2014; 26(7): 753–760.
 13. Gasbarrini A, Corazza GR, Gasbarrini G, et al. 1st Rome H2-Breath Testing Consensus Conference Working Group. Methodology and indications of H2-breath testing in gastrointestinal diseases: the Rome Consensus Conference. Aliment Pharmacol Ther. 2009; 29 Suppl 1: 1–49.
 14. Rezaie A, Buresi M, Lembo A, et al. Hydrogen and Methane-Based Breath Testing in Gastrointestinal Disorders: The North American Consensus. Am J Gastroenterol. 2017; 112(5): 775–784.
 15. Levitt MD, Hirsh P, Fetzer CA, et al. H2 excretion after ingestion of complex carbohydrates. Gastroenterology. 1987; 92(2): 383–389.
 16. Pelosini I, Scarpignato C, Scarpignato C, et al. Rifaximin, a poorly absorbed antibiotic: pharmacology and clinical potential. Chemotherapy. 2005; 51 Suppl 1: 36–66.
 17. Gatta L, Scarpignato C. Systematic review with meta-analysis: rifaximin is effective and safe for the treatment of small intestine bacterial overgrowth. Aliment Pharmacol Ther. 2017; 45(5): 604–616.
 18. Corazza GR, Di Stefano M, Scarpignato C. Treatment of functional bowel disorders: is there room for antibiotics? Digestion. 2006; 73 Suppl 1: 38–46.
 19. Hod K, Ringel Y. Probiotics in functional bowel disorders. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2016; 30(1): 89–97.
 20. Zhong C, Qu C, Wang B, et al. Probiotics for Preventing and Treating Small Intestinal Bacterial Overgrowth: A Meta-Analysis and Systematic Review of Current Evidence. J Clin Gastroenterol. 2017; 51(4): 300–311.
 21. Brown K, DeCoffe D, Molcan E, et al. Diet-induced dysbiosis of the intestinal microbiota and the effects on immunity and disease. Nutrients. 2012; 4(8): 1095–1119.
 22. Zimmer J, Lange B, Frick JS, et al. A vegan or vegetarian diet substantially alters the human colonic faecal microbiota. Eur J Clin Nutr. 2012; 66(1): 53–60.
 23. Pimentel M, Constantino T, Kong Y, et al. A 14-day elemental diet is highly effective in normalizing the lactulose breath test. Dig Dis Sci. 2004; 49(1): 73–77.
 24. Woodard GA, Encarnacion B, Downey JR, et al. Probiotics improve outcomes after Roux-en-Y gastric bypass surgery: a prospective randomized trial. J Gastrointest Surg. 2009; 13(7): 1198–1204.
 25. Hegar B, Hutapea EI, Advani N, et al. A double-blind placebo-controlled randomized trial on probiotics in small bowel bacterial overgrowth in children treated with omeprazole. J Pediatr (Rio J). 2013; 89(4): 381–387.
 26. Sun QH, Wang HY, Sun SD, et al. Beneficial effect of probiotics supplements in reflux esophagitis treated with esomeprazole: A randomized controlled trial. World J Gastroenterol. 2019; 25(17): 2110–2121.
 27. Hanifi A, Culpepper T, Mai V, et al. Evaluation of Bacillus subtilis R0179 on gastrointestinal viability and general wellness: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial in healthy adults. Benef Microbes. 2015; 6(1): 19–27.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy