Tom 14, Nr 1 (2022)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2022-04-22
Wyświetlenia strony 1964
Wyświetlenia/pobrania artykułu 94
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku wątrobowokomórkowym

Halina Cichoż-Lach, Andrzej Cieszanowski, Barbara Górnicka, Michał Grąt, Marek Hartleb, Krzysztof Korzeniowski, Maciej Krzakowski, Tomasz Kubiatowski, Jarosław Reguła, Joanna Podgórska, Piotr Potemski, Grzegorz Rosiak, Tomasz Stokłosa, Benedykt Szczepankiewicz, Michał P. Wasilewicz, Tadeusz Wróblewski, Piotr Wysocki, Krzysztof Zieniewicz
Gastroenterologia Kliniczna 2022;14(1):1-63.

Streszczenie

Rak wątrobowokomórkowy jest najczęstszym pierwotnym nowotworem wątroby. Częstość występowania raka wątrobowokomórkowego zwiększała się na świecie w ciągu ostatnich dekad. W Polsce rak wątrobowo komórkowy jest rozpoznawany u około 1500 chorych rocznie. Rokowanie chorych na raka wątrobowokomórkowego jest nadal niezadowalające. Chorobie można zapobiegać w znacznym stopniu przez skuteczniejszą kontrolę czynników ryzyka oraz nadzór nad osobami z marskością wątroby. Właściwe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne może poprawić rokowanie chorych na raka wątrobowokomórkowego. Przedstawiamy aktualizowaną wersję wytycznych postępowania u osob z czynnikami ryzyka oraz rozpoznaniem raka wątrobowokomórkowego. Opracowanie zostało przygotowane przez przedstawicieli wszystkich specjalności medycznych zaangażowanych w postępowaniu u chorych na raka wątrobowokomórkowego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?
Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy