Tom 14, Nr 1 (2022)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2022-04-22
Wyświetlenia strony 1645
Wyświetlenia/pobrania artykułu 53
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Odległe następstwa metaboliczne leczenia przyczynowego raka żołądka

Ireneusz Pierzankowski, Monika Bieniasz, Łukasz Zyskowski, Lucjan Wyrwicz, Tomasz Olesiński
Gastroenterologia Kliniczna 2022;14(1):58-64.

Streszczenie

WSTĘP: Najczęściej wykonywanym radykalnym zabiegiem operacyjnym z przyczyn onkologicznych jest gastrektomia (TG) z limfadenektomią D2. Następstwem operacji są zaburzenia trawienia i wchłaniania pokarmu oraz wynikające z nich niedobory pokarmowe oraz dysfunkcje metaboliczne.

MATERIAŁ I METODY: Analizie odległych następstw metabolicznych leczenia raka żołądka poddano grupę 57 osób, chwili oceny wolnych od choroby nowotworowej, operowanych zarówno w Narodowym Instytucie Onkologii — Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, jak i poza, w latach 2009–2012. Jako zabieg leczący wykonano u tych chorych TG. Analizie poddano: wskaźnik masy ciała (BMI) na różnym etapie trwania choroby, stężenie białka całkowitego, albumin, żelaza i witaminy B12, lipidogram, morfologię krwi, densytometrię. Porównano również częstość występowania parametrów pozanormatywnych do danych populacyjnych w tym zakresie.

WYNIKI: W okresie pół roku po operacji u wszystkich chorych doszło do redukcji wartości BMI średnio o 25%. Średnia aktualnego BMI była o 15% niższa od wyjściowego BMI, ale o 11% wyższa od średniej wartości tego wskaźnika po 6 miesiącach od leczenia operacyjnego. Osteoporozę rozpoznano u 13 (39%) mężczyzn i 15 (62%) kobiet, osteopenię odpowiednio u 19 (59%) mężczyzn i 7 (29%) kobiet. Niedokrwistość rozpoznano u 38 (67%) chorych, w tym 13 (54 %) kobiet i 25 (76%) mężczyzn

WNIOSKI: W okresie pierwszych 6–12 miesięcy po TG obserwowane są największe niedobory żywieniowe. W całym okresie pooperacyjnym konieczne jest monitorowanie poziomu witaminy B12 i żelaza oraz ich suplementacja, jak również okresowa ocena mineralizacji kości.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Krajowy Rejestr Nowotworów. http://onkologia.org.pl/nowotwory-zoładka.
 2. Olesiński T. Surgical treatment of gastric cancer: then and now. Nowotwory. Journal of Oncology. 2017; 66(5): 408–414.
 3. Smyth EC, Verheij M, Allum W, et al. ESMO Guidelines Committee. Gastric cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2016; 27(suppl 5): v38–v49.
 4. Al-Batran SE, Hofheinz RD, Pauligk CI, et al. Histopathological regression after neoadjuvant docetaxel, oxaliplatin, fluorouracil and leucovorin versus epirubicin, cisplatin and fluorouracil or capecytabine in patients with resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4-AIO): results from the phase 2 part of a multicentre, open – label, randomised phase 2/3 trial, Lancet Oncol. 2016; 17(12): 1697–1708.
 5. Chelakkot PG, Ravind R, Sruthi K, et al. Treatment in resectable non-metastatic adenocarcinoma of stomach: Changing paradigms. Indian J Cancer. 2019; 56(1): 74–80.
 6. Nelen SD, Bosscha K, Lemmens VE, et al. Dutch Upper Gastrointestinal Cancer Audit group. Morbidity and mortality according to age following gastrectomy for gastric cancer. Br J Surg. 2018; 105(9): 1163–1170.
 7. van Gestel YR, Lemmens VE, de Hingh IH, et al. Influence of comorbidity and age on 1-, 2-, and 3-month postoperative mortality rates in gastrointestinal cancer patients. Ann Surg Oncol. 2013; 20(2): 371–380.
 8. Schölmerich J. Postgastrectomy syndromes—diagnosis and treatment. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology. 2004; 18(5): 917–933.
 9. Chełstowska M, Warzocha K. Objawy kliniczne i zmiany laboratoryjne w diagnostyce różnicowej niedokrwistości. Onkologia w Praktyce Klinicznej. 2006; 2(3): 105–116.
 10. Janiszewska M, Kulik T, Dziedzic M, et al. Osteoporoza jako problem społeczny – patogeneza, objawy i czynniki ryzyka osteoporozy pomenopauzalne. Probl Hig Epidemiol. 2015; 96(1): 106–114.
 11. Olesiński T. Patofizjologiczne następstwa całkowitego wycięcia żołądka. Gastroenterologia Kliniczna. 2015; 7(3): 90–95.
 12. Lembas L, Włodarczyk A, Bielecki K. Całkowite wycięcie żołądka- następstwa, zapo-bieganie i wyrównywanie zaburzeń, Pol przegl. Chir. 1996; 68: 302–308.
 13. Bolton J, Conway W. Postgastrectomy Syndromes. Surgical Clinics of North America. 2011; 91(5): 1105–1122.
 14. Baek KiH, Jeon HM, Lee SSu, et al. Short-term changes in bone and mineral metabolism following gastrectomy in gastric cancer patients. Bone. 2008; 42(1): 61–67.
 15. Climent M, Pera M, Aymar I, et al. Bone health in long – term gastric cancer survi-vors: A prospective study of high – dose vitamin D suplementation using an easy administration scheme. J Bone Miner Metab. 2018; 36: 462–469.
 16. Seo GH, Kang HY, Choe EK. Osteoporosis and fracture after gastrectomy for stomach cancer. Medicine (Baltimore). 2018; 97(17): e0532.
 17. Bowrey DJ, Baker M, Halliday V, et al. A randomised controlled trial of six weeks of home enteral nutrition versus standard care after oesophagectomy or total gastrectomy for cancer: report on a pilot and feasibility study. Trials. 2015; 16: 531.
 18. Baker ML, Halliday V, Robinson P, et al. Nutrient intake and contribution of home enteral nutrition to meeting nutritional requirements after oesophagectomy and total gastrectomy. Eur J Clin Nutr. 2017; 71(9): 1121–1128.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy