Tom 13, Nr 2 (2021)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2021-08-10
Wyświetlenia strony 3059
Wyświetlenia/pobrania artykułu 92
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Jak uzyskać sukces terapeutyczny u pacjentów z chorobą refluksową przełyku w świetle dowodów naukowych

Dorota Waśko-Czopnik
Gastroenterologia Kliniczna 2021;13(2):77-82.

Streszczenie

Pomimo upływu lat choroba refluksowa przełyku wraz
z jej powikłaniami nadal stanowi istotny problem kliniczny.
Niestety, nadal część pacjentów nie odnosi korzyści
z naszego postępowania. Jest to choroba polietiologiczna,
w przebiegu której poza nadmiernym wydzielaniem
kwasu istnieje wiele czynników związanych z zaburzeniami
czynnościowymi górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Mając to na uwadze, aby osiągnąć lepszy
efekt, warto dodać do leków hamujących wydzielanie
żołądkowe lek prokinetyczny (itopryd), co skraca czas
leczenia, potencjalne działania niepożądane i zmniejsza
częstość nawrotów. Badania kliniczne z randomizacją
oraz metaanalizy potwierdzają skuteczność takiego postępowania.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Yang XJ, Jiang HM, Hou XH, et al. Anxiety and depression in patients with gastroesophageal reflux disease and their effect on quality of life. World J Gastroenterol. 2015; 21(14): 4302–4309.
 2. Gisbert JP, Cooper A, Karagiannis D, et al. Impact of gastroesophageal reflux disease on work absenteeism, presenteeism and productivity in daily life: a European observational study. Health Qual Life Outcomes. 2009; 7: 90.
 3. Richter JE, Rubenstein JH. Presentation and epidemiology of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology. 2018; 154(2): 267–276.
 4. Lin S, Li H, Fang X. Esophageal motor dysfunctions in gastroesophageal reflux disease and therapeutic perspectives. J Neurogastroenterol Motil. 2019; 25(4): 499–507.
 5. Sigterman KE, van Pinxteren B, Bonis PA, et al. Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists and prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease. Cochrane Database Syst Rev. 2013(5): CD002095.
 6. Weijenborg PW, Cremonini F, Smout AJ, et al. PPI therapy is equally effective in well-defined non-erosive reflux disease and in reflux esophagitis: a meta-analysis. Neurogastroenterol Motil. 2012; 24(8): 747–57, e350.
 7. Kirchheiner J, Glatt S, Fuhr U, et al. Relative potency of proton-pump inhibitors—comparison of effects on intragastric pH. European Journal of Clinical Pharmacology. 2008; 65(1): 19–31.
 8. Guo H, Ma H, Wang J. Proton Pump Inhibitor Therapy for the Treatment of Laryngopharyngeal Reflux: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Clin Gastroenterol. 2016; 50(4): 295–300.
 9. Wei C. A meta-analysis for the role of proton pump inhibitor therapy in patients with laryngopharyngeal reflux. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016; 273(11): 3795–3801.
 10. Burgstaller JM, Jenni BF, Steurer J, et al. Treatment efficacy for non-cardiovascular chest pain: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2014; 9(8): e104722.
 11. Wertli MM, Ruchti KB, Steurer J, et al. Diagnostic indicators of non-cardiovascular chest pain: a systematic review and meta-analysis. BMC Med. 2013; 11: 239.
 12. Hatemi İ, Esatoğlu SN. What is the long term acid inhibitor treatment in gastroesophageal reflux disease? What are the potential problems related to long term acid inhibitor treatment in gastroesophageal reflux disease? How should these cases be followed? Turk J Gastroenterol. 2017; 28(Suppl 1): S57–S60.
 13. Lee SW, Ha EK, Yeniova AÖ, et al. Severe clinical outcomes of COVID-19 associated with proton pump inhibitors: a nationwide cohort study with propensity score matching. Gut. 2021; 70(1): 76–84.
 14. Scarpellini E, Vos R, Blondeau K, et al. The effects of itopride on oesophageal motility and lower oesophageal sphincter function in man. Aliment Pharmacol Ther. 2011; 33(1): 99–105.
 15. Kim YS, Kim TH, Choi CS, et al. Effect of itopride, a new prokinetic, in patients with mild GERD: a pilot study. World J Gastroenterol. 2005; 11(27): 4210–4214.
 16. Waleed FE, Fawaz AS, Fathey H, et al. Virtue of Adding Prokinetics to Proton Pump Inhibitors in the treatment of laryngopharyngeal reflux disease: prospective study. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2011; 40(4): 350–356.
 17. Lixia C, Banjun B, et al. Song. ; Clinical curative effect observation and nursing experience of treatment of gastroesophageal reflux disease with esomeprazole combined with itopride; J Indian Med Assoc, 2005 Oct, VCL IO3. : NO.
 18. Pradeep Kumar BT, Mamatha KR, Nagesh NS. A comparative prospective study to assess the clinical efficacy and safety of pantoprazole monotherapy versus pantoprazole and itopride. Int J Basic Clin Pharmacol. 2016; 5(5).
 19. Chun BJ, Lee DS. The effect of itopride combined with lansoprazole in patients with laryngopharyngeal reflux disease. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013; 270(4): 1385–1390.
 20. Xi L, Zhu J, Zhang H, et al. The treatment efficacy of adding prokinetics to PPIs for gastroesophageal reflux disease: a meta-analysis. Esophagus. 2021; 18(1): 144–151.
 21. Kumar R, Singh B, Sharma P. Comparative evaluation of itopride and domperidone in gastroesophageal reflux disease. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology. 2014; 3(3): 437.
 22. Fedorchenko L. Comparative data of prokinetics in treatment of gastroesophageal reflux disease in patients with diabestes. Eksp Klin Gastroenterol. 2013; 5: 42–48.
 23. Takeda N, Takemura M, Kanemitsu Y, et al. Effect of anti-reflux treatment on gastroesophageal reflux-associated chronic cough: Implications of neurogenic and neutrophilic inflammation. J Asthma. 2020; 57(11): 1202–1210.
 24. Gąsiorowska A, Janiak M, Waśko-Czopnik D, et al. Postępowanie u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych. Lekarz POZ. 2019; 3-4: 245–265.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy