Tom 12, Nr 2 (2020)
Artykuły
Opublikowany online: 2020-10-02
Wyświetlenia strony 440
Wyświetlenia/pobrania artykułu 87
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Metody endoskopowego leczenia guzów stromalnych żołądka

Artur Raiter, Katarzyna Monika Pawlak, Anna Wiechowska-Kozłowska
Gastroenterologia Kliniczna 2020;12(2):61-69.

Streszczenie

Guzy stromalne (GIST) żołądka należą do zmian podśluzówkowych o możliwym potencjale nowotworowym i stanowią 0,1–0,3% wszystkich zmian złośliwych przewodu pokarmowego. Nadrzędnym badaniem w diagnostyce różnicowej, pozwalającym jednocześnie na określenie charakteru zmiany i ryzyka złośliwości jest badanie endoskopowej ultrasonografii z biopsją (EUS). Dodatkowo endosonograficzna ocena jest kluczowa w kwalifikacji GIST do wybranej techniki resekcji endoskopowej, z określeniem stopnia połączenia guza z mięśniówką właściwą żołądka. Dostępne techniki endoskopowe pozwalają na bezpieczną i doszczętną resekcję GIST żołądka, dając mniej inwazyjną alternatywę dla standardowego leczenia chirurgicznego metodą klinowej resekcji laparoskopowej.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Søreide K, Sandvik OM, Søreide JA, et al. Global epidemiology of gastrointestinal stromal tumours (GIST): A systematic review of population-based cohort studies. Cancer Epidemiol. 2016; 40: 39–46.
 2. Goettsch WG, Bos SD, Breekveldt-Postma N, et al. Incidence of gastrointestinal stromal tumours is underestimated: results of a nation-wide study. Eur J Cancer. 2005; 41(18): 2868–2872.
 3. Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors--definition, clinical, histological, immunohistochemical, and molecular genetic features and differential diagnosis. Virchows Arch. 2001; 438(1): 1–12.
 4. Steigen SE, Eide TJ. Gastrointestinal stromal tumors (GISTs): a review. APMIS. 2009; 117(2): 73–86.
 5. Goettsch WG, Bos SD, Breekveldt-Postma N, et al. Incidence of gastrointestinal stromal tumours is underestimated: results of a nation-wide study. Eur J Cancer. 2005; 41(18): 2868–2872.
 6. Janeway KA, Liegl B, Harlow A, et al. Pediatric KIT wild-type and platelet-derived growth factor receptor alpha-wild-type gastrointestinal stromal tumors share KIT activation but not mechanisms of genetic progression with adult gastrointestinal stromal tumors. Cancer Res. 2007; 67(19): 9084–9088.
 7. Akahoshi K, Oya M, Koga T, et al. Current clinical management of gastrointestinal stromal tumor. World J Gastroenterol. 2018; 24(26): 2806–2817.
 8. Joensuu H, Hohenberger P, Corless CL. Gastrointestinal stromal tumour. Lancet. 2013; 382(973): 983.
 9. Nishida T, Blay JY, Hirota S, et al. The standard diagnosis, treatment, and follow-up of gastrointestinal stromal tumors based on guidelines. Gastric Cancer. 2016; 19(1): 3–14.
 10. West RB, Corless CL, Chen X, et al. The novel marker, DOG1, is expressed ubiquitously in gastrointestinal stromal tumors irrespective of KIT or PDGFRA mutation status. Am J Pathol. 2004; 165(1): 107–113.
 11. Nishida T, Blay JY, Hirota S, et al. The standard diagnosis, treatment, and follow-up of gastrointestinal stromal tumors based on guidelines. Gastric Cancer. 2016; 19(1): 3–14.
 12. Pawlak KM, Raiter A, Kozłowska-Petriczko K, et al. Optimal Endoscopic Resection Technique for Selected Gastric GISTs. The Endoscopic Suturing System Combined with ESD-a New Alternative? J Clin Med. 2020; 9(6).
 13. Akahoshi K, Oya M. Gastrointestinal stromal tumor of the stomach: How to manage? World J Gastrointest Endosc. 2010; 2(8): 271–277.
 14. Hwang JHa, Rulyak SD, Kimmey MB, et al. American Gastroenterological Association Institute. American Gastroenterological Association Institute technical review on the management of gastric subepithelial masses. Gastroenterology. 2006; 130(7): 2217–2228.
 15. Sekine M, Imaoka H, Mizuno N, et al. Clinical course of gastrointestinal stromal tumor diagnosed by endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration. Dig Endosc. 2015; 27(1): 44–52.
 16. Poveda A, García Del Muro X, López-Guerrero JA, et al. GEIS (Grupo Español de Investigación en Sarcomas/Spanish Group for Sarcoma Research). GEIS guidelines for gastrointestinal sarcomas (GIST). Cancer Treat Rev. 2017; 55: 107–119.
 17. Miettinen M, Sobin LH, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors of the stomach: a clinicopathologic, immunohistochemical, and molecular genetic study of 1765 cases with long-term follow-up. Am J Surg Pathol. 2005; 29(1): 52–68.
 18. Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors: review on morphology, molecular pathology, prognosis, and differential diagnosis. Arch Pathol Lab Med. 2006; 130: 1466–1478.
 19. Kim HH. Endoscopic treatment for gastrointestinal stromal tumor: Advantages and hurdles. World J Gastrointest Endosc. 2015; 7(3): 192–205.
 20. Tan Y, Tan L, Lu J, et al. Endoscopic resection of gastric gastrointestinal stromal tumors. Transl Gastroenterol Hepatol. 2017; 2: 115.
 21. Casali PG, Abecassis N, Aro HT, et al. ESMO Guidelines Committee and EURACAN, ESMO Guidelines Committee and EURACAN. Gastrointestinal stromal tumours: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2018; 29(Suppl 4): iv68–iv78.
 22. Li J, Ye Y, Wang J, et al. Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor. Chin J Cancer Res. 2017; 29(4): 281–293.
 23. Verweij J, Casali PG, Zalcberg J, et al. Progression-free survival in gastrointestinal stromal tumours with high-dose imatinib: randomised trial. Lancet. 2004; 364(9440): 1127–1134.
 24. Demetri GD, van Oosterom AT, Garrett CR, et al. Efficacy and safety of sunitinib in patients with advanced gastrointestinal stromal tumour after failure of imatinib: a randomised controlled trial. Lancet. 2006; 368(9544): 1329–1338.
 25. Demetri GD, Reichardt P, Kang YK, et al. GRID study investigators. Efficacy and safety of regorafenib for advanced gastrointestinal stromal tumours after failure of imatinib and sunitinib (GRID): an international, multicentre, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2013; 381(9863): 295–302.
 26. Guo J, Liu Z, Sun S, et al. Endosonography-assisted diagnosis and therapy of gastrointestinal submucosal tumors. Endosc Ultrasound. 2013; 2(3): 125–133.
 27. Inoue H, Endo M, Takeshita K, et al. A new simplified technique of endoscopic esophageal mucosal resection using a cap-fitted panendoscope (EMRC). Surg Endosc. 1992; 6(5): 264–265.
 28. Inoue H, Takeshita K, Hori H, et al. Endoscopic mucosal resection with a cap-fitted panendoscope for esophagus, stomach, and colon mucosal lesions. Gastrointest Endosc. 1993; 39(1): 58–62.
 29. Imada-Shirakata Y, Sakai M, Kajiyama T, et al. Endoscopic resection of rectal carcinoid tumors using aspiration lumpectomy. Endoscopy. 1997; 29(1): 34–38.
 30. Oshitani N, Hamasaki N, Sawa Y, et al. Endoscopic resection of small rectal carcinoid tumours using an aspiration method with a transparent overcap. J Int Med Res. 2000; 28(5): 241–246.
 31. Kajiyama T, Sakai M, Torii A, et al. Endoscopic aspiration lumpectomy of esophageal leiomyomas derived from the muscularis mucosae. Am J Gastroenterol. 1995; 90(3): 417–422.
 32. Endo S, Hirasaki S, Doi T, et al. Granular cell tumor occurring in the sigmoid colon treated by endoscopic mucosal resection using a transparent cap (EMR-C). J Gastroenterol. 2003; 38(4): 385–389.
 33. Cai JQ, Chen Ke, Mou YP, et al. Systematic review and meta-analysis of safety and efficacy of laparoscopic resection for gastrointestinal stromal tumors of the stomach. Surg Endosc. 2015; 29(2): 355–367.
 34. Koh YX, Chok AY, Zheng HL, et al. A systematic review and meta-analysis comparing laparoscopic versus open gastric resections for gastrointestinal stromal tumors of the stomach. Ann Surg Oncol. 2013; 20(11): 3549–3560.
 35. Inoue H, Ikeda H, Hosoya T, et al. Submucosal endoscopic tumor resection for subepithelial tumors in the esophagus and cardia. Endoscopy. 2012; 44(3): 225–230.
 36. Ye LP, Zhang Yu, Mao XL, et al. Submucosal tunneling endoscopic resection for small upper gastrointestinal subepithelial tumors originating from the muscularis propria layer. Surg Endosc. 2014; 28(2): 524–530.
 37. Zhou PH, Yao LQ, Qin XY, et al. Endoscopic full-thickness resection without laparoscopic assistance for gastric submucosal tumors originated from the muscularis propria. Surg Endosc. 2011; 25(9): 2926–2931.
 38. Akahoshi K, Fujimaru T, Nakanishi K, et al. Endosonography probe-guided endoscopic resection of small flat rectal carcinoid tumor using band ligation technique. Endoscopy. 2001; 33(5): 471.
 39. Białek A, Wiechowska-Kozłowska A, Pertkiewicz J, et al. Endoscopic submucosal dissection for treatment of gastric subepithelial tumors (with video). Gastrointest Endosc. 2012; 75(2): 276–286.
 40. Akahoshi K, Sumida Y, Matsui N, et al. Preoperative diagnosis of gastrointestinal stromal tumor by endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration. World J Gastroenterol. 2007; 13(14): 2077–2082.
 41. Xu MD, Cai MY, Zhou PH, et al. Submucosal tunneling endoscopic resection: a new technique for treating upper GI submucosal tumors originating from the muscularis propria layer (with videos). Gastrointest Endosc. 2012; 75(1): 195–199.
 42. Khashab MA, Saxena P, Valeshabad AK, et al. Novel technique for submucosal tunneling and endoscopic resection of submucosal tumors (with video). Gastrointest Endosc. 2013; 77(4): 646–648.
 43. Ge N, Sun S, Wang S, et al. Endoscopic Ultrasound-Assisted Tunnel-Type Endoscopic Submucosal Dissection for the Treatment of Esophageal Tumors Arising in the Muscularis Propria (with video). Endosc Ultrasound. 2013; 2(1): 11–15.Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy