Na skróty Zrealizuj voucher

dostęp otwarty

Tom 9, Nr 1 (2017)
Artykuły
Pobierz cytowanie

Zespół pieczenia jamy ustnej

Piotr T. Wysocki
Gastroenterologia Kliniczna 2017;9(1):7-18.

dostęp otwarty

Tom 9, Nr 1 (2017)
Artykuły

Streszczenie

Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS) jest idiopatyczną jednostką chorobową manifestującą się jako długotrwałe uczucie piekącego, palącego lub kłującego bólu w obrębie błon śluzowych jamy ustnej, najczęściej języka. Dolegliwościom bólowym często towarzyszą zaburzenia smaku, uczucie suchości jamy ustnej oraz nieprawidłowości psychiatryczne. Mimo że jest to stosunkowo częste schorzenie, szczególnie w przypadku kobiet w wieku pomenopauzalnym, a jego obraz kliniczny opisuje się w literaturze medycznej od niemal 150 lat, BMS nadal stanowi mało znany problem diagnostyczny i terapeutyczny. Trudności napotykane w praktyce klinicznej są w dużej mierze wynikiem słabo poznanej, wieloczynnikowej etiologii schorzenia, nieobecnością żadnych nieprawidłowości w zakresie morfologii błon śluzowych jamy ustnej oraz niedostatkiem randomizowanych badań weryfikujących skuteczność postępowania leczniczego. Celem tego artykułu jest przybliżenie czytelnikom typowego obrazu klinicznego BMS, ukazanie znaczenia diagnostyki różnicowej zespołu oraz przedstawienie aktualnych danych dotyczących dostępnych sposobów terapii. Znajomość powyższych kwestii przez lekarzy różnych specjalności jest kluczowa dla poprawy jakości życia pacjentów cierpiących na BMS.

Streszczenie

Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS) jest idiopatyczną jednostką chorobową manifestującą się jako długotrwałe uczucie piekącego, palącego lub kłującego bólu w obrębie błon śluzowych jamy ustnej, najczęściej języka. Dolegliwościom bólowym często towarzyszą zaburzenia smaku, uczucie suchości jamy ustnej oraz nieprawidłowości psychiatryczne. Mimo że jest to stosunkowo częste schorzenie, szczególnie w przypadku kobiet w wieku pomenopauzalnym, a jego obraz kliniczny opisuje się w literaturze medycznej od niemal 150 lat, BMS nadal stanowi mało znany problem diagnostyczny i terapeutyczny. Trudności napotykane w praktyce klinicznej są w dużej mierze wynikiem słabo poznanej, wieloczynnikowej etiologii schorzenia, nieobecnością żadnych nieprawidłowości w zakresie morfologii błon śluzowych jamy ustnej oraz niedostatkiem randomizowanych badań weryfikujących skuteczność postępowania leczniczego. Celem tego artykułu jest przybliżenie czytelnikom typowego obrazu klinicznego BMS, ukazanie znaczenia diagnostyki różnicowej zespołu oraz przedstawienie aktualnych danych dotyczących dostępnych sposobów terapii. Znajomość powyższych kwestii przez lekarzy różnych specjalności jest kluczowa dla poprawy jakości życia pacjentów cierpiących na BMS.

Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

zespół pieczenia jamy ustnej, ból języka, diagnoza, leczenie

Informacje o artykule
Tytuł

Zespół pieczenia jamy ustnej

Czasopismo

Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy

Numer

Tom 9, Nr 1 (2017)

Strony

7-18

Rekord bibliograficzny

Gastroenterologia Kliniczna 2017;9(1):7-18.

Słowa kluczowe

zespół pieczenia jamy ustnej
ból języka
diagnoza
leczenie

Autorzy

Piotr T. Wysocki

Referencje (101)
 1. Gilpin S. Glossodynia. Journal of the American Medical Association. 1936; 106(20): 1722–1724.
 2. Gurvits GE, Tan A. Burning mouth syndrome. World J Gastroenterol. 2013; 19(5): 665–672.
 3. IASP. Burning Mouth Syndrome. Fact Sheet 2016. http://iasp.files.cms-plus.com/Content/ContentFolders/GlobalYearAgainstPain2/20132014OrofacialPain/FactSheets/Burning_Mouth_Syndrome_2016.pdf.
 4. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia. 2013; 33(9): 629–808.
 5. Balasubramaniam R, Klasser GD, Delcanho R. Separating oral burning from burning mouth syndrome: unravelling a diagnostic enigma. Aust Dent J. 2009; 54(4): 293–299.
 6. Ferensztajn E, Łojko D, Rybakowski J. [Burning mouth syndrome: pathogenic and therapeutic concepts]. Psychiatr Pol. 2013; 47(6): 973–988.
 7. Mignogna MD, Fedele S, Lo Russo L, et al. The diagnosis of burning mouth syndrome represents a challenge for clinicians. J Orofac Pain. 2005; 19(2): 168–173.
 8. Cheung D, Trudgill N. Managing a patient with burning mouth syndrome. Frontline Gastroenterol. 2015; 6(3): 218–222.
 9. McMillan R, Forssell H, Buchanan JAg, et al. Interventions for treating burning mouth syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 11: CD002779.
 10. Bergdahl M, Bergdahl J, Bergdahl M, et al. Burning mouth syndrome: prevalence and associated factors. J Oral Pathol Med. 1999; 28(8): 350–354.
 11. Netto FO, Diniz IM, Grossmann SM, et al. Risk factors in burning mouth syndrome: a case-control study based on patient records. Clin Oral Investig. 2011; 15(4): 571–575.
 12. Suzuki N, Mashu S, Toyoda M, et al. Oral burning sensation: prevalence and gender differences in a Japanese population. Pain Pract. 2010; 10(4): 306–311.
 13. Brailo V, Vuéiaeeviae-Boras V, Alajbeg IZ, et al. Oral burning symptoms and burning mouth syndrome-significance of different variables in 150 patients. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2006; 11(3): E252–E255.
 14. Tammiala-Salonen T, Hiidenkari T, Parvinen T. Burning mouth in a Finnish adult population. Community Dent Oral Epidemiol. 1993; 21(2): 67–71.
 15. Kohorst JJ, Bruce AJ, Torgerson RR, et al. The prevalence of burning mouth syndrome: a population-based study. Br J Dermatol. 2015; 172: 1654–1656.
 16. Scala A, Checchi L, Montevecchi M, et al. Update on burning mouth syndrome: overview and patient management. Crit Rev Oral Biol Med. 2003; 14(4): 275–291.
 17. Tarkkila L, Linna M, Tiitinen A, et al. Oral symptoms at menopause--the role of hormone replacement therapy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001; 92(3): 276–280.
 18. Ślebioda Z, Szponar E. Burning mouth syndrome - a common dental problem in perimenopausal women. Prz Menopauzalny. 2014; 13(3): 198–202.
 19. Jääskeläinen SK. Pathophysiology of primary burning mouth syndrome. Clin Neurophysiol. 2012; 123(1): 71–77.
 20. Mo X, Zhang J, Fan Y, et al. Thermal and mechanical quantitative sensory testing in Chinese patients with burning mouth syndrome--a probable neuropathic pain condition? J Headache Pain. 2015; 16: 84.
 21. Hartmann A, Seeberger R, Bittner M, et al. Profiling intraoral neuropathic disturbances following lingual nerve injury and in burning mouth syndrome. BMC Oral Health. 2017; 17(1): 68.
 22. Granot M, Nagler RM. Association between regional idiopathic neuropathy and salivary involvement as the possible mechanism for oral sensory complaints. J Pain. 2005; 6(9): 581–587.
 23. Kolkka-Palomaa M, Jääskeläinen SK, Laine MA, et al. Sensory dysfunction in burning mouth syndrome. Pain. 2002; 99(1-2): 41–47.
 24. Ito M, Kurita K, Ito T, et al. Pain threshold and pain recovery after experimental stimulation in patients with burning mouth syndrome. Psychiatry Clin Neurosci. 2002; 56(2): 161–168.
 25. Grushka M, Sessle BJ, Howley TP. Psychophysical assessment of tactile, pain and thermal sensory functions in burning mouth syndrome. Pain. 1987; 28(2): 169–184.
 26. Lauria G, Majorana A, Borgna M, et al. Trigeminal small-fiber sensory neuropathy causes burning mouth syndrome. Pain. 2005; 115(3): 332–337.
 27. Puhakka A, Forssell H, Soinila S, et al. Peripheral nervous system involvement in primary burning mouth syndrome--results of a pilot study. Oral Dis. 2016; 22(4): 338–344.
 28. Beneng K, Yilmaz Z, Yiangou Y, et al. Sensory purinergic receptor P2X3 is elevated in burning mouth syndrome. Int J Oral Maxillofac Surg. 2010; 39(8): 815–819.
 29. Yilmaz Z, Renton T, Yiangou Y, et al. Burning mouth syndrome as a trigeminal small fibre neuropathy: Increased heat and capsaicin receptor TRPV1 in nerve fibres correlates with pain score. J Clin Neurosci. 2007; 14(9): 864–871.
 30. Jääskeläinen SK, Forssell H, Tenovuo O. Abnormalities of the blink reflex in burning mouth syndrome. Pain. 1997; 73(3): 455–460.
 31. Mendak M, Konopka T, Koszewicz M, et al. Badanie potencjałów wywołanych i odruchu mrugania u pacjentów z zespołem pieczenia jamy ustnej lub chorobą Parkinsona. Dent Med Probl. 2010: 169–76.
 32. Grémeau-Richard C, Dubray C, Aublet-Cuvelier B, et al. Effect of lingual nerve block on burning mouth syndrome (stomatodynia): a randomized crossover trial. Pain. 2010; 149(1): 27–32.
 33. Wood PB. Role of central dopamine in pain and analgesia. Expert Rev Neurother. 2008; 8(5): 781–797.
 34. Clifford TJ, Warsi MJ, Burnett CA, et al. Burning mouth in Parkinson's disease sufferers. Gerodontology. 1998; 15(2): 73–78.
 35. Jääskeläinen SK, Rinne JO, Forssell H, et al. Role of the dopaminergic system in chronic pain -- a fluorodopa-PET study. Pain. 2001; 90(3): 257–260.
 36. Hagelberg N, Forssell H, Rinne JO, et al. Striatal dopamine D1 and D2 receptors in burning mouth syndrome. Pain. 2003; 101(1-2): 149–154.
 37. Coon EA, Laughlin RS, Coon EA, et al. Burning mouth syndrome in Parkinson's disease: dopamine as cure or cause? J Headache Pain. 2012; 13(3): 255–257.
 38. Woda A, Dao T, Gremeau-Richard C. Steroid dysregulation and stomatodynia (burning mouth syndrome). J Orofac Pain. 2009; 23(3): 202–210.
 39. Koszewicz M, Mendak M, Konopka T, et al. The characteristics of autonomic nervous system disorders in burning mouth syndrome and Parkinson disease. J Orofac Pain. 2012; 26(4): 315–320.
 40. Nosratzehi T, Salimi S, Parvaee A. Comparison of Salivary Cortisol and α-amylase Levels and Psychological Profiles in Patients with Burning Mouth Syndrome. Spec Care Dentist. 2017; 37(3): 120–125.
 41. Kim HI, Kim YY, Chang JY, et al. Salivary cortisol, 17β-estradiol, progesterone, dehydroepiandrosterone, and α-amylase in patients with burning mouth syndrome. Oral Dis. 2012; 18(6): 613–620.
 42. Borelli V, Marchioli A, Di Taranto R, et al. Neuropeptides in saliva of subjects with burning mouth syndrome: a pilot study. Oral Dis. 2010; 16(4): 365–374.
 43. Boras VV, Savage NW, Brailo V, et al. Salivary and serum levels of substance P, neurokinin A and calcitonin gene related peptide in burning mouth syndrome. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2010; 15(3): e427–e431.
 44. Amenábar JM, Pawlowski J, Hilgert JB, et al. Anxiety and salivary cortisol levels in patients with burning mouth syndrome: case-control study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008; 105(4): 460–465.
 45. de Moura SA, de Sousa JM, Lima DF, et al. Burning mouth syndrome (BMS): sialometric and sialochemical analysis and salivary protein profile. Gerodontology. 2007; 24(3): 173–176.
 46. Poon R, Su N, Ching V, et al. Reduction in unstimulated salivary flow rate in burning mouth syndrome. Br Dent J. 2014; 217(7): E14.
 47. Lee YC, Hong IK, Na SY, et al. Evaluation of salivary function in patients with burning mouth syndrome. Oral Dis. 2015; 21(3): 308–313.
 48. Maina G, Albert U, Gandolfo S, et al. Personality disorders in patients with burning mouth syndrome. J Pers Disord. 2005; 19(1): 84–93.
 49. Galli F, Lodi G, Sardella A, et al. Role of psychological factors in burning mouth syndrome: A systematic review and meta-analysis. Cephalalgia. 2017; 37(3): 265–277.
 50. Adamo D, Schiavone V, Aria M, et al. Sleep disturbance in patients with burning mouth syndrome: a case-control study. J Orofac Pain. 2013; 27(4): 304–313.
 51. Lopez-Jornet P, Lucero-Berdugo M, Castillo-Felipe C, et al. Assessment of self-reported sleep disturbance and psychological status in patients with burning mouth syndrome. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015; 29(7): 1285–1290.
 52. Salort-Llorca C, Mínguez-Serra MP, Silvestre FJ. Drug-induced burning mouth syndrome: a new etiological diagnosis. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008; 13(3): E167–E170.
 53. Friedman DI. Topirimate-induced burning mouth syndrome. Headache. 2010; 50(8): 1383–1385.
 54. Femiano F, Lanza A, Buonaiuto C, et al. Burning mouth syndrome and burning mouth in hypothyroidism: proposal for a diagnostic and therapeutic protocol. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008; 105(1): e22–e27.
 55. Klasser GD, Epstein JB, Villines D, et al. Diagnostic dilemma: the enigma of an oral burning sensation. J Can Dent Assoc. 2011; 77(6): b146.
 56. Ostrowski J. Palenie w obrębie jamy ustnej i gardła nie jest pozaprzełykowym objawem choroby refluksowej przełyku. Gastroenterologia Kliniczna. 2010; 2: 112–116.
 57. Becker S, Schmidt C, Berghaus A, et al. Does laryngopharyngeal reflux cause intraoral burning sensations? A preliminary study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011; 268(9): 1375–1381.
 58. Sardella A, Lodi G, Demarosi F, et al. Burning mouth syndrome: a retrospective study investigating spontaneous remission and response to treatments. Oral Dis. 2006; 12(2): 152–155.
 59. Tait RC, Ferguson M, Herndon CM. Chronic orofacial pain: burning mouth syndrome and other neuropathic disorders. J Pain Manag Med. 2017; 3(1).
 60. Fischoff DK, Spivakovsky S. Little evidence to support or refute interventions for the management of burning mouth syndrome. Evid Based Dent. 2017; 18(2): 57–58.
 61. Sun A, Wu KM, Wang YP, et al. Burning mouth syndrome: a review and update. J Oral Pathol Med. 2013; 42(9): 649–655.
 62. Elokely K, Velisetty P, Delemotte L, et al. Understanding TRPV1 activation by ligands: Insights from the binding modes of capsaicin and resiniferatoxin. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016; 113(2): E137–E145.
 63. Derry S, Rice ASc, Cole P, et al. Topical capsaicin (high concentration) for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 1: CD007393.
 64. Jørgensen MR, Pedersen AM. Analgesic effect of topical oral capsaicin gel in burning mouth syndrome. Acta Odontol Scand. 2017; 75(2): 130–136.
 65. Silvestre FJ, Silvestre-Rangil J, Tamarit-Santafé C, et al. Application of a capsaicin rinse in the treatment of burning mouth syndrome. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012; 17(1): e1–e4.
 66. Marino R, Torretta S, Capaccio P, et al. Different therapeutic strategies for burning mouth syndrome: preliminary data. J Oral Pathol Med. 2010; 39(8): 611–616.
 67. Petruzzi M, Lauritano D, De Benedittis M, et al. Systemic capsaicin for burning mouth syndrome: short-term results of a pilot study. J Oral Pathol Med. 2004; 33(2): 111–114.
 68. Rodríguez de Rivera Campillo E, López-López J, Chimenos-Küstner E. Response to topical clonazepam in patients with burning mouth syndrome: a clinical study. Bull Group Int Rech Sci Stomatol Odontol. 2010; 49(1): 19–29.
 69. Gremeau-Richard C, Woda A, Navez ML, et al. Topical clonazepam in stomatodynia: a randomised placebo-controlled study. Pain. 2004; 108(1-2): 51–57.
 70. Heckmann SM, Kirchner E, Grushka M, et al. A double-blind study on clonazepam in patients with burning mouth syndrome. Laryngoscope. 2012; 122(4): 813–816.
 71. Heckmann SM, Heckmann JG, Ungethüm A, et al. Gabapentin has little or no effect in the treatment of burning mouth syndrome - results of an open-label pilot study. Eur J Neurol. 2006; 13(7): e6–e7.
 72. López-D'alessandro E, Escovich L. Combination of alpha lipoic acid and gabapentin, its efficacy in the treatment of Burning Mouth Syndrome: a randomized, double-blind, placebo controlled trial. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011; 16(5): e635–e640.
 73. López V, Alonso V, Martí N, et al. Marked response of burning mouth syndrome to pregabalin treatment. Clin Exp Dermatol. 2009; 34(7): e449–e450.
 74. Ito M, Tokura T, Yoshida K, et al. Five Patients With Burning Mouth Syndrome in Whom an Antidepressant (Serotonin-Noradrenaline Reuptake Inhibitor) Was Not Effective, but Pregabalin Markedly Relieved Pain. Clin Neuropharmacol. 2015; 38(4): 158–161.
 75. Siniscalchi A, Gallelli L, Marigliano NM, et al. Use of topiramate for glossodynia. Pain Med. 2007; 8(6): 531–534.
 76. Molina Seguin J, Domínguez Mayoral AM, Viguera Romero FJ. Burning mouth syndrome related to the intake of topiramate. Headache. 2014; 54(4): 755–756.
 77. Huang W, Rothe MJ, Grant-Kels JM. The burning mouth syndrome. J Am Acad Dermatol. 1996; 34(1): 91–98.
 78. Sindrup SH, Otto M, Finnerup NB, et al. Antidepressants in the treatment of neuropathic pain. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2005; 96(6): 399–409.
 79. Maina G, Vitalucci A, Gandolfo S, et al. Comparative efficacy of SSRIs and amisulpride in burning mouth syndrome: a single-blind study. J Clin Psychiatry. 2002; 63(1): 38–43.
 80. Yamazaki Y, Hata H, Kitamori S, et al. An open-label, noncomparative, dose escalation pilot study of the effect of paroxetine in treatment of burning mouth syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009; 107(1): e6–11.
 81. Tammiala-Salonen T, Forssell H. Trazodone in burning mouth pain: a placebo-controlled, double-blind study. J Orofac Pain. 1999; 13(2): 83–88.
 82. Mignogna MD, Adamo D, Schiavone V, et al. Burning mouth syndrome responsive to duloxetine: a case report. Pain Med. 2011; 12(3): 466–469.
 83. Kim YD, Lee JH, Shim JH. Duloxetine in the treatment of burning mouth syndrome refractory to conventional treatment: A case report. J Int Med Res. 2014; 42(3): 879–883.
 84. Fenelon M, Quinque E, Arrive E, et al. Pain-relieving effects of clonazepam and amitriptyline in burning mouth syndrome: a retrospective study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017 [Epub ahead of print].
 85. Rodriguez-Cerdeira C, Sanchez-Blanco E. Treatment of burning mouth syndrome with amisulpride. J Clin Med Res. 2012; 4(3): 167–171.
 86. Gick CL, Mirowski GW, Kennedy JS, et al. Treatment of glossodynia with olanzapine. J Am Acad Dermatol. 2004; 51(3): 463–465.
 87. Ueda N, Kodama Y, Hori H, et al. Two cases of burning mouth syndrome treated with olanzapine. Psychiatry Clin Neurosci. 2008; 62(3): 359–361.
 88. Ferensztajn EŁ, Łojko D, Rybakowski J. Zespół pieczenia w jamie ustnej (burning mouth syndrome): korzystny wynik leczenia olanzapiną. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii. 2012: 159–163.
 89. Stuginski-Barbosa J, Rodrigues GGR, Bigal ME, et al. Burning mouth syndrome responsive to pramipexol. J Headache Pain. 2008; 9(1): 43–45.
 90. Femiano F, Scully C. Burning mouth syndrome (BMS): double blind controlled study of alpha-lipoic acid (thioctic acid) therapy. J Oral Pathol Med. 2002; 31(5): 267–269.
 91. Palacios-Sánchez B, Moreno-López LA, Cerero-Lapiedra R, et al. Alpha lipoic acid efficacy in burning mouth syndrome. A controlled clinical trial. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2015; 20(4): e435–e440.
 92. Carbone M, Pentenero M, Carrozzo M, et al. Lack of efficacy of alpha-lipoic acid in burning mouth syndrome: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Eur J Pain. 2009; 13(5): 492–496.
 93. López-Jornet P, Camacho-Alonso F, Leon-Espinosa S. Efficacy of alpha lipoic acid in burning mouth syndrome: a randomized, placebo-treatment study. J Oral Rehabil. 2009; 36(1): 52–57.
 94. Cavalcanti DR, da Silveira FR. Alpha lipoic acid in burning mouth syndrome--a randomized double-blind placebo-controlled trial. J Oral Pathol Med. 2009; 38(3): 254–261.
 95. López-Jornet P, Camacho-Alonso F, Molino-Pagan D, et al. A prospective, randomized study on the efficacy of tongue protector in patients with burning mouth syndrome. Oral Dis. 2011; 17(3): 277–282.
 96. dos Santos Ld, de Andrade SC, Nogueira GEC, et al. Phototherapy on the Treatment of Burning Mouth Syndrome: A Prospective Analysis of 20 Cases. Photochem Photobiol. 2015; 91(5): 1231–1236.
 97. Spanemberg JC, López López J, de Figueiredo MA, et al. Efficacy of low-level laser therapy for the treatment of burning mouth syndrome: a randomized, controlled trial. J Biomed Opt. 2015; 20(9): 098001.
 98. Arduino PG, Cafaro A, Garrone M, et al. A randomized pilot study to assess the safety and the value of low-level laser therapy versus clonazepam in patients with burning mouth syndrome. Lasers Med Sci. 2016; 31(4): 811–816.
 99. Miziara ID, Filho BC, Oliveira R, et al. Group psychotherapy: an additional approach to burning mouth syndrome. J Psychosom Res. 2009; 67(5): 443–448.
 100. Humphris GM, Longman LP, Field EA. Cognitive-behavioural therapy for idiopathic burning mouth syndrome: a report of two cases. Br Dent J. 1996; 181(6): 204–208.
 101. Bergdahl J, Anneroth G, Perris H. Cognitive therapy in the treatment of patients with resistant burning mouth syndrome: a controlled study. J Oral Pathol Med. 1995; 24(5): 213–215.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

 

Wydawcą serwisu jest  "VM Media sp. z o.o." VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl