Tom 2, Nr 3 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2024-02-28
Wyświetlenia strony 71
Wyświetlenia/pobrania artykułu 12
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Współczesne terapie w reumatologii — rola badań klinicznych

Marta Jeka1, Daniel Jeka2, Ewa Mojs3
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2023;2(3):145-152.

Streszczenie

W ostatnich dekadach można zaobserwować wzrost skuteczności stosowanych terapii. Jednak przed współczesną medycyną, w tym również przed reumatologią, wciąż jest jeszcze wiele wyzwań. Rozwój nowoczesnych terapii jest możliwy dzięki prowadzonym na szeroką skalę badaniom klinicznym, których celem nie tylko jest zweryfikowanie skuteczności prowadzonej terapii, ale także ocena biodostępności, farmakodynamiki, metabolizmu i wydalania substancji leczniczych. W Polsce badania kliniczne są prowadzone od wielu lat. Szacuje się, że obecnie koszty ponoszone przez sponsorów badań klinicznych w Polsce wynoszą ponad 1 mld rocznie. W reumatologii badania kliniczne są ważne nie tylko ze względu na ich aspekt naukowy, ale również ze względu na zwiększenie dostępności do najnowszych i zarazem często najskuteczniejszych terapii dla pacjentów. Niestety, dostępność do terapii w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) jest obecnie niewielka. Dzięki badaniom klinicznym o wiele większy odsetek pacjentów w Polsce ma dostęp do leków biologicznych najnowszych generacji i leków biopodobnych bazujących na wytworzonych ludzkich przeciwciałach monoklonalnych. Biorąc pod uwagę, że w kolejnych latach można spodziewać się rejestracji nowych terapii biologicznych, liczba badań klinicznych będzie wzrastać. Z tego względu tak ważne jest obecnie przybliżenie tematyki badań klinicznych zarówno lekarzom, jak i ich pacjentom.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?
Forum Reumatologiczne - Edukacja