Błąd cURL: Failed connect to www.viamedica.pl:443; Brak trasy do hosta
Tom 2, Nr 3 (2023)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2024-02-28
Wyświetlenia strony 132
Wyświetlenia/pobrania artykułu 12
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Sekukinumab w leczeniu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych oraz młodzieńczego łuszczycowego zapalenia stawów — stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Sekcji Reumatologii

Zbigniew Żuber1, Elżbieta Smolewska, Violetta Opoka-Winiarska, Marcin Stajszczyk, Bogdan Batko
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2023;2(3):103-109.

Streszczenie

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów z zapaleniem przyczepów ścięgnistych (MIZS-ERA) oraz postać młodzieńcza łuszczycowego zapalenia stawów (MŁZS) są przewlekłymi chorobami reumatycznymi wieku dziecięcego, objawiającymi się zapaleniem stawów obwodowych lub kręgosłupa oraz objawami pozastawowymi. Brak możliwości optymalnego leczenia zapalenia stawów powoduje pogorszenie sprawności fizycznej, upośledzenie wzrostu i wpływa na obniżenie jakości życia. Chorzy z MIZS-ERA i MŁZS łącznie stanowią około 25% ogółu pacjentów z rozpoznaniem MIZS. Objawy MŁZS mogą wystąpić już w 2. roku życia, typowe objawy pozwalające rozpoznać MIZS-ERA występują zwykle powyżej 6. roku życia. Problemem powszechnie zauważalnym jest opóźnienie prawidłowego rozpoznania, czasem nawet o kilka lat. Kluczowe dla dobrej kontroli aktywności choroby jest szybkie wdrożenie skutecznego leczenia, które ma umożliwić chorym prawidłowy rozwój oraz dalsze życie bez aktywnej choroby i odległych powikłań. Wytyczne dotyczące farmakoterapii dzieci z MIZS obejmują stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), glikokortykosteroidów (GKS), konwencjonalnych leków modyfikujących przebieg choroby (kLMPCh) oraz leków biologicznych (bLMPCh). Spośród bLMPCH w populacji chorych z różnymi kategoriami MIZS od dawna stosowane są leki z grupy inhibitorów czynnika martwicy nowotworu (TNF) i interleukin: 1 (IL-1) lub 6 (IL-6). Dla dużej grupy pacjentów wymienione terapie są niewystarczająco skuteczne lub niedostępne. W przypadku postaci MIZS-ERA i MŁZS żadna terapia biologiczna w Polsce nie jest obecnie refundowana, mimo że adalimumab, etanercept i tofacytynib posiadają odpowiednie wskazania rejestracyjne. Spośród terapii o innych mechanizmach działania w populacji pacjentów z MIZS- ERA i MŁZS skuteczne okazało się leczenie hamujące działanie IL-17A. Na podstawie wyników badania rejestracyjnego JUNIPERA pierwszy lek z tej grupy, sekukinumab, został w czerwcu 2022 r. zarejestrowany do stosowania w obu tych postaciach choroby. W badaniu JUNIPERA wykazano, że zastosowanie sekukinumabu razem z kLMPCh u dzieci chorujących na MIZS ERA i MŁZS powoduje istotną redukcję ryzyka zaostrzenia choroby w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. Wyniki tego badania pokazują, że pacjenci z MIZS-ERA i MŁZS uzyskali nową, skuteczną i bezpieczną opcję terapeutyczną. Odpowiednio wcześnie zastosowane blokery IL-17A mogą zapobiec niepełnosprawności ruchowej oraz powikłaniom pozastawowym u tych pacjentów.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Błąd cURL: Failed connect to www.viamedica.pl:443; Brak trasy do hosta

Forum Reumatologiczne - Edukacja