Tom 2, Nr 3 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2024-02-28
Wyświetlenia strony 116
Wyświetlenia/pobrania artykułu 11
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Niesteroidowe leki przeciw zapalne w praktyce klinicznej, czy mamy nowe doniesienia?

Dorota Sikorska1, Jarosław Chlabicz2, Grażyna Rydzewska3, Wojciech Samborski1, Andrzej Tykarski4, Jarosław Woroń5
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2023;2(3):157-169.

Streszczenie

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) wykazują wysoką skuteczność w terapii przeciwzapalnej i przeciwbólowej i są najczęściej stosowanymi preparatami na świecie. Oprócz skutecznego działania do powszechnego stosowania NLPZ przyczyniła się także ich szeroka dostępność, zwłaszcza że niektóre są dostępne bez recepty. Niestety, leki tej grupy są obarczone są również działaniami niepożądanymi, w tym także poważnymi.

Z uwagi na tak powszechne stosowanie NLPZ uaktualniane dane na temat tej grupy leków są bardzo istotne dla lekarzy praktyków i pozwalają na podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Każdy pacjent wymaga indywidualizacji terapii, ponieważ w przypadku NLPZ wybór konkretnego leku, w odniesieniu do rodzaju i charakteru bólu oraz potencjalnych działań niepożądanych, jest bardzo istotny.

Na przestrzeni lat podejmowano próby opracowania algorytmu dotyczącego wyboru NLPZ w zależności od ryzyka rozwoju powikłań związanych z lekami tej grupy w indywidualnych przypadkach, z uwzględnieniem tak zwanej koncepcji NLPZ „złotego środka” oraz wiedzy na temat interakcji pomiędzy niektórymi NLPZ a kwasem acetylosalicylowym stosowanym kardioprotekcyjnie.

Niniejsze opracowanie stanowi kolejną próbę podsumowania tego zagadnienia. Przy aktualnym stanie wiedzy, wynikającym przede wszystkim z opublikowania dużego badania PRECISION, które ogranicza się tylko do trzech molekuł, pozostaje bardzo istotna kwestia poszerzenia informacji o tak powszechnie stosowane leki, jak diklofenak, ketoprofen, meloksykam czy etorykoksyb. W obecnej wersji — oprócz uwzględnienia wyników badania PRECISION — uwzględniono opracowanie grupy ekspertów także na temat innych NLPZ obecnych na polskim rynku i przedstawiono algorytm wyboru NLPZ w zależności od indywidualnego ryzyka gastroenterologicznego i sercowo-naczyniowego.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?
Forum Reumatologiczne - Edukacja