Tom 2, Nr 1 (2023)
Wytyczne / stanowisko ekspertów
Opublikowany online: 2023-06-14
Wyświetlenia strony 475
Wyświetlenia/pobrania artykułu 11
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Miejsce inhibitorów IL-17A w leczeniu MIZS z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych oraz MŁZS — stanowisko ekspertów PTR i Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego PTR

Zbigniew Żuber1, Elżbieta Smolewska2, Violetta Opoka-Winiarska3, Marcin Stajszczyk4, Bogdan Batko5
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2023;2(1):1-7.

Streszczenie

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów z zapaleniem przyczepów ścięgnistych (MIZS-ERA, enthesitis-related arthritis) oraz postać młodzieńcza łuszczycowego zapalenia stawów (MŁZS) są przewlekłymi chorobami reumatycznymi wieku dziecięcego, objawiającymi się zapaleniem stawów obwodowych lub kręgosłupa oraz objawami pozastawowymi. Brak możliwości optymalnego leczenia zapalenia stawów powoduje pogorszenie sprawności fizycznej, upośledzenie wzrostu i wpływa na obniżenie jakości życia.

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów z zapaleniem przyczepów ścięgnistych i MŁZS, łącznie stanowią około 25% ogółu pacjentów z rozpoznaniem MIZS. Objawy MŁZS mogą wystąpić już w 2. roku życia, typowe objawy pozwalające rozpoznać MIZS-ERA występują zwykle powyżej 6. roku życia, problemem powszechnie zauważalnym jest opóźnienie prawidłowego rozpoznania, czasem nawet o kilka lat. Kluczowe dla dobrej kontroli aktywności choroby jest szybkie wdrożenie skutecznego leczenia, które ma umożliwić chorym prawidłowy rozwój oraz dalsze życie bez aktywnej choroby i odległych powikłań.

Wytyczne dotyczące farmakoterapii dzieci z MIZS obejmują stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), glikokortykosteroidów (GKS), konwencjonalnych leków modyfikujących przebieg choroby (kLMPCh) oraz leków biologicznych (bLMPCh). Spośród bLMPCh w populacji chorych z różnymi kategoriami MIZS od dawna stosowane są leki z grupy inhibitorów czynnika martwicy nowotworu (TNF, tumour necrosis factor), interleukiny 1 (IL-1) lub IL-6.

Dla dużej grupy pacjentów wymienione terapie są niewystarczająco skuteczne lub niedostępne. W przypadku postaci MIZS-ERA i MŁZS żadna terapia biologiczna w Polsce nie jest obecnie refundowana, mimo że adalimumab, etanercept i tofacytynib mają odpowiednie wskazania rejestracyjne. Spośród terapii o innych mechanizmach działania w populacji pacjentów z MIZS-ERA i MŁZS skuteczne okazało się leczenie hamujące działanie interleukiny 17A (IL-17A). Na podstawie badania rejestracyjnego JUNIPERA pierwszy lek z tej grupy, sekukinumab, został w czerwcu 2022 roku zarejestrowany do stosowania w obu tych postaciach choroby.

W badaniu JUNIPERA wykazano, że zastosowanie sekukinumabu razem z kLMPCh powoduje istotną redukcję ryzyka zaostrzenia choroby w porównaniu z grupą leczoną placebo u dzieci chorujących na MIZS-ERA i MŁZS. Wyniki tego badania pokazują, że pacjenci z MIZS-ERA i MŁZS uzyskali nową, skuteczną i bezpieczną opcję terapeutyczną. Odpowiednio wcześnie zastosowane leki blokujące IL-17A mogą zapobiec niepełnosprawności ruchowej oraz powikłaniom pozastawowym u tych pacjentów.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Petty RE, Southwood TR, Manners P, et al. International League of Associations for Rheumatology. International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton 2001. J Rheumatol. 2004; 31(2): 390–392.
 2. Martini A, Lovell DJ, Albani S, et al. Juvenile idiopathic arthritis. Nat Rev Dis Primers. 2022; 8(1): 5.
 3. Smolewska E, Żuber Z, et al. Aktualne cele, możliwości i perspektywy leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów w Polsce i na świecie. Forum Reumatol. 2016; 2(1): 14–20.
 4. Opoka-Winiarska V, Żuber Z, Smolewska E, et al. Diagnostyka i leczenie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów — praktyczne wskazówki dla pediatry. Pediatria po Dyplomie. 2017; 21(3): 6–18.
 5. Smolewska E, Opoka-Winiarska V, Żuber Z, Smolewska E, Opoka-Winiarska V, Żuber Z, Smolewska E, Opoka-Winiarska V, Żuber Z. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. In. In: Smolewska E, Żuber Z. ed. Reumatologia wieku rozwojowego. Kompendium. PZWL, Warszawa 2019: 127–138.
 6. Stajszczyk M. Osiowe spondyloartropatie w Polsce. Wczesna diagnoza, dostępność do innowacyjnych terapii oraz personalizacja leczenia kluczem do osiągnięcia sukcesu populacyjnego. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne & HealthCare System Navigator, Warszawa 2022.
 7. Brunner H, Foeldvari I, Alexeeva E, et al. Secukinumab treatment in children and adolescents with enthesitis-related arthritis and juvenile psoriatic arthritis: Efficacy and safety results from a phase 3 study. Arthritis and Rheumatology. 2021; 73(supl. 9): 2987–2990.
 8. Charakterystyka Produktu Leczniczego Cosentyx® (sekukinumab). https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/cosentyx-epar-product-information_pl.pdf (7.03.2023).
 9. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2022 r. https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-lipca-2022-r (7.03.2023).
 10. Shoop-Worrall SJW, Moull L, McDonagh JE, et al. The role of age in delays to rheumatological care in juvenile idiopathic arthritis. J Rheumatol. 2022; 49(9): 1037–1041.
 11. Å»uber Z, Kania U, Król-Zdechlikiewicz A, et al. Analysis of clinical symptoms and laboratory profiles in children with juvenile idiopathic arthritis in malopolska region (poland) in the years 2007-2010. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2014; 2(1): 56–61.
 12. Thierry S, Fautrel B, Lemelle I, et al. Prevalence and incidence of juvenile idiopathic arthritis: a systematic review. Joint Bone Spine. 2014; 81(2): 112–117.
 13. Ringold S, Angeles-Han ST, Beukelman T, et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation guideline for the treatment of juvenile idiopathic arthritis: therapeutic approaches for non-systemic polyarthritis, sacroiliitis, and enthesitis. Arthritis Rheumatol. 2019; 71(6): 846–863.
 14. Paine A, Ritchlin CT, Paine A, et al. Targeting the interleukin-23/17 axis in axial spondyloarthritis. Curr Opin Rheumatol. 2016; 28(4): 359–367.
 15. Zaripova LN, Midgley A, Christmas SE, et al. Juvenile idiopathic arthritis: from aetiopathogenesis to therapeutic approaches. Pediatr Rheumatol Online J. 2021; 19(1): 135.
 16. Ruperto N, Foeldvari I, Alexeeva E, et al. Efficacy and safety of secukinumab in enthesitis-related arthritis and juvenile psoriatic arthritis: primary results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, treatment withdrawal, phase 3 study (JUNIPERA). Annals of the Rheumatic Diseases. 2021; 80(Suppl 1): 201–202.
 17. Brunner HI, Foeldvari I, Alexeeva E, et al. Paediatric Rheumatology INternational Trials Organization (PRINTO) and Pediatric Rheumatology Collaborative Study Group (PRCSG). Secukinumab in enthesitis-related arthritis and juvenile psoriatic arthritis: a randomised, double-blind, placebo-controlled, treatment withdrawal, phase 3 trial. Ann Rheum Dis. 2023; 82(1): 154–160.
 18. Brunner H, Foeldvari I, Alexeeva E, et al. Secukinumab treatment in children and adolescents with enthesitis-related arthritis and juvenile psoriatic arthritis: Efficacy and safety results from a phase 3 study. Arthritis and Rheumatology. 2021; 73(supl. 9): 2987–2990.



Forum Reumatologiczne - Edukacja