Tom 2, Nr 1 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2023-06-14
Wyświetlenia strony 267
Wyświetlenia/pobrania artykułu 8
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Aktualizacja diagnostyki neurofizjologii klinicznej dla potrzeb reumatologii

Przemysław Daroszewski1, Katarzyna Kaczmarek2, Włodzimierz Samborski3, Dorota Sikorska3, Juliusz Huber2
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2023;2(1):15-21.

Streszczenie

Omówiono aktualne koncepcje dotyczące badań neurofizjologii klinicznej w diagnostyce różnicowej chorób reumatycznych. Celem przeglądu jest przedstawienie własnych doświadczeń i praktycznych wskazówek, zwłaszcza w odniesieniu do elektromiografii. Elektromiografia igłowa wykonana w spoczynku mięśnia lub podczas jego maksymalnego skurczu może ujawnić charakterystyczne objawy uszkodzenia miogennego, wywołanego przez poszczególne choroby reumatyczne, w większym stopniu niż elektromiografia powierzchniowa. Rozpoznanie zaburzeń pochodzenia miopatycznego, często występujących w chorobach reumatycznych, jest trudne ze względu na współwystępowanie u pacjentów zapalenia naczyń wywołującego wtórne zmiany we włóknach nerwowych prowadzące do zwyrodnieniowych zmian neurogennych, co może się nakładać na obraz diagnostyczny pierwotnych zmian o charakterze miogennym wywołanych przez choroby reumatyczne. W tych przypadkach, badania neurofizjologiczne eferentnego i aferentnego przewodnictwa nerwowego często ujawniają neuropatie obwodowe już na poziomie subklinicznym.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Huber J. Diagnostyka neurofizjologiczna. In: Zimmermann-Górska I. ed. Reumatologia kliniczna. PZWL, Warszawa 2008: 247–260.
 2. Huber J. Badania neurofizjologiczne. In: Szczeklik A, Gajewski P. ed. Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2022.
 3. Bhattacharyya S, Helfgott SM. Neurologic complications of systemic lupus erythematosus, sjögren syndrome, and rheumatoid arthritis. Semin Neurol. 2014; 34(4): 425–436.
 4. Graf J, Imboden J. Vasculitis and peripheral neuropathy. Curr Opin Rheumatol. 2019; 31(1): 40–45.
 5. Bohan A, Peter JB, Bowman RL, et al. Computer-assisted analysis of 153 patients with polymyositis and dermatomyositis. Medicine (Baltimore). 1977; 56(4): 255–286.
 6. Ghosh PS, Sorenson EJ. Diagnostic yield of electromyography in children with myopathic disorders. Pediatr Neurol. 2014; 51(2): 215–219.
 7. Wu Y, Martnez MM, Balaguer PO. Overview of the application of EMG recording in the diagnosis and approach of neurological disorders. Electrodiagnosis in New Frontiers of Clinical Research. 2013.
 8. Falck B, Stålberg E. Motor nerve conduction studies: measurement principles and interpretation of findings. J Clin Neurophysiol. 1995; 12(3): 254–279.
 9. Hellmann M, von Kleist-Retzow JC, Haupt WF, et al. Diagnostic value of electromyography in children and adolescents. J Clin Neurophysiol. 2005; 22(1): 43–48.
 10. Sanders DB, Stålberg EV, Nandedkar SD. Analysis of the electromyographic interference pattern. J Clin Neurophysiol. 1996; 13(5): 385–400.
 11. Stålberg E, Erdem H. Quantitative motor unit potential analysis in routine. Electromyogr Clin Neurophysiol. 2002; 42(7): 433–442.
 12. Thornton RC, Michell AW. Techniques and applications of EMG: measuring motor units from structure to function. J Neurol. 2012; 259(3): 585–594.
 13. Wytrazek M, Huber J, Lisinski P. Changes in muscle activity determine progression of clinical symptoms in patients with chronic spine-related muscle pain. A complex clinical and neurophysiological approach. Funct Neurol. 2011; 26(3): 141–149.
 14. Huber J, Lisiński P. Early results of supervised versus unsupervised rehabilitation of patients with cervical pain. Int J Artif Organs. 2019; 42(12): 695–703.
 15. Barkhaus PE, Nandedkar SD, Sanders DB. Quantitative EMG in inflammatory myopathy. Muscle Nerve. 1990; 13(3): 247–253.
 16. Uncini A, Lange DJ, Lovelace RE, et al. Long-duration polyphasic motor unit potentials in myopathies: a quantitative study with pathological correlation. Muscle Nerve. 1990; 13(3): 263–267.
 17. Marvi U, Chung L, Fiorentino DF. Clinical presentation and evaluation of dermatomyositis. Indian J Dermatol. 2012; 57(5): 375–381.
 18. Dalakas MC, Hohlfeld R. Polymyositis and dermatomyositis. Lancet. 2003; 362(9388): 971–982.
 19. Briani C, Doria A, Sarzi-Puttini P, et al. Update on idiopathic inflammatory myopathies. Autoimmunity. 2006; 39(3): 161–170.
 20. Blijham PJ, Hengstman GJD, Hama-Amin AD, et al. Needle electromyographic findings in 98 patients with myositis. Eur Neurol. 2006; 55(4): 183–188.
 21. Brannagan TH, Hays AP, Lange DJ, et al. The role of quantitative electromyography in inclusion body myositis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997; 63(6): 776–779.
 22. Gutiérrez-Gutiérrez G, Barbosa López C, Navacerrada F, et al. Use of electromyography in the diagnosis of inflammatory myopathies. Reumatol Clin. 2012; 8(4): 195–200.Forum Reumatologiczne - Edukacja