Tom 1, Nr 3 (2022)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2022-12-05
Wyświetlenia strony 2425
Wyświetlenia/pobrania artykułu 17
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Analiza przebiegu hospitalizacji pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w warunkach codziennej praktyki klinicznej

Karolina Nowak1, Olga Gumkowska2, Przemysław Kotyla1
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2022;1(3):98-106.

Streszczenie

Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekła, autoimmunologiczna choroba tkanki łącznej. Jest to choroba najbardziej złożona pod względem patogenezy wśród chorób autoimmunologicznych. Należy podkreślić istotę wczesnego rozpoznania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) oraz szybkiego wdrażania skutecznego leczenia, które doprowadzi do remisji choroby. Wprowadzenie leków biologicznych do leczenia zapalenia stawów pod koniec XX wieku okazało się „krokiem milowym” w reumatologii. Leki te zostały ukierunkowane na zahamowanie lub spowolnienie rozwoju choroby. Nie wszyscy pacjenci mogą być jednakże beneficjentami takiego leczenia, ponieważ znaczna liczba chorych na takie leczenie nie odpowiada.
Celem pracy było przeanalizowanie stanu zdrowia pacjentów chorych na RZS leczonych na oddziale reumatologii, w warunkach praktyki klinicznej. W pracy uwzględniono również choroby współistniejące, ograniczenie niepełnosprawności oraz powikłania stawowe i pozastawowe.
Analizie poddano 88 dokumentacji medycznych pacjentów przyjętych na Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii. Wśród hospitalizowanych najwięcej było kobiet, osób w związku małżeńskim oraz osób mieszkających w mieście. Pacjenci hospitalizowani to głównie osoby w wieku 61–80 lat.
Pacjenci leczeni biologicznie — 43 osoby, byli hospitalizowani więcej niż raz w ciągu roku. Zazwyczaj byli oni przyjmowani w trybie planowym, raz na miesiąc. Z przeprowadzonych badań wynika, że pacjenci ujęci w programie lekowym mają mniej ograniczeń ruchowych, mniej powikłań stawowych oraz pozastawowych. Są to osoby w wieku 41–60 lat oraz mają wykształcenie wyższe.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Firestein GS. Evolving concepts of rheumatoid arthritis. Nature. 2003; 423(6937): 356–361.
 2. Mueller AL, Payandeh Z, Mohammadkhani N, et al. Recent advances in understanding the pathogenesis of rheumatoid arthritis: New treatment strategies. Cells. 2021; 10(11).
 3. Smolen JS, Aletaha D, McInnes IB. Rheumatoid arthritis. Lancet. 2016; 388(10055): 2023–2038.
 4. Scott DL, Wolfe F, Huizinga TWJ. Rheumatoid arthritis. Lancet. 2010; 376(9746): 1094–1108.
 5. Björk M, Dragioti E, Alexandersson H, et al. Inflammatory arthritis and the effect of physical activity on quality of life and self-reported function: A systematic review and meta-analysis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2022; 74(1): 31–43.
 6. Dey M, Parodis I, Nikiphorou E. Fatigue in systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis: a comparison of mechanisms, measures and management. J Clin Med. 2021; 10(16).
 7. Fiehn C. [Treatment of rheumatoid arthritis and spondylarthritis with biologics]. Internist. 2022; 63(2): 135–142.
 8. Smolen JS, Aletaha D, Bijlsma JWJ, et al. T2T Expert Committee. Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis. 2010; 69(4): 631–637.
 9. Miossec P. Rheumatoid arthritis: Still a chronic disease. Lancet. 2013; 381(9870): 884–886.
 10. Nerurkar L, Siebert S, McInnes I, et al. Rheumatoid arthritis and depression: an inflammatory perspective. Lancet Psychiatry. 2019; 6(2): 164–173.
 11. Ostor AJ, Sawant R, Qi CZ, et al. Value of remission in patients with rheumatoid arthritis: A targeted review. Adv Ther. 2022; 39(1): 75–93.
 12. Chan SJ, Yeo HY, Stamp LK, et al. What are the preferences of patients with rheumatoid arthritis for treatment modification? A scoping review. Patient. 2021; 14(5): 505–532.
 13. Kumar P, Alok R, Das SK, et al. Distribution of rheumatological diseases in rural and urban areas: An adapted COPCORD stage I phase III survey of Lucknow district in north India. Int J Rheum Dis. 2018; 21(11): 1894–1899.
 14. Hsiao B, Fraenkel L. Patient preferences for rheumatoid arthritis treatment. Curr Opin Rheumatol. 2019; 31(3): 256–263.
 15. Nash P. 2019 update: EULAR RA management recommendations, efficacy and safety systematic literature reviews. Ann Rheum Dis. 2020; 79(6): 679–680.
 16. Smolen JS, Landewé RBM, Bijlsma JWJ, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2019 update. Ann Rheum Dis. 2020; 79(6): 685–699.
 17. Crowson CS, Gunderson TM, Dykhoff HJ, et al. Comprehensive assessment of multimorbidity burden in a population-based cohort of patients with rheumatoid arthritis. RMD Open. 2022; 8(1).
 18. Ahmed S, Jacob B, Carsons SE, et al. Treatment of cardiovascular disease in rheumatoid arthritis: A complex challenge with increased atherosclerotic risk. Pharmaceuticals (Basel). 2021; 15(1).
 19. Park E, Griffin J, Bathon JM. Myocardial dysfunction and heart failure in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatol. 2022; 74(2): 184–199.
 20. Restivo V, Candiloro S, Daidone M, et al. Systematic review and meta-analysis of cardiovascular risk in rheumatological disease: Symptomatic and non-symptomatic events in rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. Autoimmun Rev. 2022; 21(1): 102925.
 21. Rezuș E, Macovei LA, Burlui AM, et al. Ischemic heart disease and rheumatoid arthritis-two conditions, the same background. Life (Basel). 2021; 11(10).Forum Reumatologiczne - Edukacja