Tom 1, Nr 2 (2022)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2022-09-01
Wyświetlenia strony 1655
Wyświetlenia/pobrania artykułu 18
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Fibromialgia — nowe horyzonty

Edyta Prokop-Przybył1, Przemysław Keczmer2, Włodzimierz Samborski2
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2022;1(2):75-79.

Streszczenie

Fibromialgia jest przewlekłą niezapalną chorobą charakteryzującą się uogólnionym bólem i tkliwością tkanek miękkich, sztywnością mięśni, bezsennością, zmęczeniem, depresją i zaburzeniami poznawczymi. Nadal istnieje wiele hipotez dotyczących etiopatologii fibromialgii, a jej mechanizmy patofizjologiczne nie są jeszcze dobrze poznane. W artykule przedstawiono aktualne doniesienia na temat trudnych możliwości diagnostycznych i wyzwań związanych z leczeniem tej choroby.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. https://www.cdc.gov/arthritis/basics/fibromyalgia.htm (23 maja 2022).
 2. Marques AP, Santo Ad, Berssaneti AA, et al. Prevalence of fibromyalgia: literature review update. Rev Bras Reumatol Engl Ed. 2017; 57(4): 356–363.
 3. Cabo-Meseguer A, Cerdá-Olmedo G, Trillo-Mata JL. Fibromyalgia: Prevalence, epidemiologic profiles and economic costs. Med Clin (Barc). 2017; 149(10): 441–448.
 4. Häuser W, Brähler E, Ablin J, et al. Modified 2016 American College of Rheumatology Fibromyalgia Criteria, the Analgesic, Anesthetic, and Addiction Clinical Trial Translations Innovations Opportunities and Networks-American Pain Society Pain Taxonomy, and the Prevalence of Fibromyalgia. Arthritis Care Res (Hoboken). 2021; 73(5): 617–625.
 5. Atzeni F, Talotta R, Masala IF, et al. One year in review 2019: fibromyalgia. Clin Exp Rheumatol. 2019; 37 Suppl 116(1): 3–10.
 6. Vijayan S, Klerman EB, Adler GK, et al. Thalamic mechanisms underlying alpha-delta sleep with implications for fibromyalgia. J Neurophysiol. 2015; 114(3): 1923–1930.
 7. Bennett RM, Cook DM, Clark SR, et al. Hypothalamic-pituitary-insuline-like growth factor-laxis dysfunction in patients with fi bromyalgia. J Rheumatol. 1997; 24: 1384–1389.
 8. Samborski W. Fibromialgia — aktualne zasady rozpoznawania choroby, nowe propozycje dotyczące patogenezy i leczenia. Forum Reumatol. 2015; 1(1): 5–11.
 9. D'Agnelli S, Arendt-Nielsen L, Gerra MC, et al. Fibromyalgia: Genetics and epigenetics insights may provide the basis for the development of diagnostic biomarkers. Mol Pain. 2019; 15: 1744806918819944.
 10. Grayston R, Czanner G, Elhadd K, et al. A systematic review and meta-analysis of the prevalence of small fiber pathology in fibromyalgia: Implications for a new paradigm in fibromyalgia etiopathogenesis. Semin Arthritis Rheum. 2019; 48(5): 933–940.
 11. Kosek E, Cohen M, Baron R, et al. Do we need a third mechanistic descriptor for chronic pain states? Pain. 2016; 157(7): 1382–1386.
 12. Macfarlane GJ, Kronisch C, Dean LE, et al. EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia. Ann Rheum Dis. 2017; 76(2): 318–328.
 13. Goebel A, Krock E, Gentry C, et al. Passive transfer of fibromyalgia symptoms from patients to mice. J Clin Invest. 2021; 131(13).Forum Reumatologiczne - Edukacja