Tom 1, Nr 1 (2022)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2022-05-30
Wyświetlenia strony 1153
Wyświetlenia/pobrania artykułu 7
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Compliance, adherence i concordance w praktyce lekarza reumatologa. Skuteczność realizacji planu terapeutycznego — uwarunkowania oraz możliwości jego poprawy

Ewa Mojs1
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2022;1(1):41-48.

Streszczenie

Postęp w leczeniu chorób reumatycznych wiąże się ze stosowaniem leków ukierunkowanych na modyfikację mechanizmów chorobowych, co w efekcie prowadzi do znaczącej poprawy stanu zdrowia. Nowoczesne leczenie wiąże się także z ograniczeniem ryzyka niepełnosprawności i wykluczenia z ważnych ról społecznych. Nowe leki, w tym leki biologiczne, są drogie i wymagają przestrzegania reżimu związanego z ich stosowaniem. Czynniki te wpływają na konieczność zmiany w zakresie postaw, a także wzmacniania motywacji chorego do przestrzegania zaleceń lekarskich. W pracy przedstawiono ustalenia terminologiczne w zakresie compliance, adherence, concordance i persistence. Wskazano ponadto na czynniki ograniczające dostosowywanie się do zaleceń w przypadku chorób przewlekłych, a także metody pomiaru compliance i adherence, obiektywne i subiektywne. Wskazano także, że sytuacja pandemiczna znacząco obniżyła gotowość chorych do przestrzegania zaleceń terapeutycznych, co wymaga zredefiniowania modelu współpracy lekarza i pacjenta, a także zaproponowano liczne metody ułatwienia w zakresie adherence.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?
Forum Reumatologiczne - Edukacja