Tom 1, Nr 1 (2022)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2022-05-30
Wyświetlenia strony 1202
Wyświetlenia/pobrania artykułu 11
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Chory na choroby zapalne o podłożu immunologicznym w dobie COVID-19 — kogo, jak i kiedy szczepić przeciwko COVID-19

Olga Gumkowska-Sroka1, Korolina Nowak2, Przemysław Kotyla2
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2022;1(1):27-34.

Streszczenie

Pacjenci z chorobami autoimmunizacyjnymi stanowią szczególnie wrażliwą grupę osób, skłonnych do rozwoju powikłań zakaźnych. Równocześnie z uwagi na prowadzoną u tych chorych immunosupresję stosowanie szczepień ochronnych może budzić pewne obawy, co do skuteczności, a przede wszystkim bezpieczeństwa takiego postępowania. W niniejszej pracy przedstawiono aktualne rekomendacje towarzystw naukowych wskazujących na skuteczność, bezpieczeństwo, a przede wszystkim konieczność wykonywania szczepień ochronnych u wszystkich chorych na zapalne choroby reumatyczne. Szczególny nacisk położono w niniejszym opracowaniu na skuteczność i bezpieczeństwo szczepienia szczepionkami przeciw COVID-19.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?
Forum Reumatologiczne - Edukacja