Tom 1, Nr 1 (2022)
ZALECENIA
Opublikowany online: 2022-05-30
Wyświetlenia strony 2105
Wyświetlenia/pobrania artykułu 23
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Układowa postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów — aktualne zasady postępowania

Elżbieta Smolewska1, Violetta Opoka-Winiarska2, Zbigniew Żuber3
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2022;1(1):1-10.

Streszczenie

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) to heterogenna grupa zapaleń stawów obejmująca według aktualnie obowiązującej klasyfikacji ILAR siedem podtypów choroby. Jest to najczęstsza artropatia wieku dziecięcego, przewlekła choroba dotykająca dzieci i młodzież. Układowa postać MIZS (U-MIZS) to najciężej przebiegający podtyp choroby o odmiennej etiopatogenezie, bogatym obrazie klinicznym, różnym przebiegu, obarczony licznymi powikłaniami i wymagający odmiennego, w stosunku do pozostałych podtypów, podejścia do leczenia. W przypadku U-MIZS konieczne jest jak najszybsze ustalenie właściwego rozpoznania i włączenie skutecznej terapii, a w razie braku efektu po zastosowaniu standardowej steroidoterapii, zastosowanie celowanego leczenia antycytokinowego. W niniejszym opracowaniu omówiono aktualne dane dotyczące etiopatogenezy choroby, obrazu klinicznego oraz zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?
Forum Reumatologiczne - Edukacja