Tom 2, Nr 4 (2023)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2024-06-14
Wyświetlenia strony 55
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic — trudności diagnostyczne

Agnieszka Ciba-Stemplewska12, Anna Kaczmarczyk12, Dorota Krzos3, Joanna Roskal-Wałek24, Magdalena Dolecka-Ślusarczyk12, Ewa Pater5
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2023;2(4):238-242.

Streszczenie

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (GCA) jest najczęstszą postacią zapalenia naczyń występującą u osób dorosłych. Jego objawy wynikają z niedokrwienia obszarów zaopatrywanych przez tętnice lub nasilenia reakcji zapalnej: bóle głowy, szczękościsk i chromanie przestankowe, zaburzenia widzenia, ślepota, udar mózgu, bóle wielomięśniowe, gorączka.

Ze względu na różnorodność objawów choroba jest często pomijana w diagnostyce, co może prowadzić do trwałych powikłań niedokrwiennych. Obecne kryteria klasyfikacyjne i złoty standard diagnostyczny — biopsja tętnicy skroniowej — mają zastosowanie do czaszkowej postaci choroby. Wytyczne European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) usystematyzowały diagnostykę opierającą się głównie na prostym i powtarzalnym badaniu ultrasonograficznym (USG). Pomimo powszechnej dostępności tej metody obrazowania GCA jest nadal rozpoznawane zbyt późno, z tego powodu w pracy przeanalizowano możliwe trudności diagnostyczne na podstawie grupy 21 pacjentów.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?