Tom 2, Nr 4 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2024-06-14
Wyświetlenia strony 28
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Charakterystyka psychodemograficzna pacjentów z chorobami reumatycznymi w badaniach klinicznych. Wstępne wyniki badań

Marta Jeka1, Daniel Jeka2, Eugeniusz Daniszewski3, Ewa Mojs4
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2023;2(4):217-222.

Streszczenie

WSTĘP: Badania kliniczne są integralną częścią postępu w dziedzinie medycyny. Obecnie trudno byłoby sobie wyobrazić współczesną medycynę bez nich. Badania kliniczne pozwalają nie tylko ocenić efektywność nowych terapii, ale również ich profil bezpieczeństwa. Niestety, wzrost komplikacji protokołów badań klinicznych, jaki można zaobserwować w ostatnich dekadach, powoduje, że rekrutacja pacjentów do badań robi się coraz trudniejsza. Pacjenci muszę spełnić nie tylko ściśle zdefiniowane kryteria włączenia i wykluczenia, ale również muszą dostosować swoje codzienne życie do wymogów badań klinicznych.

Celem pracy była próba opracowania charakterystyki psychodemograficznej pacjentów z chorobami reumatycznymi, którzy ukończyli co najmniej jedno badanie kliniczne.

MATERIAŁY I METODY: Do badania włączono 69 (50K/19M) pacjentów z chorobami reumatycznymi. Średni wiek pacjentów włączonych do badania wynosił 50,8 ± 12,9 roku, a średni czas trwania choroby 13,1 ± 9,3 roku. Kryterium włączenia do badania było ukończenie co najmniej jednego badania klinicznego. Pacjenci włączeni do badania wypełnili ankietę, w której pytania dotyczyły danych demograficznych, subiektywnej oceny stanu majątkowego i stanu zdrowia oraz powodów uczestnictwa w badaniu klinicznym.

WYNIKI: Wśród pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych 66,5% stanowią osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem, 59% pacjentów ocenia swój status majątkowy jako przeciętny, 61% pacjentów jest aktywnych zawodowo. Wśród badanych 89% pacjentów swój stan zdrowia przed przystąpieniem do badania klinicznego ocenia jako zły lub bardzo zły.

WNIOSKI: Pacjenci biorący udział w badaniach klinicznych to z reguły osoby, u których czas trwania choroby jest długi, stan zdrowia zły, a ich status materialny nie pozwala na kupno leków biologicznych.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?