Tom 2, Nr 4 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2024-06-14
Wyświetlenia strony 41
Wyświetlenia/pobrania artykułu 5
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wszystko, co zawsze chciałeś wiedzieć o twardzinie układowej, ale obawiałeś się zapytać: Część 4. Leczenie pacjenta z twardziną układową. Charakterystyka i rekomendacje dotyczące leczenia zmian skórnych, zespołu Raynauda, kalcynozy

Monika Bultrowicz1, Magdalena Kopeć-Mędrek12, Olga Gumkowska-Sroka23, Klaudia Palka1, Barbara Buc-Piorun1, Przemysław Kotyla123
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2023;2(4):201-216.

Streszczenie

Twardzina układowa (SSc) jest układową chorobą tkanki łącznej charakteryzującą się rozsianą mikroangiopatią i nadmiernie immunologicznie stymulowaną aktywnością fibroblastów, co prowadzi do włóknienia skóry i narządów wewnętrznych. W literaturze pierwsze doniesienie na temat choroby pochodzi z 1753 r. i przypisywane jest lekarzowi Carlo Curzio z Neapolu, który opisał przypadek 17-letniej dziewczyny, u której rozwinęło się stwardnienie skóry całego ciała. Choroba należy do schorzeń rzadkich. W Polsce szacuje się, że z powodu twardziny układowej choruje 1 na 10 000 osób. Wśród pacjentów dominują kobiety, z 3–4-krotną przewagą względem mężczyzn. Typowo choroba ma swój początek między 30. a 50. rż. Wczesne wykrywanie i leczenie powikłań narządowych mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia i zmniejszenia śmiertelności u chorych z twardziną układową. Biorąc pod uwagę znaczne zróżnicowanie przebiegu klinicznego, zasadne wydaje się indywidualne podejście do chorych i współpraca wielospecjalistyczna, zarówno na etapie stawiania diagnozy, jak i na etapie leczenia. Leczenie opiera się na tak zwanej strategii swoistej narządowo. Polega ona na dostosowaniu farmakoterapii do postaci klinicznej,
okresu choroby i powikłań narządowych. Leczenie chorych powinno obejmować oprócz farmakologii
również edukację pacjenta i jego rodziny, i — w razie potrzeby — leczenie zabiegowe lub inne konieczne interwencje.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?