Tom 2, Nr 4 (2023)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2024-06-14
Wyświetlenia strony 35
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Porównanie występowania fibromialgii w latach przedklinicznych i klinicznych wśród studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Michalina Knapik1, Paulina Gisman1, Natalia Phatthana1, Daniel Żelazo1, Magdalena Krajewska-Włodarczyk2
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2023;2(4):180-186.

Streszczenie

Wstęp: Fibromialgia (FM) to przewlekła choroba reumatyczna tkanek miękkich o nieznanej etiologii charakteryzująca się przewlekłym, wielomiejscowym bólem utrzymującym się przez co najmniej 3 miesiące oraz współwystępującym uczuciem zmęczenia. Patogenezy wciąż dokładnie nie poznano; podejrzewa się zaburzenia procesów biochemicznych, metabolicznych, a także immunologicznych, niezaprzeczalny jest również wpływ przewlekłego stresu. Celem badania było porównanie występowania FM wśród studentów poszczególnych roczników kierunku lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Materiały i metody: W badaniu użyto kwestionariusza Fibromyalgia Survey Questionnaire (FSQ) uwzględniającego kryteria diagnostyczne fibromialgii z lat 2011 i 2016. Ankiety rozdawano w wersji papierowej w trakcie wykładów (1.–2. rok studiów) lub zaliczeń (3.–6. rok studiów).

Wyniki: Ankiety przeprowadzono łącznie wśród 451 studentów reprezentujących wszystkie roczniki, kolejno z pierwszego (n = 125), drugiego (n = 96), trzeciego (n = 80), czwartego (n = 62), piątego (n = 68) i szóstego roku (n = 20). Wśród badanych 17 osób (3,77%) spełniło kryteria diagnostyczne FM według American College of Rheumatology (ACR) z 2016 r. W latach przedklinicznych FM występowała nieznacznie częściej, jednak różnica ta nie była znamienna statystycznie (p = 0,1867). Zaobserwowano natomiast istotnie statystycznie większe występowanie w latach przedklinicznych takich objawów, jak: bóle głowy, zmęczenie, problemy z myśleniem lub pamięcią, budzenie się z uczuciem zmęczenia, ból różnych odcinków kręgosłupa. Również istotnie częściej studenci lat przedklinicznych spełniali takie kryteria fibromialgii, jak: wskaźnik nasilenia objawów (SSS), wskaźnik rozległości bólu (WPI) i czas trwania objawów ponad 3 miesiące.

Wnioski: Mimo iż w badaniu nie wykazano zwiększonego odsetka FM wśród studentów medycyny względem populacji ogólnej, ani nie zaobserwowano istotnej statystycznie różnicy w występowaniu FM pomiędzy dwoma pierwszymi a pozostałymi latami studiów, to jednak wyraźnie uwidoczniono obniżoną jakość życia w tej grupie społecznej.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?