Tom 2, Nr 4 (2023)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2024-06-14
Wyświetlenia strony 44
Wyświetlenia/pobrania artykułu 7
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wszystko, co zawsze chciałeś wiedzieć o twardzinie układowej, ale obawiałeś się zapytać. Część 3. Aktywność życiowa pacjentów z twardziną układową

Klaudia Palka1, Barbara Buc-Piorun1, Karolina Nowak1, Monika Bultrowicz1, Martyna Kuczyńska1, Przemysław Kotyla1, Ewelina Machura1
Forum Reumatologiczne - Edukacja 2023;2(4):171-179.

Streszczenie

Wstęp: Twardzina układowa jest zapalną chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym, charakteryzująca się postępowym włóknieniem skóry, narządów wewnętrznych oraz uszkodzeniem naczyń krwionośnych określanych mianem waskulopatii. Chociaż najbardziej widocznym objawem choroby jest stwardnienie skóry, to jednak zajęcie narządów wewnętrznych prowadzące do ich krańcowej niewydolności warunkuje ciężkość choroby, skutkującej ciężkim przebiegiem dla chorego.

Materiał i metody: Metodą wykorzystaną do przeprowadzenia tego badania jest metoda sondażu diagnostycznego. W pracy wykorzystano kwestionariusz zawierający 22 pytania, w tym 7 pytań otwartych i 2 pytania wielokrotnego wyboru. Celem pracy było ukazanie, w jaki sposób twardzina układowa wpływa na aktywność życiową pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem tych czynności życia codziennego, które sprawiają największą trudność. Ponadto podjęto próbę określenia, w jaki sposób postęp choroby wpływa na sferę fizyczną i psychiczną pacjentów z twardziną układową.

Wyniki/Wnioski: Wykazano, że twardzina układowa jest chorobą, która w różnym stopniu wpływa na aktywność życiową pacjentów. Wnika ona zarówno w sferę fizyczną pacjenta, stopniowo ograniczając jego samodzielność, jak i w sferę psychiczną.

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?