Vol 6, No 1 (2020)
Case report
Published online: 2020-07-01
Get Citation

Pacjent z dolegliwościami bólowymi z seronegatywny reumatoidalnym zapaleniem stawów z niską aktywnością choroby i uogólnioną chorobą zwyrodnieniową stawów — czy jest alternatywna droga leczenia?

Piotr Ligocki
DOI: 10.5603/FR.2020.0006
·
Forum Reumatologiczne 2020;6(1):51-58.

paid access

Vol 6, No 1 (2020)
Przypadki kliniczne
Published online: 2020-07-01

Abstract

Pacjenci z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów, pomimo uzyskania klinicznej remisji, często skarżą się na dolegliwości bólowe związane z nakładającymi się zmianami zwyrodnieniowym w układzie kostno-stawowym. Niestety w większości przypadków zastosowane leczenie w przebiegu RZS nie wpływa na redukcję bólu i poprawę jakości życia w przebiegu towarzyszącej choroby zwyrodnieniowej stawów.
W pracy opisano przypadek pacjentki z rozpoznanym RZS i chorobą zwyrodnieniową stawów, u której do leczenia włączono preparat kurkumy w celu poprawy jakości życia.

Abstract

Pacjenci z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów, pomimo uzyskania klinicznej remisji, często skarżą się na dolegliwości bólowe związane z nakładającymi się zmianami zwyrodnieniowym w układzie kostno-stawowym. Niestety w większości przypadków zastosowane leczenie w przebiegu RZS nie wpływa na redukcję bólu i poprawę jakości życia w przebiegu towarzyszącej choroby zwyrodnieniowej stawów.
W pracy opisano przypadek pacjentki z rozpoznanym RZS i chorobą zwyrodnieniową stawów, u której do leczenia włączono preparat kurkumy w celu poprawy jakości życia.

Get Citation

Keywords

kurkumina; choroba zwyrodnieniowa stawów; reumatoidalne zapalenie stawów

About this article
Title

Pacjent z dolegliwościami bólowymi z seronegatywny reumatoidalnym zapaleniem stawów z niską aktywnością choroby i uogólnioną chorobą zwyrodnieniową stawów — czy jest alternatywna droga leczenia?

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 6, No 1 (2020)

Article type

Case report

Pages

51-58

Published online

2020-07-01

DOI

10.5603/FR.2020.0006

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2020;6(1):51-58.

Keywords

kurkumina
choroba zwyrodnieniowa stawów
reumatoidalne zapalenie stawów

Authors

Piotr Ligocki

References (29)
 1. Filipowicz Sosnowska A. Reumatoidalne zapalenie stawów. http://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.16.1 (data pozyskania).
 2. Zimmermann-Górska I., Szczepański L. Choroba zwyrodnieniowa stawów. http://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.16.13.html.
 3. Henrotin Y, Gharbi M, Dierckxsens Y, et al. Decrease of a specific biomarker of collagen degradation in osteoarthritis, Coll2-1, by treatment with highly bioavailable curcumin during an exploratory clinical trial. BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 159.
 4. Henrotin Y, Malaise R, Wittoek R, et al. Zastosowanie zoptymalizowanego biologicznie wyciągu z Curcuma longa w ograniczaniu bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego: wieloośrodkowe badanie randomizowane kontrolowane placebo z podwójnie ślepą próbą. Forum Reumatologiczne. 2019; 5(4): 161–173.
 5. Miłobędzka J, Kostanecki St, Lampe Z. Zur Kenntnis des Curcumins. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. 1910; 43(2): 2163–2170.
 6. Scientific Opinion on the re‐evaluation of curcumin (E 100) as a food additive. EFSA Journal. 2010; 8(9).
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. z 2008 r. nr 177, poz. 1094).
 8. Cheng AL, Hsu CH, Lin JK, et al. Phase I clinical trial of curcumin, a chemopreventive agent, in patients with high-risk or pre-malignant lesions. Anticancer Res. 2001; 21(4B): 2895–2900.
 9. Basnet P, Skalko-Basnet N. Curcumin: an anti-inflammatory molecule from a curry spice on the path to cancer treatment. Molecules. 2011; 16(6): 4567–4598.
 10. Anand P, Kunnumakkara AB, Newman RA, et al. Bioavailability of curcumin: problems and promises. Mol Pharm. 2007; 4(6): 807–818.
 11. Kocaadam B, Şanlier N. Curcumin, an active component of turmeric (Curcuma longa), and its effects on health. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017; 57(13): 2889–2895.
 12. Irshad S, Muazzam A, Shahid Z, et al. Curcuma longa (Turmeric): An auspicious spice for antibacterial, phytochemical and antioxidant activities. Pak J Pharm Sci. 2018; 31(6 (Supplementary): 2689–2696.
 13. Moghadamtousi SZ, Kadir HA, Hassandarvish P, et al. A review on antibacterial, antiviral, and antifungal activity of curcumin. Biomed Res Int. 2014; 2014: 186864.
 14. Aggarwal BB, Shishodia S. Suppression of the nuclear factor-kappaB activation pathway by spice-derived phytochemicals: reasoning for seasoning. Ann N Y Acad Sci. 2004; 1030: 434–441.
 15. Aggarwal BB, Shishodia S. Molecular targets of dietary agents for prevention and therapy of cancer. Biochem Pharmacol. 2006; 71(10): 1397–1421.
 16. Liu X, Machado GC, Eyles JP, et al. Dietary supplements for treating osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2018; 52(3): 167–175.
 17. Haroyan A, Mukuchyan V, Mkrtchyan N, et al. Efficacy and safety of curcumin and its combination with boswellic acid in osteoarthritis: a comparative, randomized, double-blind, placebo-controlled study. BMC Complement Altern Med. 2018; 18(1): 7.
 18. Rahimnia AR, Panahi Y, Alishiri G, et al. Curcuminoid treatment for knee osteoarthritis: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Phytother Res. 2014; 28(11): 1625–1631.
 19. Kuptniratsaikul V, Dajpratham P, Taechaarpornkul W, et al. Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts compared with ibuprofen in patients with knee osteoarthritis: a multicenter study. Clin Interv Aging. 2014; 9: 451–458.
 20. Nakagawa Y, Mukai S, Yamada S, et al. Short-term effects of highly-bioavailable curcumin for treating knee osteoarthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled prospective study. J Orthop Sci. 2014; 19(6): 933–939.
 21. Rahimnia AR, Panahi Y, Alishiri G, et al. Curcuminoid treatment for knee osteoarthritis: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Phytother Res. 2014; 28(11): 1625–1631.
 22. Srivastava S, Saksena AK, Khattri S, et al. Curcuma longa extract reduces inflammatory and oxidative stress biomarkers in osteoarthritis of knee: a four-month, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Inflammopharmacology. 2016; 24(6): 377–388.
 23. Rahimnia AR, Panahi Y, Alishiri G, et al. Impact of Supplementation with Curcuminoids on Systemic Inflammation in Patients with Knee Osteoarthritis: Findings from a Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. Drug Res (Stuttg). 2015; 65(10): 521–525.
 24. Ong YQ, Sakinah H, Shahril MR, et al. Antioxidant and anti-inflammatory dietary supplements in the treatment ofosteoarthritis: a scoping review. Food Research. 2019; 4(2): 254–273.
 25. Bannuru RR, Osani MC, Al-Eid F, et al. Efficacy of curcumin and Boswellia for knee osteoarthritis: Systematic review and meta-analysis. Semin Arthritis Rheum. 2018; 48(3): 416–429.
 26. Henrotin Y, Priem F, Mobasheri A. Curcumin: a new paradigm and therapeutic opportunity for the treatment of osteoarthritis: curcumin for osteoarthritis management. Springerplus. 2013; 2(1): 56.
 27. Pinsornsak P, Niempoog S. The efficacy of Curcuma Longa L. extract as an adjuvant therapy in primary knee osteoarthritis: a randomized control trial. J Med Assoc Thai. 2012; 95 Suppl 1: S51–S58.
 28. Breucker S, Rouvière H, Mélot C, et al. Flexofytol® (A Belgian Curcumin Extract) for the Treatment of Aged Patients with Osteoarthritis and Comorbidity. Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases. 2017; 07(04): 167–177.
 29. Sahebkar A, Henrotin Y. Analgesic Efficacy and Safety of Curcuminoids in Clinical Practice: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Pain Med. 2016; 17(6): 1192–1202.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl