Vol 6, No 1 (2020)
Case report
Published online: 2020-07-01
Get Citation

Eozynofilowe zapalenie powięzi

Katarzyna Ząber, Urszula Kukułka- Niećko, Joanna Tytoń, Beata Śliwowska, Jolanta Bucka, Eugeniusz Józef Kucharz
DOI: 10.5603/FR.2020.0005
·
Forum Reumatologiczne 2020;6(1):45-50.

paid access

Vol 6, No 1 (2020)
Przypadki kliniczne
Published online: 2020-07-01

Abstract

Eozynofilowe zapalenie powięzi (EF) nazywane też rozlanym zapaleniem powięzi z eozynofilią lub chorobą Shulmana jest rzadką chorobą tkanki łącznej o nieznanej etiologii, objawiającą się rumieniem, obrzękiem i stwardnieniem skóry (głównie kończyn i tułowia), którym to objawom towarzyszy eozynofilia krwi obwodowej. W rozpoznaniu pomocne jest badanie histopatologiczne wycinka skóry i powięzi. Choroba wymaga różnicowania między innymi z twardziną układową. W pracy opisano przypadek 60-letniej kobiety chorującej na EF, u której uzyskano ustąpienie większości objawów w wyniku zastosowania glikokortykosteroidów i metotreksatu.

Abstract

Eozynofilowe zapalenie powięzi (EF) nazywane też rozlanym zapaleniem powięzi z eozynofilią lub chorobą Shulmana jest rzadką chorobą tkanki łącznej o nieznanej etiologii, objawiającą się rumieniem, obrzękiem i stwardnieniem skóry (głównie kończyn i tułowia), którym to objawom towarzyszy eozynofilia krwi obwodowej. W rozpoznaniu pomocne jest badanie histopatologiczne wycinka skóry i powięzi. Choroba wymaga różnicowania między innymi z twardziną układową. W pracy opisano przypadek 60-letniej kobiety chorującej na EF, u której uzyskano ustąpienie większości objawów w wyniku zastosowania glikokortykosteroidów i metotreksatu.

Get Citation

Keywords

eozynofilowe zapalenie powięzi; choroba Shulmana; eozynofilia

About this article
Title

Eozynofilowe zapalenie powięzi

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 6, No 1 (2020)

Article type

Case report

Pages

45-50

Published online

2020-07-01

DOI

10.5603/FR.2020.0005

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2020;6(1):45-50.

Keywords

eozynofilowe zapalenie powięzi
choroba Shulmana
eozynofilia

Authors

Katarzyna Ząber
Urszula Kukułka- Niećko
Joanna Tytoń
Beata Śliwowska
Jolanta Bucka
Eugeniusz Józef Kucharz

References (22)
 1. Shulman LE. Diffuse fasciitis with hypergammaglobulinemia and eosinophilia: a new syndrome? J Rheumatol. 1974; 1: 46.
 2. Bennett JC. A tribute to leadership: Lawrence E. Shulman, MD, PhD, and the National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. Arthritis Rheum. 1994; 37(11): 1577.
 3. Wright NA, Mazori DR, Patel M, et al. Epidemiology and Treatment of Eosinophilic Fasciitis: An Analysis of 63 Patients From 3 Tertiary Care Centers. JAMA Dermatol. 2016; 152(1): 97–99.
 4. Lebeaux D, Francès C, Barete S, et al. Eosinophilic fasciitis (Shulman disease): new insights into the therapeutic management from a series of 34 patients. Rheumatology (Oxford). 2012; 51(3): 557–561.
 5. Mazori DR, Femia AN, Vleugels RA. Eosinophilic Fasciitis: an Updated Review on Diagnosis and Treatment. Curr Rheumatol Rep. 2017; 19(12): 74.
 6. Niklas K, Niklas A, Puszczewicz M. Eosinophilic fasciitis. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2015; 69: 488–495.
 7. Kucharz EJ, Sierakowski SJ. Zespoły przypominające twardzinę układową wywołane przez czynniki chemiczne. Przegl Lek. 1987; 44: 666–671.
 8. Pinal-Fernandez I, Callejas-Moraga EL, Roade-Tato ML, et al. Groove sign in eosinophilic fasciitis. Lancet. 2014; 384(9956): 1774.
 9. Pinal-Fernandez I, Selva-O' Callaghan A, Grau JM. Diagnosis and classification of eosinophilic fasciitis. Autoimmun Rev. 2014; 13(4-5): 379–382.
 10. Małdykowa H, Jędryka-Góral A, Polowiec Z. Fasciitis eozynophilica w świetle obserwowanych przypadków. Reumatologia. 1983; 21: 277–284.
 11. Samborski W, Żaba R. Zastosowanie dożylnej pulsacyjnej terapii glikokortykosteroidami u chorego na eozynofilowe zapalenie powięzi. Dermatol Klin. 2000; 2: 33–36.
 12. Różycka B, Szepietowski J, Szybejko-Machaj G, et al. Eozynofilowe zapalenie powięzi u chorego na sarkoidozę płucną: trudności terapeutyczne. Post Dermat Alerg. 2001; 28: 242–246.
 13. Pupka A, Janczak D, Maj J, et al. Eozynofilowe zapalenie powięzi u chorego na miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych i tętniaka aorty brzusznej. Trudności terapeutyczne. Przegl Dermatol. 2003; 3: 193–196.
 14. Bukiej A, Dropiński J, Dyduch G, et al. Eosinophilic fasciitis successfully treated with cyclosporine. Clin Rheumatol. 2005; 24(6): 634–636.
 15. Wisłowska M, Rok M, Matuszyk M. Eozynofilowe zapalenie powięzi – opis przypadku. Reumatologia. 2005; 43: 35–38.
 16. Bobrowska-Snarska D, Ostanek L, Brzosko M. Fasciitis eosinophilica: personal observations and a review of the literature. Polish Archives of Internal Medicine. 2007; 117(4): 184–191.
 17. Puszczewicz M, Zimmerman-Górska I, Pietrzak-Kaczmarek H, et al. Problemy diagnostyczne związane z eozynofilowym zapaleniem powięzi. Pol Arch Med Wew. 2006; 116: 777–780.
 18. Pupka A, Sikora J. Surgical treatment of lower limb ischemia and abdominal aorta aneurysm in a patient suffering from eosinophilic fasciitis. Acta Dermatovenerol Croat. 2008; 16(3): 142–144.
 19. Wolański Ł, Otrocki P, Kachaniuk H. Rozlane zapalenie powięzi z eozynofilią i hipoalbuminemia. Reumatologia. 2012; 50: 255–259.
 20. Pituch-Noworolska A, Mach-Tomalska H, Szaflarska A, et al. Shulman disease (eosinophilic fasciitis) in X-linked agammaglobulinemia. Pol J Pathol. 2016; 67(2): 183–188.
 21. Endo Y, Tamura A, Matsushima Y, et al. Eosinophilic fasciitis: report of two cases and a systematic review of the literature dealing with clinical variables that predict outcome. Clin Rheumatol. 2007; 26(9): 1445–1451.
 22. Lakhanpal S, Ginsburg WW, Michet CJ, et al. Eosinophilic fasciitis: clinical spectrum and therapeutic response in 52 cases. Semin Arthritis Rheum. 1988; 17(4): 221–231.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl