open access

Vol 4, No 2 (2018)
Research paper
Published online: 2018-06-20
Get Citation

Stan kośćca u kobiet z zespołem cieśni nadgarstka — badanie retrospektywne

Aleksander Kisała, Wojciech Pluskiewicz, Piotr Adamczyk
Forum Reumatologiczne 2018;4(2):126-134.

open access

Vol 4, No 2 (2018)
Prace oryginalne
Published online: 2018-06-20

Abstract

Wstęp: Zespół cieśni nadgarstka jest najczęstszą obwodową neuropatią uciskową powodującą upośledzenie czucia oraz zanik mięśni ręki, co prowadzi do ograniczenia funkcji ruchowych kończyny.
Celem badania było sprawdzenie, czy zespół cieśni nadgarstka ma wpływ na stan kości przedramion i paliczków rąk.
Materiał i metody: Retrospektywne badanie przeprowadzono w grupie 32 kobiet w średnim wieku 59,0 ± 8,43 lata z rozpoznaniem zespołu cieśni nadgarstka, leczonych operacyjne. Do oceny stopnia nasilenia objawów klinicznych przed operacją zastosowano skalę Levine’a oraz badanie elektroneurograficzne (ENG). Po operacji wykorzystano skalę Levine’a, a stan kośćca oceniano za pomocą badania densytometrycznego (DXA) kości przedramion, szyjki kości udowej i kręgosłupa lędźwiowego oraz badaniem prędkości fali ultradźwiękowej (Ad-SoS, m/s) metodą ultradźwiękową (QUS) w obrębie paliczków proksymalnych obu rąk. Metoda DXA mierzy gęstość mineralną kości. Wynik pomiaru metodą QUS jest odzwierciedleniem cech strukturalnych tkanki kostnej. Wyniki dla kończyny operowanej porównano z wynikami kończyny zdrowej.
Wyniki: W porównaniu wyników badania DXA przedramion nie uzyskano istotnych statystycznie różnic pomiędzy stroną zdrową i chorą. Prędkość fali ultradźwiękowej dla strony operowanej i nieoperowanej wyniosła odpowiednio 1993,4 ± 64,0 m/s i 2006,7 ± 66,2 m/s, i była istotnie wyższa po stronie nieoperowanej (p < 0,05).
Wnioski: Przeprowadzone badanie potwierdza ipotezę, że zespół cieśni nadgarstka może mieć negatywny wpływ na cechy jakościowe tkanki kostnej odzwierciedlone badaniem QUS paliczków, choć nie prowadzi do zaburzeń mineralizacji szkieletu w obrębie dystalnej części kończyny górnej.

Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 2: 126–134

Abstract

Wstęp: Zespół cieśni nadgarstka jest najczęstszą obwodową neuropatią uciskową powodującą upośledzenie czucia oraz zanik mięśni ręki, co prowadzi do ograniczenia funkcji ruchowych kończyny.
Celem badania było sprawdzenie, czy zespół cieśni nadgarstka ma wpływ na stan kości przedramion i paliczków rąk.
Materiał i metody: Retrospektywne badanie przeprowadzono w grupie 32 kobiet w średnim wieku 59,0 ± 8,43 lata z rozpoznaniem zespołu cieśni nadgarstka, leczonych operacyjne. Do oceny stopnia nasilenia objawów klinicznych przed operacją zastosowano skalę Levine’a oraz badanie elektroneurograficzne (ENG). Po operacji wykorzystano skalę Levine’a, a stan kośćca oceniano za pomocą badania densytometrycznego (DXA) kości przedramion, szyjki kości udowej i kręgosłupa lędźwiowego oraz badaniem prędkości fali ultradźwiękowej (Ad-SoS, m/s) metodą ultradźwiękową (QUS) w obrębie paliczków proksymalnych obu rąk. Metoda DXA mierzy gęstość mineralną kości. Wynik pomiaru metodą QUS jest odzwierciedleniem cech strukturalnych tkanki kostnej. Wyniki dla kończyny operowanej porównano z wynikami kończyny zdrowej.
Wyniki: W porównaniu wyników badania DXA przedramion nie uzyskano istotnych statystycznie różnic pomiędzy stroną zdrową i chorą. Prędkość fali ultradźwiękowej dla strony operowanej i nieoperowanej wyniosła odpowiednio 1993,4 ± 64,0 m/s i 2006,7 ± 66,2 m/s, i była istotnie wyższa po stronie nieoperowanej (p < 0,05).
Wnioski: Przeprowadzone badanie potwierdza ipotezę, że zespół cieśni nadgarstka może mieć negatywny wpływ na cechy jakościowe tkanki kostnej odzwierciedlone badaniem QUS paliczków, choć nie prowadzi do zaburzeń mineralizacji szkieletu w obrębie dystalnej części kończyny górnej.

Forum Reumatol. 2018, tom 4, nr 2: 126–134

Get Citation

Keywords

densytometria; ilościowa metoda ultradźwiękowa; ręka; zespół cieśni nadgarstka

About this article
Title

Stan kośćca u kobiet z zespołem cieśni nadgarstka — badanie retrospektywne

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 4, No 2 (2018)

Article type

Research paper

Pages

126-134

Published online

2018-06-20

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2018;4(2):126-134.

Keywords

densytometria
ilościowa metoda ultradźwiękowa
ręka
zespół cieśni nadgarstka

Authors

Aleksander Kisała
Wojciech Pluskiewicz
Piotr Adamczyk

References (52)
 1. Paget J. The first description of carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Eur Vol. 2007; 32(2): 195–197.
 2. Michelsen H, Posner MA. Medical history of carpal tunnel syndrome. Hand Clin. 2002; 18(2): 257–268.
 3. Luckhaupt SE, Sweeney MH, Sestito JP, et al. What is the true prevalence of carpal tunnel syndrome among US workers? Scand J Work Environ Health. 2014; 40(1): 100.
 4. Dale AM, Harris-Adamson C, Rempel D, et al. Prevalence and incidence of carpal tunnel syndrome in US working populations: pooled analysis of six prospective studies. Scand J Work Environ Health. 2013; 39(5): 495–505.
 5. Nowak M, Jethon J. Zespół kanału nadgarstka – przegląd literatury i doświadczenia własne. Postępy Nauk Medycznych. 2009; 9: 665–672.
 6. Biernawska J, Niemczyk A, Pierzchała K. Udział czynników zawodowych i pozazawodowych w etiopatogenezie zespołu cieśni nadgarstka. Medycyna Pracy. 2005; 56(2): 131–137.
 7. English JHJ, Gwynne-Jones DP. Incidence of Carpal Tunnel Syndrome Requiring Surgical Decompression: A 10.5-Year Review of 2,309 Patients. J Hand Surg Am. 2015; 40(12): 2427–2434.
 8. Aboonq MS. Pathophysiology of carpal tunnel syndrome. Neurosciences (Riyadh). 2015; 20(1): 4–9.
 9. Lee HoJ, Kim IlS, Sung JH, et al. Intraoperative dynamic pressure measurements in carpal tunnel syndrome: Correlations with clinical signs. Clin Neurol Neurosurg. 2016; 140: 33–37.
 10. Georgiew F, Otwinowska E, Adamczyk T. Ocena czułości testów prowokacyjnych stosowanych w diagnostyce zespołu kanału nadgarstka w zależności od stopnia nasilenia dolegliwości. Rehabilitacja Medyczna. 2009; 13(2): 6–11.
 11. Levine DW, Simmons BP, Koris MJ, et al. A self-administered questionnaire for the assessment of severity of symptoms and functional status in carpal tunnel syndrome. J Bone Joint Surg Am. 1993; 75(11): 1585–1592.
 12. Bakhsh H, Ibrahim I, Khan Ws, et al. Assessment of validity, reliability, responsiveness and bias of three commonly used patient-reported outcome measures in carpal tunnel syndrome. Ortop Traumatol Rehabil. 2012; 14(4): 335–340.
 13. Jongs R. Carpal Tunnel Questionnaire. J Physiother. 2017; 63(2): 119.
 14. Georgiew F, Maciejczak A, Florek F. Ocena wyników leczenia operacyjnego zespołu kanału nadgarstka. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2014; 16: 455–68.
 15. Czarnecki P, Wawrzyniak-Bielęda A, Romanowski L. Polska adaptacja kwestionariuszy oceny nadgarstka. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2015; 17: 241–8.
 16. Lee S, Kim D, Cho HM, et al. Diagnostic Value of the Second Lumbrical-Interosseous Distal Motor Latency Comparison Test in Severe Carpal Tunnel Syndrome. Ann Rehabil Med. 2016; 40(1): 50–55.
 17. Kanikannan MA, Boddu DB, Sarva S, et al. Comparison of high-resolution sonography and electrophysiology in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Ann Indian Acad Neurol. 2015; 18(2): 219–225.
 18. Sucher BM. Grading severity of carpal tunnel syndrome in electrodiagnostic reports: why grading is recommended. Muscle Nerve. 2013; 48(3): 331–333.
 19. Bland JDP, Rudolfer SM. Ultrasound imaging of the median nerve as a prognostic factor for carpal tunnel decompression. Muscle Nerve. 2014; 49(5): 741–744.
 20. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I. Normal and sonographic anatomy of selected peripheral nerves. Part I: Sonohistology and general principles of examination, following the example of the median nerve. Journal of Ultrasonography. 2012; 12(49): 120–130.
 21. Kapuścińska K, Urbanik A. Ultrasonograficzna ocena nerwu pośrodkowego w zespole kanału nadgarstka. Przegląd Lekarski. 2013; 5: 281–5.
 22. Yurdakul OV, Mesci N, Çetinkaya Y, et al. Diagnostic Significance of Ultrasonographic Measurements and Median-Ulnar Ratio in Carpal Tunnel Syndrome: Correlation with Nerve Conduction Studies. J Clin Neurol. 2016; 12(3): 289–294.
 23. Kapuścińska K, Urbanik A. Efficacy of high frequency ultrasound in postoperative evaluation of carpal tunnel syndrome treatment. J Ultrason. 2016; 16(64): 16–24.
 24. Ng AWH, Griffith JF, Lee RKL, et al. Ultrasound carpal tunnel syndrome: additional criteria for diagnosis. Clin Radiol. 2018; 73(2): 214.e11–214.e18.
 25. Chen J, Chen Li, Wu L, et al. Value of superb microvascular imaging ultrasonography in the diagnosis of carpal tunnel syndrome: Compared with color Doppler and power Doppler. Medicine (Baltimore). 2017; 96(21): e6862.
 26. Zyluk A, Walaszek I, Szlosser Z. Does ultrasonography contribute significantly to the diagnosis of carpal tunnel syndrome? Handchir Mikrochir Plast Chir. 2014; 46(1): 42–46.
 27. Bodavula VK, Burke FD, Dubin NH, et al. Relationship between the duration and severity of symptoms and the outcome of carpal tunnel surgery. J Hand Surg Am. 2006; 31(9): 1478–1482.
 28. Neuhaus V, Christoforou D, Cheriyan T, et al. Evaluation and treatment of failed carpal tunnel release. Orthop Clin North Am. 2012; 43(4): 439–447.
 29. Parkhad S, Palve S. Utility of nerve conduction study in early diagnosis of carpal tunnel syndrome (CTS). National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology. 2014; 4(1): 9.
 30. Radovic D, Lazovic M, Nikolic D, et al. Electrodiagnostic evaluation of patients with carpal tunnel syndrome regarding the presence of subjective and physical findings. Arch Ital Biol. 2014; 152(1): 13–19.
 31. Schorn D, Hoskinson J, Dickson RA. Bone density and the carpal tunnel syndrome. Hand. 1978; 10(2): 184–186.
 32. Bland JD. A neurophysiological grading scale for carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve. 2000; 23(8): 1280–1283.
 33. Chobot AP, Haffke A, Polanska J, et al. Quantitative ultrasound bone measurements in pre-pubertal children with type 1 diabetes. Ultrasound Med Biol. 2012; 38(7): 1109–1115.
 34. Adamczyk P, Pluskiewicz W, Halaba Z, et al. Quantitative Ultrasound Measurement at the Hand Phalanges Does Not Reveal Skeletal Disturbances in Children With Bronchial Asthma: A Longitudinal Observation. J Ultrasound Med. 2017; 36(5): 975–984.
 35. Krahenbühl T, Gonçalves EM, Costa ET, et al. [Factors that influence bone mass of healthy children and adolescents measured by quantitative ultrasound at the hand phalanges: a systematic review]. Rev Paul Pediatr. 2014; 32(3): 266–272.
 36. Guglielmi G, De Terlizzi F, Nasuto M, et al. Quantitative ultrasound at the phalanges in a cohort of monozygotic twins of different ages. Radiol Med. 2015; 120(3): 277–282.
 37. Rizvi B, Da Silva E, Slatkovska L, et al. Technical Note: Bone mineral density measurements of strontium-rich trabecular bone-mimicking phantoms using quantitative ultrasound. Med Phys. 2016; 43(11): 5817.
 38. Horii M, Fujiwara H, Sakai R, et al. New quantitative ultrasound techniques for bone analysis at the distal radius in hip fracture cases: differences between femoral neck and trochanteric fractures. Clin Cases Miner Bone Metab. 2017; 14(1): 23–27.
 39. Hans D, Baim S. Quantitative Ultrasound (QUS) in the Management of Osteoporosis and Assessment of Fracture Risk. J Clin Densitom. 2017; 20(3): 322–333.
 40. Guglielmi G, Rossini M, Nicolosi MG, et al. Three-year prospective study on fracture risk in postmenopausal women by quantitative ultrasound at the phalanges. J Clin Densitom. 2013; 16(3): 341–346.
 41. Drozdzowska B, Wiktor K, Pluskiewicz W. Functional status and prevalence of falls and fractures in population-based sample of postmenopausal women from the RAC-OST-POL Study. Int J Clin Pract. 2013; 67(7): 673–681.
 42. Wüster C, Albanese C, De Aloysio D, et al. Phalangeal osteosonogrammetry study: age-related changes, diagnostic sensitivity, and discrimination power. The Phalangeal Osteosonogrammetry Study Group. J Bone Miner Res. 2000; 15(8): 1603–1614.
 43. Bolanowski M, Pluskiewicz W, Syrycka J, et al. Quantitative Ultrasound at the Hand Phalanges in Adolescent Girls is Related to Their Overall Physical Fitness. Adv Clin Exp Med. 2016; 25(2): 279–284.
 44. Drozdzowska B, Münzer U, Adamczyk P, et al. Skeletal status assessed by quantitative ultrasound at the hand phalanges in karate training males. Ultrasound Med Biol. 2011; 37(2): 214–219.
 45. Chwałczyńska A, Pluskiewicz W, Syrycka J, et al. Quantitative ultrasound at the hand phalanges in adolescent boys in relation to their pubertal development and physical efficiency. Endokrynol Pol. 2013; 64(5): 353–357.
 46. Krahenbuhl T, Gonçalves EM, Guimarães RF, et al. Competitive Swimming and Handball Participation Have a Positive Influence on Bone Parameters as Assessed by Phalangeal Quantitative Ultrasound in Female Adolescents. Pediatr Exerc Sci. 2016; 28(3): 423–430.
 47. Pluskiewicz W. Skeletal consequences in patients after stroke. Endokrynol Pol. 2011; 62(1): 48–50.
 48. Pietraszkiewicz F, Pluskiewicz W, Drozdzowska B. Skeletal and functional status in patients with long-standing stroke. Endokrynol Pol. 2011; 62(1): 2–7.
 49. Bolanowski M, Chwałczyńska A, Pluskiewicz W. Bone quantitative ultrasound at hand phalanges of women following breast cancer surgery. Gynecol Endocrinol. 2011; 27(12): 1048–1051.
 50. Simonetti S, Krarup C. Unusual ulnar sensory innervation and Martin-Gruber anastomosis in a patient with a carpal tunnel syndrome. J Neurol. 2000; 247(2): 141–142.
 51. Spagnoli AM, Fino P, Fioramonti P, et al. Bifid median nerve and carpal tunnel syndrome: an uncommon anatomical variation. Ann Ital Chir. 2017; 88: 95–96.
 52. Lonie S, Niumsawatt V, Rozen WM. Median Nerve Trifurcation. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016; 4(11): e1129.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl