open access

Vol 3, No 4 (2017)
Research paper
Published online: 2018-01-22
Get Citation

Usprawnianie dziecka ze skoliozą i zespołem Ehlersa- Danlosa

Łukasz Spliter, Roksana Malak, Magdalena Atarowska, Włodzimierz Samborski
Forum Reumatologiczne 2017;3(4):243-248.

open access

Vol 3, No 4 (2017)
Prace oryginalne
Published online: 2018-01-22

Abstract

Wstęp: Skoliozę określa się, jako trójpłaszczyznową wadę kręgosłupa. Często współwystępuje w chorobach przebiegających z wiotkością. Przykładem jest zespół Ehlersa-Danlosa. Brak zastosowania odpowiedniego leczenia oraz indywidualnej terapii może doprowadzić do jej progresji oraz zaburzać funkcjonowanie narządów i układów. Celem pracy było opisanie terapii pacjenta ze skoliozą i zespołem Ehlersa-Danlosa oraz porównanie wyników kąta rotacji tułowia przed i po terapii. Materiał i metody: Terapii poddano 6-letniego chłopca ze skoliozą i zespołem Ehlersa-Danlosa. Przed zastosowaniem terapii zmierzono u niego kąt rotacji tułowia skoliometrem Bunnela. Następnie rozpoczęto usprawnianie zgodnie z założeniami metody Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz (FITS). Po okresie 3 miesięcy powtórnie zmierzono kąt rotacji tułowia. Wyniki: Kąt rotacji tułowia w poszczególnych poziomach przed zastosowaniem opisanej terapii wynosił kolejno: C7: 5/6°S, Th6: 10°S, Th12: 9°S, S: 3°D; kąt rotacji tułowia po trzech miesiącach terapii metodą FITS: C7: 0°, Th6: 4°S, Th12: 8°S, S1: 2°D Wnioski: Terapia metodą FITS u dziecka ze skoliozą i zespołem Ehlersa-Danlosa prowadzona w okresie 3 miesięcy może prowadzić do zmniejszenia kąta rotacji tułowia. Forum Reumatol. 2017, tom 3, nr 4: 243–248

Abstract

Wstęp: Skoliozę określa się, jako trójpłaszczyznową wadę kręgosłupa. Często współwystępuje w chorobach przebiegających z wiotkością. Przykładem jest zespół Ehlersa-Danlosa. Brak zastosowania odpowiedniego leczenia oraz indywidualnej terapii może doprowadzić do jej progresji oraz zaburzać funkcjonowanie narządów i układów. Celem pracy było opisanie terapii pacjenta ze skoliozą i zespołem Ehlersa-Danlosa oraz porównanie wyników kąta rotacji tułowia przed i po terapii. Materiał i metody: Terapii poddano 6-letniego chłopca ze skoliozą i zespołem Ehlersa-Danlosa. Przed zastosowaniem terapii zmierzono u niego kąt rotacji tułowia skoliometrem Bunnela. Następnie rozpoczęto usprawnianie zgodnie z założeniami metody Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz (FITS). Po okresie 3 miesięcy powtórnie zmierzono kąt rotacji tułowia. Wyniki: Kąt rotacji tułowia w poszczególnych poziomach przed zastosowaniem opisanej terapii wynosił kolejno: C7: 5/6°S, Th6: 10°S, Th12: 9°S, S: 3°D; kąt rotacji tułowia po trzech miesiącach terapii metodą FITS: C7: 0°, Th6: 4°S, Th12: 8°S, S1: 2°D Wnioski: Terapia metodą FITS u dziecka ze skoliozą i zespołem Ehlersa-Danlosa prowadzona w okresie 3 miesięcy może prowadzić do zmniejszenia kąta rotacji tułowia. Forum Reumatol. 2017, tom 3, nr 4: 243–248
Get Citation

Keywords

skolioza; zespół Ehlersa-Danlosa; Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz; kąt rotacji tułowia

About this article
Title

Usprawnianie dziecka ze skoliozą i zespołem Ehlersa- Danlosa

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 3, No 4 (2017)

Article type

Research paper

Pages

243-248

Published online

2018-01-22

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2017;3(4):243-248.

Keywords

skolioza
zespół Ehlersa-Danlosa
Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
kąt rotacji tułowia

Authors

Łukasz Spliter
Roksana Malak
Magdalena Atarowska
Włodzimierz Samborski

References (13)
 1. Ryngier P, Nikoniuk A, Walla G, et al. Wybrane wzorce PNF w leczeniu skolioz jednołukowych. Rehabilitacja w Praktyce. 2011; 2: 20–26.
 2. Fabian KM. Evaluation of lung function, chest mobility, and physical fitness during rehabilitation of scoliotic girls. Ortop Traumatol Rehabil. 2010; 12(4): 301–309.
 3. Stachura J, Domagała W. Patologia znaczy słowo o chorobie. In: Czopek J. ed. Choroby uwarunkowane genetycznie. Tom I. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2008: 96–98.
 4. Maitra A, Kumar V. Choroby uwarunkowane genetycznie i choroby wieku dziecięcego. In: Kumar V., Ramzi S., Robins S. L. Olszewski W.T ed. Patologia Robbinsa. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partners Wrocław. 2005; 247: 248.
 5. Kariminejad A, Bozorgmehr B, Khatami A, et al. Ehlers-Danlos Syndrome Type VI in a 17-Year-Old Iranian Boy with Severe Muscular Weakness - A Diagnostic Challenge? Iran J Pediatr. 2010; 20(3): 358–362.
 6. Natarajan D, Samartzis D, Wong YW, et al. Natural history of spinal deformity in a patient with Ehlers-Danlos syndrome: case report with 20-year follow-up. Spine J. 2011; 11(7): e1–e4.
 7. Czaprowski D, Stoliński Ł, Białek M. Zmiana kąta rotacji tułowia u dzieci i młodzieży ze skoliozami idiopatycznymi poddanych intensywnej fizjoterapii prowadzonej w oparciu o koncepcję Funkcjonalnej Intensywnej Terapii Skolioz (FITS) / Changing the angle of trunk rotation in children and adolescents with idiopathic scoliosis undergoing intensive physiotherapy carried out based on the Concept of FITS - Functional Intensive Therapy of Scoliosis. Advances in Rehabilitation. 2011; 25(3).
 8. Zelent D, Flak I. Rozpoznanie: Skolioza- i co dalej? Rehabilitacja w Praktyce. 2013(1): 7–14.
 9. Białek M. Mild angle early onset idiopathic scoliosis children avoid progression under FITS method (Functional Individual Therapy of Scoliosis). Medicine (Baltimore). 2015; 94(20): e863.
 10. Bialek M, M'hango A. "FITS" concept Functional Individual Therapy of Scoliosis. Stud Health Technol Inform. 2008; 135: 250–261.
 11. Wytrążek M. Masaż Tkanek Głębokich. Wydawnictwo WSEiT, Poznań 2013.
 12. Wilczyński J. Boczne skrzywienie kręgosłupa, Tom II, Metoda Dobosiewicz, Ćwiczenia oddechowe Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2000, 87-92 : 161–165.
 13. Adler SS, Beckers D, Buck MP. w praktyce. wyd. 4, DB Publishing, Warszawa 2014.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl