open access

Vol 2, No 3 (2016)
Review paper
Published online: 2016-11-30
Get Citation

Zastosowanie zmodyfikowanej skali Rodnana (mRSS) w codziennej praktyce reumatologicznej

Joanna Zalewska, Tacjana Barczyńska, Małgorzata Węgierska, Sławomir Jeka
Forum Reumatologiczne 2016;2(3):106-110.

open access

Vol 2, No 3 (2016)
Prace poglądowe
Published online: 2016-11-30

Abstract

Twardzina układowa (TU) jest przewlekłą układową chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym, charakteryzującą się postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych. Wyróżnia się między innymi postać ograniczoną TU i postać uogólnioną. W postaci uogólnionej zaobserwowano korelację między stopniem zajęcia narządów wewnętrznych a zajęciem skóry. Rozległość zajęcia skóry jest zróżnicowana. Złotym standardem w ocenie zajęcia skóry w twardzinie układowej jest skala mRSS. Zaleca się jej stosowanie jako jednego z podstawowych kryteriów oceny klinicznej pacjentów.

Forum Reumatol. 2016, tom 2, nr 3: 125–129

Abstract

Twardzina układowa (TU) jest przewlekłą układową chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym, charakteryzującą się postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych. Wyróżnia się między innymi postać ograniczoną TU i postać uogólnioną. W postaci uogólnionej zaobserwowano korelację między stopniem zajęcia narządów wewnętrznych a zajęciem skóry. Rozległość zajęcia skóry jest zróżnicowana. Złotym standardem w ocenie zajęcia skóry w twardzinie układowej jest skala mRSS. Zaleca się jej stosowanie jako jednego z podstawowych kryteriów oceny klinicznej pacjentów.

Forum Reumatol. 2016, tom 2, nr 3: 125–129

Get Citation

Keywords

twardzina układowa; zmodyfikowana skala Rodnana (mRSS); ocena skóry

About this article
Title

Zastosowanie zmodyfikowanej skali Rodnana (mRSS) w codziennej praktyce reumatologicznej

Journal

Forum Reumatologiczne

Issue

Vol 2, No 3 (2016)

Article type

Review paper

Pages

106-110

Published online

2016-11-30

Bibliographic record

Forum Reumatologiczne 2016;2(3):106-110.

Keywords

twardzina układowa
zmodyfikowana skala Rodnana (mRSS)
ocena skóry

Authors

Joanna Zalewska
Tacjana Barczyńska
Małgorzata Węgierska
Sławomir Jeka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl