Online first
Praca poglądowa
Opublikowany online: 2024-03-07
Wyświetlenia strony 58
Wyświetlenia/pobrania artykułu 6
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Program dawstwa nerek od dawców żywych — doświadczenia jednego ośrodka

Alicja Patoła1, Alicja Dębska-Ślizień2, Andrzej Chamienia2, Tomasz Stefaniak34, Justyna Kostro4, Maciej Śledziński4, Jacek Wojciechowski5, Bartosz Regent6

Streszczenie

Transplantacje to procedury coraz częściej mające zastosowanie w sytuacjach skrajnych niewydolności wielu narządów. Pomimo rozwoju medycyny transplantacyjnej i podejmowania wielu inicjatyw edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, ciągle istnieje niedobór narządów. Jednym z ważniejszych elementów wpływających na pomyślny rozwój transplantacji jest sprawnie funkcjonujący system pozyskiwania potencjalnych dawców narządów. W 1998 roku utworzono w Polsce sieć koordynatorów regionalnych, od 2010 r. system ten rozszerzono o koordynatorów szpitalnych, a w 2018 roku uruchomiono program „System jakości dawstwa nerek do przeszczepienia od żywych dawców” i powołano koordynatorów dawcy żywego. Cel strategiczny programu to budowa i wprowadzenie systemu jakości dawstwa nerek od żywych dawców na poziomie szpitalnym i krajowym.

Zgodnie z powyższymi założeniami w 2018 roku utworzono w naszym szpitalu stanowisko koordynatora pobierania i przeszczepiania nerek od dawców żywych. Określono szczegółowy zakres obowiązków oraz opracowano i wdrożono kilkuetapowy proces przygotowania potencjalnego dawcy żywego nerki. Proces kwalifikacji kończy konsylium interdyscyplinarne — żywy dawca nerki.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Hermanowicz M, Lewandowska D, Borczon S, et al. Realizacja programu „System jakości dawstwa nerek do przeszczepienia od żywych dawców”. Poltransplant Biuletyn Informacyjny. 2019; 2(28): 72.
 2. Ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1411.
 3. Gozdowska J, Durlik M. Kwalifikacja biorcy i żywego dawcy nerki . In: Cierpka L, Durlik M. ed. Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2015: 112–125.
 4. Kurleto P, Skorupska-Król A, Milaniak I. Żywe dawstwo nerki w Polsce w ujęciu medycznym, prawnym i etycznym. Państwo i Społeczeństwo. 2022; 1: 211–220.
 5. Hreńczuk M, Piątek T, Kosieradzki M, et al. Technika pobrania nerki od dawcy żywego i opieka pielęgniarki w oddziale chirurgicznym. Forum Nefrologiczne. 2020; 13(3): 164–169.
 6. Jędrzejko K. Pobranie nerki do przeszczepienia od dawcy żywego i zmarłego. Przegląd Urologiczny. 2017; 2: 102.
 7. Dębska-Ślizień A, Chamienia A, Zadrożny D, et al. Transplantacja – nowe życie. Informator dla rodzin pacjentów z niewydolnością nerek. 2016.
 8. Hermanowicz M, Borczon S, Czerwiński J, et al. System jakości dawstwa nerek do przeszczepienia od żywych dawców. Poltransplant Biuletyn Informacyjny. Poltransplant Biuletyn Informacyjny. 2021; 30: 67–69.
 9. Dębska-Ślizień A, Śledziński Z, Rutkowski B. Jak żyć z przeszczepioną nerką. Poradnik dla pacjentów i ich bliskich. Poradnik dla pacjentów i ich bliskich. 2015: 10–18.
 10. Cele podstawowe Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej". Poltransplant Biuletyn Informacyjny 2011; 1(19): 68-70.
 11. Dębska-Ślizień A, Durlik M, Kamińska D, Krajewska M, Król E. Co powinieneś wiedzieć o wyprzedzającym przeszczepieniu nerki? Warszawa 2022.
 12. Bojanowska M, Hreńczuk M, Jonas M, et al. Leczenie hemodializami a przeszczepienie nerki w opinii pacjentów oczekujących na transplantację. Pielęgniarstwo Polskie. 2015; 57(3): 278–282.