Tom 3, Nr 4 (2023)
Poglądy, stanowiska, zalecenia, standardy
Opublikowany online: 2024-01-11
Wyświetlenia strony 604
Wyświetlenia/pobrania artykułu 172
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zasady leczenia tolwaptanem chorych z autosomalną dominującą wielotorbielowatością nerek (ADPKD). Zalecenia Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Magdalena Jankowska1, Alicja Dębska-Ślizień1, Magdalena Krajewska2, Katarzyna Krzanowska3, Ilona Kurnatowska4, Magdalena Durlik5, Mariusz Niemczyk6, Jolanta Małyszko7, Tomasz Stompór8, Paweł Stróżecki9, Beata Naumnik10, Ryszard Gellert11, Andrzej Więcek12, Andrzej Oko13, Wojciech Załuska14, Michał Nowicki15, Jacek Różański16
DOI: 10.5603/fn.97912
Forum Nefrologiczne - Edukacja 2023;3(4):139-145.

Streszczenie

Tolwaptan, antagonista receptora typu 2 wazopresyny jest obecnie jedynym lekiem modyfikującym przebieg autosomalnej dominującej wielotorbielowatości nerek (ADPKD). Poniższe zalecenia dotyczą kwalifikacji do leczenia tolwaptanem oraz jego monitorowania i stanowią praktyczne uzupełnienie Charakterystyki Produktu Leczniczego leku Jinarc (Otsuka).

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Dębska-Slizień A, Jankowska M, Nowicki M, et al. Zasady postępowania z chorymi na autosomalnie dominujące wielotorbielowate zwyrodnienie nerek (ADPKD) i inne torbielowate choroby nerek . Nefrol Dial Pol. 2019; 23: 1–15.
 2. Rinschen MM, Schermer B, Benzing T. Vasopressin-2 receptor signaling and autosomal dominant polycystic kidney disease: from bench to bedside and back again. J Am Soc Nephrol. 2014; 25(6): 1140–1147.
 3. Belibi FA, Reif G, Wallace DP, et al. Cyclic AMP promotes growth and secretion in human polycystic kidney epithelial cells. Kidney Int. 2004; 66(3): 964–973.
 4. Meijer E, Bakker SJL, Halbesma N, et al. Copeptin, a surrogate marker of vasopressin, is associated with microalbuminuria in a large population cohort. Kidney Int. 2010; 77(1): 29–36.
 5. Gansevoort RT, van Gastel MDA, Chapman AB, et al. TEMPO 3:4 Investigators. Plasma copeptin levels predict disease progression and tolvaptan efficacy in autosomal dominant polycystic kidney disease. Kidney Int. 2019; 96(1): 159–169.
 6. Torres V, Chapman A, Devuyst O, et al. Tolvaptan in Patients with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. N Engl J Med. 2012; 367(25): 2407–2418.
 7. Torres VE, Chapman AB, Devuyst O, et al. REPRISE Trial Investigators. Tolvaptan in Later-Stage Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. N Engl J Med. 2017; 377(20): 1930–1942.
 8. Edwards ME, Chebib FT, Irazabal MV, et al. Long-Term Administration of Tolvaptan in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2018; 13(8): 1153–1161.
 9. Chebib FT, Perrone RD, Chapman AB, et al. A Practical Guide for Treatment of Rapidly Progressive ADPKD with Tolvaptan. J Am Soc Nephrol. 2018; 29(10): 2458–2470.
 10. Charakterystyka produktu leczniczego - Jinarc. https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl › rpl.
 11. Müller RU, Messchendorp AL, Birn H, et al. An update on the use of tolvaptan for autosomal dominant polycystic kidney disease: consensus statement on behalf of the ERA Working Group on Inherited Kidney Disorders, the European Rare Kidney Disease Reference Network and Polycystic Kidney Disease International. Nephrol Dial Transplant. 2022; 37(5): 825–839.
 12. Irazabal MV, Rangel LJ, Bergstralh EJ, et al. CRISP Investigators. Imaging classification of autosomal dominant polycystic kidney disease: a simple model for selecting patients for clinical trials. J Am Soc Nephrol. 2015; 26(1): 160–172.
 13. Cornec-Le Gall E, Audrézet MP, Rousseau A, et al. The PROPKD Score: A New Algorithm to Predict Renal Survival in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. J Am Soc Nephrol. 2016; 27(3): 942–951.
 14. Watkins PB, Lewis JH, Kaplowitz N, et al. Clinical Pattern of Tolvaptan-Associated Liver Injury in Subjects with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease: Analysis of Clinical Trials Database. Drug Saf. 2015; 38(11): 1103–1113.
 15. Akihisa T, Kataoka H, Makabe S, et al. Initial decline in eGFR to predict tolvaptan response in autosomal-dominant polycystic kidney disease. Clin Exp Nephrol. 2022; 26(6): 540–551.
 16. Pei Y, Obaji J, Dupuis A, et al. Unified criteria for ultrasonographic diagnosis of ADPKD. J Am Soc Nephrol. 2009; 20(1): 205–212.