Tom 3, Nr 2 (2023)
Praca poglądowa
Opublikowany online: 2023-07-07
Wyświetlenia strony 296
Wyświetlenia/pobrania artykułu 56
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Nowe aspekty diagnostyki ostrego uszkodzenia nerek

Katarzyna Kakareko1, Irena Głowińska1, Alicja Rydzewska-Rosołowska1, Tomasz Hryszko1
Forum Nefrologiczne - Edukacja 2023;3(2):39-43.

Streszczenie

Ostre uszkodzenie nerek jest zespołem klinicznym o złożonej etiologii i patogenezie. Od wielu lat trwają próby jego zdefiniowania jak również badania nad metodami umożliwiającymi szybką i wiarygodną diagnostykę tego zespołu chorobowego. Artykuł stanowi przegląd najnowszych doniesień naukowych dotyczycących diagnostyki ostrego uszkodzenia nerek.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Ahmad T, Jackson K, Rao VS, et al. Worsening Renal Function in Patients With Acute Heart Failure Undergoing Aggressive Diuresis Is Not Associated With Tubular Injury. Circulation. 2018; 137(19): 2016–2028.
 2. Malhotra R, Craven T, Ambrosius WT, et al. SPRINT Research Group. Effects of Intensive Blood Pressure Lowering on Kidney Tubule Injury in CKD: A Longitudinal Subgroup Analysis in SPRINT. Am J Kidney Dis. 2019; 73(1): 21–30.
 3. Nadkarni GN, Chauhan K, Rao V, et al. Effect of Intensive Blood Pressure Lowering on Kidney Tubule Injury: Findings From the ACCORD Trial Study Participants. Am J Kidney Dis. 2019; 73(1): 31–38.
 4. Ostermann M, Zarbock A, Goldstein S, et al. Recommendations on Acute Kidney Injury Biomarkers From the Acute Disease Quality Initiative Consensus Conference: A Consensus Statement. JAMA Netw Open. 2020; 3(10): e2019209.
 5. Connell A, Montgomery H, Martin P, et al. Evaluation of a digitally-enabled care pathway for acute kidney injury management in hospital emergency admissions. NPJ Digit Med. 2019; 2: 67.
 6. Wilson FP, Martin M, Yamamoto Yu, et al. Electronic health record alerts for acute kidney injury: multicenter, randomized clinical trial. BMJ. 2021; 372: m4786.
 7. Göcze I, Jauch D, Götz M, et al. Biomarker-guided Intervention to Prevent Acute Kidney Injury After Major Surgery: The Prospective Randomized BigpAK Study. Ann Surg. 2018; 267(6): 1013–1020.
 8. Zarbock A, Küllmar M, Ostermann M, et al. Prevention of Cardiac Surgery-Associated Acute Kidney Injury by Implementing the KDIGO Guidelines in High-Risk Patients Identified by Biomarkers: The PrevAKI-Multicenter Randomized Controlled Trial. Anesth Analg. 2021; 133(2): 292–302.
 9. Goldstein SL, Dahale D, Kirkendall ES, et al. A prospective multi-center quality improvement initiative (NINJA) indicates a reduction in nephrotoxic acute kidney injury in hospitalized children. Kidney Int. 2020; 97(3): 580–588.
 10. Tomašev N, Glorot X, Rae JW, et al. A clinically applicable approach to continuous prediction of future acute kidney injury. Nature. 2019; 572(7767): 116–119.
 11. Rewa OG, Bagshaw SM, Wang X, et al. The furosemide stress test for prediction of worsening acute kidney injury in critically ill patients: A multicenter, prospective, observational study. J Crit Care. 2019; 52: 109–114.
 12. Menon R, Bomback A, Lake B, et al. Integrated single-cell sequencing and histopathological analyses reveal diverse injury and repair responses in a participant with acute kidney injury: a clinical-molecular-pathologic correlation. Kidney International. 2022; 101(6): 1116–1125.
 13. Klocke J, Kim SJ, Skopnik CM, et al. Urinary single-cell sequencing captures kidney injury and repair processes in human acute kidney injury. Kidney Int. 2022; 102(6): 1359–1370.