Tom 2, Nr 3-4 (2022)
Poglądy, stanowiska, zalecenia, standardy
Opublikowany online: 2022-12-13
Wyświetlenia strony 569
Wyświetlenia/pobrania artykułu 57
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Zasady postępowania z pacjentami z autosomalnie dominującą wielotorbielowatą chorobą nerek (ADPKD), będącymi kandydatami do transplantacji nerki i/lub wątroby — zalecenia Grupy Roboczej PTT, część II

Beata Lipska-Ziętkiewicz1, Edyta Szurowska2, Joanna Pieńkowska2, Ewa Banach-Ambroziak3, Magdalena Durlik4, Alicja Dębska-Ślizień5, Andrzej Oko6, Mariusz Niemczyk7, Magdalena Krajewska8, Monika Lichodziejewska-Niemierko59, Ewa Wojtaszek10
Forum Nefrologiczne - Edukacja 2022;2(3-4):163-184.

Streszczenie

Niniejsze wytyczne dotyczą zasad postępowania z pacjentami z autosomalnie dominującą wielotorbielowatą chorobą nerek, będącymi kandydatami do transplantacji nerki i/lub wątroby. Dotyczą między innymi takich zagadnień, jak zgłoszenie do transplantacji, wskazania do nefrektomii, wskazania do jednoczasowej transplantacji nerki i wątroby, kwalifikacja dawcy żywego, kwalifikacja do leczenia nerkozastępczego u chorego z niewydolną nerką przeszczepioną.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?