Tom 2, Nr 3-4 (2022)
Przypadek kliniczny
Opublikowany online: 2022-12-13
Wyświetlenia strony 590
Wyświetlenia/pobrania artykułu 54
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Profilaktyka przeciwzakrzepowa w zespole nerczycowym, opis przypadku i przegląd literatury

Marta Serwańska-Świętek12, Szymon Brzósko12
Forum Nefrologiczne - Edukacja 2022;2(3-4):147-157.

Streszczenie

Nefropatia błoniasta (MN, membranous nephropathy) jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym, w której kłębuszek nerkowy jest celem ataku krążących autoprzeciwciał, co skutkuje aktywacją dopełniacza, masywnym białkomoczem, szeregiem powikłań klinicznych, w tym zakrzepowo-zatorowych, infekcyjnych oraz niewydolnością nerek. Jednym z wyzwań terapeutycznych u pacjentów z zespołem nerczycowym w przebiegu MN jest podejście do profilaktyki antykoagulacyjnej, co obrazuje zaprezentowany w artykule przypadek. W pracy omówiono ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych w przebiegu zespołu nerczycowego szczególnie MN, przedstawiono narzędzia kliniczne do jego oceny oraz zalecane schematy leczenia. Praca nawiązuje również do postępów w obszarze diagnostyki MN, algorytmów rokowniczych i terapeutycznych, które dokonały się w ciągu ostatnich lat.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?